Manx Gaelic Bible

John 18

John

Return to Index

Chapter 19

1

EISHT ghow Pilate er-y-fa shen Yeesey, as doardee eh eh dy ve scuitchit.

2

As fee ny sidooryn attey dy ghrineyn, as hug ad eh er e chione, as hug ad er coamrey purple.

3

As dooyrt ad, Dy vannee dhyt's, Ree ny Hewnyn: as woaill ad eh lesh nyn laueyn.

4

Haink Pilate er-y-fa shen magh reesht, as dooyrt eh roo, Cur-my-ner, ta mish dy choyrt lhiam magh hiu eh, dy vod fys y ve eu nagh vel mish er gheddyn foill erbee ayn.

5

Eisht haink Yeesey magh, ceau yn attey dy ghrineyn as y coamrey purple. As dooyrt Pilate roo, Cur-jee my-ner yn dooinney.

6

Shen-y-fa tra honnick ny ard-saggyrtyn as ny fir-oik eh, deie ad, gra, Jean y chrossey eh, jean y chrossey eh. Dooyrt Pilate roo, Gow-jee shiuish eh, as Jean-jee eh y chrossey: son cha vel mish er gheddyn foill er bee ayn.

7

Dreggyr ny Hewnyn eh, Ta leigh ainyn, as liorish y leigh ain lhisagh eh v'er ny choyrt gy-baase, er-y-fa dy ghow eh er dy nee Mac Yee v'eh.

8

Tra cheayll Pilate er-y-fa shen yn raa shoh, v'eh ny s'agglee;

9

As hie Pilate reesht gys halley ny briwnys, as dooyrt eh rish Yeesey, Cre voish t'ou? Agh cha dug Yeesey ansoor da.

10

Eisht dooyrt Pilate rish, Nagh loayr oo rhym's? nagh vel fys ayd dy vel pooar aym's dy dty chrossey, as pooar dy dty eaysley?

11

Dreggyr Yeesey, Cha voddagh pooar erbee y ve ayd harrym's, mannagh beagh eh er ny choyrt dhyt veih'n yrjid; shen-y-fa ta peccah smoo lhie ersyn ren m'y livrey hood.

12

As veih shen magh va Pilate shirrey dy eaysley eh: agh deie ny Hewnyn, gra, My lhiggys oo yn raad da yn dooinney shoh, cha nee carrey da Cesar oo: quoi-erbee ta jannoo eh-hene ny ree, t'eh loayrt noi Cesar.

13

Tra cheayll Pilate er-y-fa shen yn raa shoh, hug eh lesh Yeesey magh, as hoie eh sheese er stoyl ny briwnys, ayns ynnyd ta enmyssit yn Pavement, agh ayns Hebrew, Gabbatha.

14

As she er laa aarlaghey ny Caisht ve, as mysh y cheyoo oor: as dooyrt eh rish ny Hewnyn, Cur-jee my-ner yn ree eu.

15

Agh dyllee ad, Ersooyl lesh, ersooyl lesh, jean y chrossey eh. Dooyrt Pilate roo, Jean-ym yn ree euish y chrossey? Dreggyr ny ard-saggyrtyn, Cha vel ree ainyn agh Cesar.

16

Er shoh ren eh eshyn y livrey huc dy ve er ny chrossey. As ghow ad Yeesey as leeid ad eh ersooyl.

17

As dymmyrk eh e chrosh, as hie eh magh gys ynnyd yiarragh ad ynnyd y vollag rish, ta enmyssit ayns Hebrew, Golgotha.

18

Raad ren ad eshyn y chrossey, as jees elley marish, fer er dagh cheu, as Yeesey ayns y vean.

19

As ren Pilate screeuyn, as hug eh er y chrosh eh. As va'n screeu, YEESEY DY NAZARETH REE NY HEWNYN.

20

Yn screeu shoh eisht ren ymmodee jeh ny Hewnyn y lhaih, son va'n boayl raad v'eh er ny chrossey er-gerrey da'n ard valley: as ve scruit ayns Hebrew, as Greek, as Latin.

21

Eisht dooyrt ard-saggyrtyn ny Hewnyn rish Pilate, Ny scrieu, Ree ny Hewnyn; agh dy dooyrt eh, She ree ny Hewnyn mee.

22

Dreggyr Pilate, Ny ta scruit aym, te scruit.

23

Eisht ghow ny sidooryn, tra v'ad er chrossey Yeesey, e gharmadyn (as ren ad kiare ayrnyn jeu, ayrn da dy chooilley hidoor) as myrgeddin e chooat: nish va'n cooat ooilley feeit, veih heose dy heese, fegooish seam.

24

Dooyrt ad er-y-fa shen nyn mast' oc hene, Ny lhig dooin y raipey eh, agh lhottyn y hilgey er, quoi echey vees eh: dy voddagh y scriptyr ve cooilleenit, ta gra, Reynn ad my gharmad nyn mast' oc, as er my chooat ren ad lottyn y hilgey. Shoh myr ren ny sidooryn.

25

Nish va nyn shassoo liorish crosh Yeesey, e voir, as shuyr e vayrey, Moirrey ben Cleopas, as Moirrey Malaine.

26

Tra honnick Yeesey er-y-fa shen e voir, as yn ostyl bynney lesh ny hassoo lioree, dooyrt eh rish e voir, Ven, cur-my-ner dty vac.

27

Eisht dooyrt eh rish yn ostyl, Cur-my-ner dty voir. As veih'n oor shen ghow yn ostyl ee gys e hie hene.

28

Ny lurg shoh, son dy row fys ec Yeesey dy row dy chooilley nhee nish cooilleenit, dy voddagh y scriptyr ve jeant mie, dooyrt eh, Ta mee paagh.

29

Nish va saagh er ny hoiaghey lane vinegar: as lhieen ad spunge leih y vinegar, as hug ad eh er hyssop, as heeyn ad eh seose gys e veeal.

30

Tra va Yeesey er-y-fa shen er ghoaill y vinegar, dooyrt eh, Te cooilleenit: as chroym eh e chione, as phaart eh.

31

Shen-y-fa son dy nee laa yn aarlaghey ve, as nagh beagh ny kirp er y chrosh er laa yn doonaght (son va'n doonaght shen ny ard-laa) ghuee ny Hewnyn er Pilate, ny lurgaghyn oc dy ve brisht, as ad dy ve goit ersooyl.

32

Eisht haink ny sidooryn as vrish ad lurgaghyn y chied er, as y jeh elley v'er ny chrossey marish.

33

Agh tra haink ad gys Yeesey, as dy vaik ad dy row eh hannah marroo, cha vrish ad ny lurgaghyn echeysyn.

34

Agh ren fer jeh ny sidooryn lesh shleiy yn lhiattee echey y hoylley, as chelleeragh haink magh ass fuill as ushtey.

35

As dymmyrk eshyn honnick eh feanish, as ta'n eanish echey firrinagh: as ta fys echey dy vel eh gra yn irriney, dy vod shiuish credjal.

36

Son liorish jannoo ny reddyn shoh va'n scriptyr cooilleenit, Cha bee craue jeh er ny vrishey.

37

As reesht ta scriptyr elley gra, Jeeaghee ad ersyn t'ad er hoylley.

38

As ny lurg shoh ren Joseph dy Arimathea (va fer jeh ynseydee Yeesey, agh dy follit, ayns aggle roish ny Hewnyn) guee er-Pilate, eh dy lhiggey da corp Yeesey y ghoaill ersooyl; as hug Pilate kied da: Haink eh er-y-fa shen, as hug eh lesh corp Yeesey.

39

As haink myrgeddin Nicodemus (va roie er jeet gys Yeesey ayns yn oie) as hug eh lesh mysh keead punt dy vyrrh as dy aloes kione y cheilley.

40

Eisht ghow ad corp Yeesey, as hoill ad eh ayns aanrityn, lesh spiceyn, myr va cliaghtey ny Hewnyn dy oanluckey.

41

Nish er-gerrey da'n ynnyd raad v'eh er ny chrossey, va garey; as ayns y gharey oaie noa, ayn nagh jagh rieau dooinney er coyrt.

42

Ayns shen ren ad Yeesey er-y-fa shen y oanluckey, son dy nee laa aarlaghey ny Hewnyn ve, as dy row yn oaie er-gerrey daue.

John 20

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web