Manx Gaelic Bible

John 10

John

Return to Index

Chapter 11

1

NISH va dooinney dy row ching, va enmyssit Lazarus dy Vethany, balley Voirrey as y chuyr eck Martha.

2

(She yn Voirrey cheddin v'ayn, ish ren ooillaghey yn Chiarn, as rub ny cassyn, echey lesh e folt, yn braar eck Lazarus va ching).

3

Shen-y-fa hug ny shayraghyn echey fys huggey, gra, Hiarn, cur-my-ner, t'eshyn shynney lhiat ching.

4

Tra cheayll Yeesey shoh, dooyrt eh, Cha vel y chingys shoh gys baase, agh son gloyr Yee, dy vod Mac Yee v'er ny ghloyraghey liorish.

5

Nish bynney lesh Yeesey Martha, as y chuyr eck, as Lazarus.

6

Shen-y-fa tra v'eh er chlashtyn dy row eh ching, duirree eh foast daa laa ayns yn un voayl raad v'eh.

7

Eisht ny lurg shen dooyrt eh rish e ostyllyn, Lhig dooin goll reesht gys Judea.

8

Dooyrt e ostyllyn rish, Vainshter, cha voddey neayr as va ny Hewnyn shirrey dty chlaghey; as vel oo son goll gys shen reesht?

9

Dreggyr Yeesey, Nagh vel daa oor yeig 'sy laa? My ta dooinney erbee shooyll ayns y laa, cha vel eh snapperal, er-y-fa dy vel eh fakin soilshey yn theihll shoh.

10

Agh my ta dooinney shooyll ayns yn oie, t'eh snapperal, er-y-fa nagh vel soilshey ayn.

11

Ny goan shoh loayr eh: as ny lurg shen dooyrt eh roo, Ta nyn garrey Lazarus ny chadley; agh ta mish goll dy ghoostey eh ass e chadley.

12

Eisht dooyrt e ostyllyn rish, Hiarn, my t'eh cadley, nee eh coural.

13

Ny-yeih loayr Yeesey jeh'n vaase echey: agh heill adsyn dy row eh er loayrt jeh fea y ghoaill ayns cadley.

14

Eisht dooyrt Yeesey roo dy foshlit, Ta Lazarus marroo.

15

As 'smie lhiam er y choontey euish, nagh row mee ayns shen (son niartaghey nyn gredjue) ny-yeih hooin-jee huggey.

16

Eisht dooyrt Thomase ta enmyssit Didymus rish e heshey-ostyllyn, Lhig dooinyn goll neesht, dy vod mayd baase y gheddyn marish.

17

Eisht tra va Yeesey er jeet gys Bethany, hooar eh dy row eh er ve kiare laa hannah 'syn oaie.

18

(Nish va Bethany er-gerrey da Jerusalem, mysh daa veeilley jeh).

19

As va ymmodee jeh ny Hewnyn er jeet magh gys Martha as Moirrey, dy gherjaghey ad son nyn mraar.

20

Eisht cha leah as cheayll Martha dy row Yeesey cheet, hie ee magh ny whail: agh hoie Moirrey ayns y thie.

21

Eisht dooyrt Martha rish Yeesey, Hiarn, dy beagh uss er ve ayns shoh, cha beagh my vraar er gheddyn baase.

22

Agh ta fys aym, eer foast, cre-erbee nee oo y yeearree er Jee, dy der Jee dhyt eh.

23

Dooyrt Yeesey r'ee, Nee dty vraar girree reesht.

24

Dooyrt Martha rish, Ta fys aym dy n'irree eh reesht ec yn irree-seose 'sy laa jerrinagh.

25

Dooyrt Yeesey r'ee, Mish yn irree seose-reesht veih ny merriu as yn vea: bee eshyn ta credjal aynym's bio, ga dy vow eh baase;

26

As quoi-erbee ta bio, as credjal aynym's, cha vow eh yn baase dy bragh farraghtyn. Vel uss credjal shoh?

27

Dooyrt ee rish, Ta, Hiarn: ta mee credjal dy nee uss yn Creest Mac Yee va ry-hoi cheet gys y theihll.

28

As tra v'ee er ghra shoh, hie ee rhym bee, as deie ee er e shuyr Moirrey er-lheh as dooyrt ee, Ta'n Mainshter er jeet, as t'eh geamagh ort.

29

Cha leah as cheayll ee shen, dirree ee dy tappee dy tappee, as haink ee huggey.

30

Nish cha row Yeesey foast er jeet stiagh ayns y valley, agh v'eh ayns y voayl raad haink Martha ny whail

31

Ny Hewnyn eisht va maree ayns y thie dy gherjaghey ee, tra honnick ad dy dirree Moirrey dy tappee, as dy jagh ee magh, deiyr ad urree, gra, T'ee goll gys yn oaie dy cheayney ayns shen.

32

Eisht tra va Moirrey er jeet raad va Yeesey, as jeeaghyn er, huitt ee sheese ec e chassyn, gra rish, Hiarn, dy beagh uss er ve ayns shoh, cha beagh my vraar er gheddyn baase.

33

Tra honnick Yeesey ee er-y-fa shen keayney, as ny Hewnyn myrgeddin keayney v'er jeet maree, hayrn eh osney hrome, as v'eh seaghnit;

34

As dooyrt eh, C'raad ta shiu er choyrt eh? Dooyrt adsyn rish, Hiarn, tarr as hee oo.

35

Ren Yeesey keayney.

36

Eisht dooyrt ny Hewnyn, Cur-jee my-ner, cre'n ghraih v'echey er.

37

As dooyrt paart jeu, Nagh voddagh yn dooinney shoh, ren fosley sooillyn ny doail, v'er lhiettal baase y dooinney shoh?

38

Hayrn Yeesey er-y-fa shen osney hrome reesht veih e chree, as haink eh gys yn oaie. She ooig v'ayn, as va clagh er e beeal.

39

Dooyrt Yeesey, Scugh-jee yn chlagh. Dooyrt Martha shuyr y varroo rish, Hiarn, ta nish soar trome jeh: son t'eh er ve kiare laa marroo.

40

Dooyrt Yeesey r'ee, Nagh dooyrt mee rhyt, my chredjagh oo, dy vaikagh oo gloyr Yee?

41

Eisht scugh ad y chlagh jeh'n boayl raad va'n marroo ny lhie. As hrog Yeesey seose e hooillyn, as dooyrt eh, Ayr, ta mee cur booise dhyt dy vel oo er my chlashtyn.

42

As va fys aym dy vel oo rieau dy my chlashtyn: agh er coontey yn phobble ta mygeayrt-y-moom dooyrt mee shoh, dy vod ad credjal dy vel oo er my choyrt.

43

As tra v'eh er ghra shoh, deie eh lesh ard-choraa, Lazarus, tar magh.

44

As haink eshyn va marroo magh soillit cass as laue ayns aanrityn oanluckee: as bussal mysh e eddin. Dooyrt Yeesey roo, Feayshil-jee eh, as lhig-jee yn raad da.

45

Eisht ren ymmodee jeh ny Hewnyn v'er jeet magh gys Moirrey, as v'er vakin ny reddyn ren Yeesey, credjal ayn.

46

Agh hie paart jeu rhymboo gys ny Phariseeyn, as dinsh ad daue cre ny reddyn va Yeesey er n'yannoo.

47

Eisht deie ny ard-saggyrtyn as ny Phariseeyn er y choonceil cooidjagh, as dooyrt ad, Cre ta shinyn dy yannoo? son ta'n dooinney shoh jannoo ymmodee mirrilyn.

48

My lhiggys mayd da, nee dy chooilley ghooinney credjal ayn; as hig ny Romanee as ver ad mow chammah yn ynnyd casherick as yn ashoon ain.

49

As va fer jeu va enmyssit Caiaphas, ny ard-saggyrt yn vlein shen, as dooyrt eh roo, Cha vel toiggal eu jeh nhee erbee,

50

Chamoo ta shiu goaill eu hene kys dy vel eh ymmyrchagh er ny son ain, un dooinney dy gheddyn baase son y pobble, as gyn y slane ashoon dy herraghtyn.

51

As shoh loayr eh, cha nee jeh hene: agh v'eh ny ard-saggyrt yn vlein shen, as ren e phadeyrys dy voghe Yeesey baase son yn ashoon shen:

52

As cha nee ynrycan son yn ashoon shen, agh myrgeddin dy jinnagh eh cloan Yee va skeaylt dy lhean, y hayrn gys unnaneys ry-cheilley.

53

Eisht veih'n laa shen magh v'ad cur nyn goyrle dy cheilley dy choyrt eh gy baase.

54

Cha jimmee Yeesey er-y-fa shen ny smoo dy foshlit mastey ny Hewnyn; agh hie eh veih shen gys cheer va er-gerrey da'n aasagh, gys ard-valley enmyssit Ephraim, as duirree eh ayns shen marish e ostyllyn.

55

As va caisht ny Hewnyn tayrn er gerrey: as va ymmodee ass y cheer goll seose gys Jerusalem roish y chaisht dy ghlenney ad hene er y hon.

56

As v'ad briaght son Yeesey, as loayrt nyn mast' oc hene, myr v'ad nyn shassoo ayns y chiamble, Cre ta shiu dy smooinaghtyn, nagh jig eh seose gys y feailley?

57

Nish va chammah ny ard-saggyrtyn as ny Phariseeyn er chur sarey, my va fys ec dooinney erbee c'raad v'eh, dy row ad dy choyrt briaght er cour y ghoaill eh.

John 12

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web