Manx Gaelic Bible

John 12

John

Return to Index

Chapter 13

1

NISH, roish feailley ny Caisht, as fys ec Yeesey, dy row yn oor echey er jeet, tra v'eh dy gholl ass y theihll shoh gys yn Ayr, myr v'eh graihagh er e vooinjer hene, va ayns y theihll, hug eh graih daue gys y jerrey.

2

As myr v'ad gee nyn shibber (va'n drogh-spyrryd nish er choyrt eh ayns cree Yuaase Iscariot mac Simon, dy vrah eh)

3

Va fys ec Yeesey dy row yn Ayr er chur dy chooilley nhee ayns ny laueyn echey, as dy nee veih Jee haink eh, as dy nee gys Jee v'eh goll,

4

Dirree eh veih shibber, as hug eh jeh e gharmadyn, as ghow eh aanrit, as chryss eh eh mysh hene.

5

Eisht hug eh ushtey ayns saagh, as ren eh toshiaght dy niee cassyn e ostyllyn, as dy rubbey ad lesh yn aanrit va ec e chryss.

6

Eisht haink eh gys Simon Peddyr: as dooyrt eshyn rish, Hiarn, vel uss son niee my chassyn's?

7

Dreggyr Yeesey as dooyrt eh rish, Cre ta mee dy yannoo cha vel oo toiggal nish; agh bee toiggal ayd jeh ny-yei shoh.

8

Dooyrt Peddyr rish, My chassyn's cha niee oo dy bragh. Dreggyr Yeesey eh, mannagh nieeyms oo, cha vod ayrn erbee ve ayd marym.

9

Dooyrt Simon Peddyr rish, Hiarn, cha nee ynrycan eisht my chassyn, agh myrgeddin my laueyn, as my chione.

10

Dooyrt Yeesey rish, Eshyn ta nieet, cha vel feme echey agh dy niee e chassyn, as t'eh glen ooilley harrish: as ta shiuish glen, agh cha vel shiu ooilley myr shen.

11

Son va fys echey quoi va ry-hoi y vrah eh: shen-y-fa dooyrt eh, Cha vel shiu ooilley glen.

12

Myr shen erreish da v' er niee ny cassyn oc, as tra v'eh er ghoaill e gharmadyn, as er hoie sheese reesht, dooyrt eh roo, Vel fys eu cre ta mee er n'yannoo riu?

13

Ta shiu genmys mish nyn Mainshter, as Chiarn: as ta shiu gra dy mie; son she shen mee.

14

My ta mish eisht yn Chiarn as y Mainshter eu er niee nyn gassyn, lhisagh shiuish myrgeddin yn derrey yeh eu cassyn y jeh elley y niee.

15

Son ta mish er chur diu sampleyr; shiuish dy yannoo myr ta mish er n'yannoo riu.

16

Dy firrinagh firrinagh ta mee gra riu, Cha vel y charvaant ny syrjey na e hiarn, ny eshyn t'er ny choyrt, ny syrjey na eshyn ren y choyrt eh.

17

My ta fys eu er ny reddyn shoh, s'maynrey vees shiu my nee shiu ad y yannoo.

18

Cha vel mee loayrt j'iu ooilley; ta fys aym quoi ta mee er reih: agh dy vod y scriptyr ve cooilleenit, T'eshyn ta gee arran marym, er hroggal e voyn m'oi.

19

Nish ta mee ginsh diu ro-laue, tra hig eh gy-kione, dy vod shiu credjal dy nee mish eh.

20

Dy firrinagh firrinagh ta mee gra riu Eshyn ta jannoo soiagh jeh quoi-erbee ta mee dy choyrt, t'eh jannoo soiagh jeem's: as eshyn ta soiaghey jeem's, t'eh soiaghey jehsyn t'er my choyrt.

21

Tra va Yeesey er ghra shoh, v'eh seaghnit ayns e spyrryd, as dymmyrk eh feanish, as dooyrt eh, Dy firrinagh firrinagh ta mee gra riu, dy jean fer jiuish mish y vrah.

22

Eisht yeeagh ny ostyllyn er y cheilley ayns ourys quoi er v'eh cheet.

23

Nish va ny lhie er oghrish Yeesey, fer jeh e ostyllyn bynney lesh.

24

Chrie Simon Peddyr er-y-fa shen er, eh dy enaght quoi er v'eh cheet.

25

Myr v'eh eisht ny lhie rish oghrish Yeesey, dooyrt eh rish, Hiarn, quoi eh?

26

Dreggyr Yeesey, She eshyn eh da verym greme dy arran, tra vee'm er hummey eh. As tra v'eh er hummey yn greme, hug eh eh da Yuaase Iscariot mac Simon.

27

As lurg y greme, hie yn drogh-spyrryd stiagh ayn. Eisht dooyrt Yeesey rish, Shen t'ou dy yannoo, jean eh dy tappee.

28

Nish cha row fys ec dooinney jeu ec y voayrd cre'n-fa loayr eh shoh rish.

29

Son heill paart, er-yn-oyr dy nee ec Yuaase va'n sporran, dy row Yeesey er ghra rish Kionnee ny vees mayd feme cour y feailley: ny eh dy chur jeirk da ny boghtyn.

30

Erreish da eisht v'er n'ghoaill y greme dy arran, hie eh chelleeragh magh: as va'n oie ayn.

31

Shen-y-fa erreish da v'er n'gholl magh, dooyrt Yeesey, Nish ta'n Mac dooinney er ny ghloyraghey, as ta Jee er ny ghloyraghey ayn.

32

My ta Jee er ny ghloyraghey ayn, nee Jee myrgeddin eshyn y ghloyraghey ayn hene, as nee eh dy gerrit eh y ghloyraghey.

33

Chloan veggey, foast tammylt beg ta mish meriu. Nee shiu my hirrey: as myr dooyrt mee rish ny Hewnyn, Raad ta mish goll, cha vod shiuish cheet; myr shen ta mec nish gra riuish.

34

Sarey noa ta mee dy choyrt diu, Shiu dy ve graihagh yn derrey yeh er y jeh elley; myr ta mish er ve graihagh erriuish dy der shiuish myrgeddin graih yn derrey yeh da'n jeh elley.

35

Liorish shoh vees fys ec dy chooilley ghooinney dy vel shiu gynsaghey voym's, my vees shiu graihagh yn derrey yeh er y jeh elley.

36

Dooyrt Simon Peddyr rish, Hiarn, c'raad t'ou goll? Dreggyr Yeesey eh, Raad ta mee goll, cha vod oo geiyrt orrym nish; agh eiyree oo orrym ny lurg shoh.

37

Dooyrt Peddyr rish, Hiarn, cre'n-fa nagh voddym geiyrt ort nish? scarrym rish my vioys er dty ghraih.

38

Dreggyr Yeesey eh, Jean oo scarrey rish dty vioys er my ghraih's? Dy firrinagh firrinagh ta mee gra rhyt, Nagh jean y kellagh gerrym, derrey obbys oo mish three keayrtyn.

John 14

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web