Manx Gaelic Bible

John 17

John

Return to Index

Chapter 18

1

TRA va Yeesey er loayrt ny goan shoh, hie eh magh marish e ostyllyn harrish y strooan Cedron, raad va garey, as hie eshyn as e ostyllyn stiagh ayn.

2

As bione da Yuaase neesht va dy vrah eh, yn ynnyd: son boallagh Yeesey dy mennick taaghey yn voayl shen marish e ostyllyn.

3

Hooar Yuaase eisht sheshaght dy gheiney, as sidooryn veih ny ard-saggyrtyn as ny Phariseeyn, as haink eh ayns shen lesh lonteyryn, as torchyn, as armyn.

4

Va fys ec Yeesey er-y-fa shen er dy chooilley nhee harragh er, as hie eh magh, as dooyrt eh roo, Quoi ta shiu dy hirrey?

5

Dreggyr ad eh, Yeesey dy Nazareth. Dooyrt Yeesey roo, Mish eh. As va Yuaase myrgeddin ren y vrah eh ny hassoo maroo.

6

Cha leah eisht as v'eh er ghra roo, Mish eh, hie ad gour nyn drommey, as huitt ad gys y thalloo.

7

Eisht denee eh jeu reesht, Quoi ta shiu dy hirrey? As dooyrt adsyn, Yeesey dy Nazareth.

8

Dreggyr Yeesey, Ta mee er n'insh diu dy nee mish eh. My ta shiu er-y-fa shen dy my hirrey, lhig-jee daue shoh goll roue:

9

Shoh myr va'n raa shen loayr eh cooilleenit, Jeusyn hug oo dou, cha vel mee er choayll unnane.

10

Eisht va cliwe ec Simon Peddyr, as hayrn eh eh, as woaill eh fer-mooinjerey yn ard-saggyrt, as ghiare eh yn chleaysh jeh. Va ennym yn er-mooinjerey shen Malchus.

11

Eisht dooyrt Yeesey rish Peddyr, Cur seose dty chliwe ayns y fine: yn cappan ta my Ayr er chur dou, nagh niu-ym eh?

12

Eisht ghow yn cheshaght, as y captan, as fir-oik ny Hewnyn Yeesey, as chiangle ad eh.

13

As hug ad lhieu ersooyl eh gys Annas hoshiaght (son v'eh shen ny ayr-'sy-leigh da Caiaphas, va ny ard-saggyrt yn vlein shen).

14

Nish she Caiaphas v'er choyrlaghey ny Hewnyn, dy row eh ymmyrchagh un dooinney dy ve er ny choyrt gy-baase son y pobble.

15

As deiyr Simon Peddyr as ostyl elley er Yeesey. Yn ostyl shen va ainjys ec yn ard-saggyrt er, as hie eh stiagh marish Yeesey gys thie yn ard-saggyrt,

16

Agh hass Peddyr ec y dorrys er cheu mooie. Eisht hie magh yn ostyl elley shen va ainjys ec yn ard-saggyrt er, as loayr eh reeish va currym y dorrys urree, as hug eh lesh stiagh Peddyr.

17

Eisht dooyrt y ven-aeg va currym y dorrys urree rish Peddyr, Nagh nee fer jeh eiyrtyssee yn dooinney shoh uss neesht? Dooyrt eshyn, Cha nee.

18

As va ny sharvaantyn as ny fir-oik nyn shassoo ayns shen, ec aile geayil v'ad er n'yannoo (son ve feayr) as v'ad dyn jiow ad-hene.

19

Denee yn ard-saggyrt eisht jeh Yeesey mychione e eiyrtyssee, as mychione yn ynsagh echey.

20

Dreggyr Yeesey eh, Loayr mee dy foshlit rish y theihll: dynsee mee kinjagh ayns y cheeill, as ayns y chiamble, raad ta ny Hewnyn kinjagh taaghey, as dy follit cha vel mee er ghra nhee erbee

21

Cre'n-fa t'ou fenaght jeem's? fenee jeusyn t'er my chlashtyn, cre ta mee er ghra roo: cur-my-ner ta fys ocsyn cre ta mee er ghra.

22

As tra v'eh erreish ny goan shoh y loayrt woaill fer jeh ny fir-oik va ny hassoo ayns shen Yeesey lesh bass e laue, gra, Nee shen myr t'ou freggyrt yn ard-saggyrt?

23

Dansoor Yeesey eh, My ta mee er loayrt dy olk, ymmyrk feanish jeh'n olk: agh my loayr mee dy mie, cre'n-fa woaill uss mee?

24

(Nish va Annas er choyrt eh kianlt gys Caiaphas yn ard-saggyrt)

25

As va Simon Peddyr ny hassoo as dy hiow eh-hene: dooyrt ad er-y-fa shen rish, Nagh nee fer jeh e eiyrtyssee uss neesht? Dob eh, as dooyrt eh, Cha nee.

26

Dooyrt fer jeh sharvaantyn yn ard saggyrt (va mooinjerys dasyn va Peddyr er ghiarey yn chleaysh jeh) Nagh vaik mish oo marish ayns y gharey?

27

Eisht dob Peddyr reesht, as chelleeragh gherr y kellagh.

28

Eisht hug ad lhieu Yeesey veih Caiaphas gys halley ny briwnys: as ve moghey, as cha jagh ad-hene stiagh ayns halley ny briwnys, er-aggle dy beagh ad anchasherick; as nagh voddagh ad yn Eayncaisht y ee.

29

Hie Pilate eisht magh huc, as dooyrt eh, Cre ta shiu dy chur gys lieh yn dooinney shoh?

30

Dreggyr adsyn as dooyrt ad, Er-be dy nee drogh-yantagh eh, cha beagh shin er livrey hood's eh.

31

Eisht dooyrt Pilate roo Gow-jee shiuish eh, as jean-jee eh y vriwnys cordail rish y leigh eu hene. Dooyrt ny Hewnyn er-y-fa shen rish, Cha vel eh lowal dooinyn dooinney erbee y chur gy-baase:

32

Shoh myr va cooilleenit yn raa loayr Yeesey, cowraghey cre'n baase v'eh dy hurranse.

33

Eisht hie Pilate stiagh reesht ayns halley ny briwnys, as deie eh er Yeesey, as dooyrt eh rish, Nee ree ny Hewnyn oo?

34

Dreggyr Yeesey eh, Vel uss dy ghra shoh jeed hene, ny nee feallagh elley dinsh dhyt eh my-mychione's?

35

Dreggyr Pilate, Vel mish my Hew? she dty ashoon hene as ny ard-saggyrtyn t'er livrey oo seose hym's: Cre t'ou er n'yannoo?

36

Dreggyr Yeesey, Cha vel my reeriaght's jeh'n theihll shoh: dy beagh my reeriaght jeh'n theihll shoh; eisht veagh my harvaantyn er chaggey, nagh beign er my livrey gys ny Hewnyn, agh nish cha nee veih shoh ta my reeriaght.

37

Dooyrt Pilate er-y-fa shen rish, Vel oo dty ree eisht? Dreggyr Yeesey, T'ou uss er ghra eh, ta mee my ree. Er son shoh ruggyr mee, as er-yn-oyr shoh haink mee gys y theihll, dy ymmyrkey feanish gys yn irriney, Ta dy chooilley unnane ta jeh'n irriney clashtyn my choraa.

38

Dooyrt Pilate rish, Cre ta'n irriney shen? as tra v'eh er ghra shoh, hie eh magh reesht gys ny Hewnyn, as dooyrt eh roo, Cha vel mish er gheddyn foill erbee ayn.

39

Agh ta cliaghtey eu mee dy eaysley diu fer ec y Chaisht: nailliu er-y-fa shen mee dy eaysley diu ree ny Hewnyn?

40

Eisht deie ad ooilley reesht, gra, Cha nee eh shoh, agh Barabbas. Nish va Barabbas ny roosteyr.

John 19

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web