BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

83 Psaltaren

Psaltaren

Index

84 Kapitlet

1

För sångmästaren, till Gittít; av Koras söner; en psalm.

2

Huru ljuvliga äro icke dina boningar, HERRE Sebaot!

3

Min själ längtar och trängtar efter HERRENS gårdar, min själ och min kropp jubla mot levande Gud.

4

Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar: dina altaren, HERRE Sebaot, min konung och min Gud.

5

Saliga äro de som bo i ditt hus; de lova dig beständigt. Sela.

6

Saliga äro de människor som i dig hava sin starkhet, de vilkas håg står till dina vägar.

7

När de vandra genom Tåredalen, göra de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser.

8

De gå från kraft till kraft; så träda de fram inför Gud på Sion.

9

HERRE Gud Sebaot, hör min bön, lyssna, du Jakobs Gud. Sela.

10

Gud, vår sköld, ser härtill, och akta på din smordes ansikte.

11

Ty en dag i dina gårdar är bättre än eljest tusen. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än dväljas i de ogudaktigas hyddor.

12

Ty HERREN Gud är sol och sköld; HERREN giver nåd och ära; han vägrar icke dem något gott, som vandra i ostrafflighet.

13

HERRE Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig. gårdar; nu jubla min själ och min kropp mot levande Gud. Ja, sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon har lagt sina ungar osv.

85 Psaltaren

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web