Manx Gaelic Bible

John 13

John

Return to Index

Chapter 14

0

Nagh vel oo credjal dy vel mish ayns yn Ayr, as yn Ayr aynym's? ny goan ta mish dy loayrt riu, cha vel mee loayrt jee'm pene: agh yn Ayr ta tannaghtyn aynym, eshyn ta jannoo ny obbraghyn.

1

NY lhig da'n cree eu ve seaghnit:. ta shiu credjal ayns Jee, cred-jee myrgeddin aynym's.

2

Ayns thie my Ayrey ta ymmodee ynnydyn-vaghee; dy beagh eh er aght elley, veign er n'insh diu: ta mee goll dy yannoo aarloo ynnyd er nyn son.

3

As my hem's dy yannoo aarloo ynnyd er nyn son, hig-ym reesht, as goym shiu hym pene, raad ta mish dy vod shiuish ve myrgeddin.

4

As ta fys eu cre'n raad ta mee goll, as shione diu yn raad.

5

Dooyrt Thomase rish, Hiarn, cha s'ain cre'n raad t'ou goll, as kys oddys enney y ve ain er y raad?

6

Dooyrt Yeesey rish, Mish y raad, yn irriney, as y vea: cha vel dooinney erbee cheet gys yn Ayr, agh lioryms.

7

Dy beagh enney er ve eu orrym's, veagh enney eu er my Ayr myrgeddin: as nish ta enney eu er, as ta shiu er vakin eh.

8

Dooyrt Philip rish, Hiarn, jeeagh dooin yn Ayr, as s'lioar dooin eh.

9

Dooyrt Yeesey rish, Vel mish er ve choud shen meriu, as nagh nione dhyt's mee foast, Philip? eshyn t'er n'akin mish, t'eh er vakin yn Ayr; as kys t'ou uss gra eisht, Jeeagh dooin yn Ayr? l

11

Cred-jee mish, dy vel mee ayns yn Ayr, as yn Ayr aynym's: er-nonney cred-jee mee er graih ny eer obbraghyn.

12

Dy firrinagh firrinagh ta mee gra riu, Eshyn ta credjal aynym's, ny obbraghyn ta mish dy yannoo nee eshyn myrgeddin, as obbraghyn smoo na ad shoh nee eh; er-y-fa dy vel mish goll roym gys my Ayr.

13

As cre-erbee nee shiu y hirrey ayns yn ennym aym's, shen neem's y yannoo, dy vod yn Ayr v'er ny ghloyraghey ayns y Mac.

14

My hirrys shiu nhee erbee ayns yn ennym aym's, nee'm eh y yannoo.

15

My ta shiu graihagh orrym's, freill jee my annaghyn.

16

As guee-yms gys yn Ayr, as ver eh hiu Fer-gerjagh elley dy hannaghtyn meriu son dy bragh.

17

Eer Spyrryd ny firriney, nagh vod y seihll goaill-rish, er-y-fa nagh vel ad dy akin eh, as nagh nione daue eh: agh shione diuish eh, son t'eh tannaghtyn meriu, as bee eh ayndiu.

18

Cha vaag-ym shiu gyn gerjagh; higyms hiu.

19

Foast tammylt beg, as cha vel y seihll dy my akin ny smoo; agh ta shiuish dy my akin: er-yn-oyr dy vel mish bio, bee shiuish bio myrgeddin.

20

Ayns y laa shen vees fys eu dy vel mish ayns my Ayr, as shiuish aynym's, as mish ayndiuish.

21

Eshyn ta my annaghyn's echey, as ta freayll ad, eshyn eh ta graihagh orrym's: as eshyn ta graihagh orrym, ver my Ayr graih da, as ver-yms graih da, as soilshee-ym mee hene da.

22

Dooyrt Yuaase rish, cha nee Iscariot, Hiarn, kys te dy jean oo oo-hene y hoilshaghey dooinyn, as cha nee da'n seihll?

23

Dreggyr Yeesey as dooyrt eh rish, My ta dooinney graihagh orrym, freillee eh my ghoan: as ver my Ayr graih da, as hig mayd huggey, as nee mayd tannaghtyn marish.

24

Eshyn nagh vel graihagh orrym's, cha vel eh freayll my ghoan: as y goo ta shiu dy chlashtyn, cha nee lhiam's eh, agh goo yn Ayr t'er my choyrt.

25

Ny reddyn shoh ta mee er loayrt riu, choud's ta mee foast meriu.

26

Agh nee Fer-ny-gherjagh, ta shen, yn Spyrryd Noo, eh nee yn Ayr y choyrt ayns yn ennym aym's, gynsaghey diu dy chooilley nhee, as tayrnee eh dy chooilley nhee gys nyn gooinaghtyn, cre-erbee ta mish er ghra riu.

27

Shee ta mee dy aagail meriu, my hee ta mee dy choyrt diu: cha nee myr ta'n seihll coyrt, ta mish dy choyrt eh diu. Ny lhig da'n cree eu ve seaghnit, chamoo lhig da aggle y ve er.

28

Ta shiu er chlashtyn kys dooyrt mee riu, Ta mee goll roym, as cheet reesht hiu. Dy beagh shiu graihagh orrym, ghoghe shiu boggey, er-y-fa dy dooyrt mee, Ta mee goll roym gys my Ayr: son ta my Ayr ny syrjey na mish.

29

As nish ta mee er n'insh diu ro-laue, tra hig eh gy-kione, dy vod shiu credjal

30

Veih shoh magh cha loayr-ym cooidvooar riu: son ta prince y theihll shoh cheet, as cha vel nhee erbee echey aynym's.

31

Agh dy vod fys y ve ec y theihll dy vel mish graihagh er yn Ayr; as myr hug yn Ayr sarey dou, myr shen ta mee jannoo. Trog-jee erriu, lhig dooin goll roin.

John 15

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web