Manx Gaelic Bible

John 11

John

Return to Index

Chapter 12

1

EISHT shey laa roish y Chaisht, haink Yeesey gys Bethany, raad va Lazarus v'er ny ve marroo, yn fer cheddin v'eh er hroggal veih ny merriu.

2

Ayns shen ren ad shibber er e hon, as va Martha shirveish orroo: agh va Lazarus fer jeusyn va nyn soie ec y voayrd marish.

3

Eisht ghow Moirrey punt dy ooil dy spikenard feer chostal, as ren ee cassyn Yeesey y ooilaghey, as rub ee e chassyn lesh e folt: as va'n thie er ny lhieeney lesh soar yn ooil.

4

Eisht dooyrt fer jeh ny ostyllyn echey, Yuaase Iscariot mac Simon, va ry-hoi y vrah eh.

5

Cre'n-fa nagh row yn ooil shoh creckit son three cheead ping, as er ny choyrt da ny boghtyn?

6

Shoh dooyrt eh, cha nee ayns kiarail erbee son ny boghtyn, agh dy row eh ny vaarliagh, er va currym y sporran, as eshyn va gymmyrkey ny v'ayn.

7

Eisht dooyrt Yeesey, Faag-jee veue ee: cour laa my oanluckey t'ee er reayll shoh.

8

Son ny boghtyn t'ad eu kinjagh meriu; agh mish cha vel eu kinjagh.

9

Va fys er-y-fa shen ec ymmodee jeh ny Hewnyn dy row eh ayns shen: as haink ad, cha nee er coontey Yeesey ny-lomarcan, agh dy voddagh ad Lazarus y akin myrgeddin, eh v'eshyn er hroggal veih ny merriu.

10

Agh hug ny ard-saggyrtyn nyn goyrle dy cheilley, mychione Lazarus myrgeddin y choyrt gy-baase;

11

Son dy row ymmodee jeh ny Hewnyn kyndagh rishyn er hreigeil adsyn, as er chredjal ayns Yeesey.

12

Laa-ny-vairagh hie shiartanse mooar dy leih, v'er jeet gys y feailley, tra cheayll ad dy row Yeesey er y raad gys Jerusalem.

13

As ghow ad banglaneyn dy viljyn palm, as hie ad magh ny whail, as deie ad, Hosanna; bannit ta ree Israel ta cheet ayns ennym y Chiarn.

14

As tra va Yeesey er gheddyn assyl aeg, varkee eh er: myr te scruit,

15

Ny gow aggle, inneen Sion: cur-my-ner ta dty ree cheet, markiagh er lhiy assyl.

16

Ny reddyn shoh cha hoig e ostyllyn ec y toshiaght: agh tra va Yeesey er ny ghloyraghey, eisht chooinee ad dy row ny reddyn shoh scruit jeh, as dy row ad er n'yannoo ny reddyn shoh rish.

17

Ren y pobble er-y-fa shen va marish, tra deie eh er Lazarus ass yn oaie, as tra hrog eh eh veih ny merriu feanish y ymmyrkey.

18

Er-yn-oyr shoh va'n pobble myrgeddin er gholl magh ny whail, son dy geayll ad dy row eh er n'yannoo yn mirril shoh.

19

Dooyrt ny Phariseeyn er-y-fa shen nyn mast' oc hene, Nagh vaik shiu, nagh vaardee shiu monney? cur-my-ner ta'n seihll er gholl geiyrt er.

20

As va shiartanse dy Ghreekyn nyn mast' oc, v'er jeet seose dy chur ooashley ec y feailley:

21

Haink ad shoh er-y-fa shen gys Philip, va veih Bethsaida ayns Galilee, as ghuee ad er, gra, Vainshter, veagh shin booiagh dy akin Yeesey.

22

Haink Philip as dinsh eh da Andreays, as reesht dinsh Andreays as Philip shoh da Yeesey.

23

As dreggyr Yeesey ad, gra, Ta'n oor er jeet, dy vel yn Mac dooinney dy ve er ny ghloyraghey.

23

Eshyn shynney lesh e vioys, caillee eh eh: agh eshyn nagh vel soiaghey jeh e vioys 'sy theihll shoh, freillee eh eh gys y vea veayn.

24

Dy firrinagh firrinagh ta mee gra riu, Mannagh vel y grine curnaght tuittym ayns y thalloo, as goll eig, te cummal ny un ghrine kinjagh: agh my te goll eig: te gymmyrkey magh mooarane mess.

26

My nee dooinney erbee mish y hirveish, lhig da geiyrt orrym; as y raad ta mish, shen y raad myrgeddin vees my harvaant: my nee dooinney erbee mish y hirveish, dasyn ver my Ayr onnor.

27

Nish ta my annym seaghnit; as cre jir-ym? Ayr, saue mee veih'n oor shoh: agh er yn oyr shoh haink mee gys yn oor shoh.

28

Ayr, cur gloyr da dty ennym hene. Eisht haink coraa veih niau, gra, Ta mee hannah er ghloyraghey eh, as nee'm eh y ghloyraghey reesht.

29

Dooyrt y pobble er-y-fa shen va kionfenish, as cheayll yn coraa, dy nee taarnagh v'ayn- dooyrt feallagh elley, dy nee ainle ren loayrt rish.

30

Dreggyr Yeesey ad, as dooyrt eh, Cha daink y coraa shoh er y choontey aym's, agh er y choontey euish.

31

Nish ta briwnys y theihll shoh: nish vees prince y theihll shoh er ny hilgey magh.

32

As my veem's er my hroggal seose jeh'n thalloo, tayrn-ym dy chooilley ghooinney hym.

33

(Shoh loayr eh, cowraghey liorish shen cre'n monney dy vaase v'eh dy hurranse)

34

Dreggyr y pobble eh, Ta shin er chlashtyn ass y leigh, dy vel Creest tannaghtyn son dy bragh: as kys t'ou uss gra, dy vel y Mac dooinney dy ve troggit seose? quoi yn Mac dooinney shoh?

35

Eisht dooyrt Yeesey roo, Foast tammylt beg ta'n soilshey meriu: shooill-jee choud as ta'n soilshey eu, er-aggle dy jig y dorraghys erriu: son cha vel fys echeysyn ta shooyll ayns y dorraghys c'raad t'eh goll.

36

Choud as ta soilshey eu, cred-jee ayns y toilshey, dy vod shiu ve nyn gloan jeh'n toilshey. Ny goan shoh loayr Yeesey, as jimmee eh roish, as dollee eh eh-hene voue.

37

Agh ga dy ren eh whilleen mirril kiongoyrt roo, foast cha chred ad ayn:

38

As shen myr va goan Esaias y phadeyr cooilleenit, Hiarn, quoi ta er chredjal yn goo ain ? as quoi gys ta roih yn Chiarn er ve soilshit?

39

Shen-y-fa cha voddagh ad credjal, rere myr dooyrt Esaias ayns ynnyd elley.

40

T'eh er lhiggey lhieu dolley ny sooillyn oc, as creoghey nyn gree; nagh vaikagh ad lesh nyn sooillyn, as nagh doigagh ad lesh nyn gree, dy beagh ad er nyn jyndaa, as dy jinnin ad y lheihys.

41

Ny reddyn shoh loayr Esaias, tra honnick eh e ghloyr as loayr eh jeh.

42

Ny-yeih mastey ny eer ard-reiltee ren ymmodee credjal ayn; agh kyndagh rish ny Phariseeyn cha ghow ad rish, er-aggle, dy beagh ad er ny ghiarey-magh veih yn agglish.

43

Son v'ad ny s'aggindee er moylley gheiney, ny moylley Yee.

44

Hrog Yeesey seose e choraa as dooyrt eh, Eshyn ta credjal aynym's, cha nee aynym's t'eh credjal, agh aynsyn t'er my choyrt.

45

As eshyn ta dy my akin, t'eh fakin eshyn t'er my choyrt.

46

Ta mish er jeet my hoilshey gys y theihll, quoi-erbee nee credjal aynym's nagh jean eh tannaghtyn ayns y dorraghys

47

As my ta dooinney erbee ta clashtyn, as nagh vel freayll my ghoan, cha vel mish dy vriwnys eh: son cha daink mee dy vriwnys y seihll, agh dy hauail y seihll.

48

Eshyn ta soiaghey beg jeem's, as nagh vel goaill rish my ghoan, ta shen echey ta dy vriwnys eh: eer yn goo ta mish er loayrt, nee shen y vriwnys eh ec y laa jerrinagh.

49

Son cha vel mish er loayrt jee'm pene; agh yn Ayr t'er my choyrt, eshyn hug sarey dou, cre v'orrym dy ghra, as cre lhisin loayrt.

50

As ta fys aym dy vel yn sarey echeysyn yn vea dy bragh beayn: cre-erbee er-y-fa shen ta mee dy loayrt, she myr ta'n Ayr er ghra rhym, eer myr shen ta mee loayrt.

John 13

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web