Manx Gaelic Bible

John 9

John

Return to Index

Chapter 10

1

Dy firrinagh firrinagh ta mee gra riu, Eshyn nagh vel goll stiagh er y dorrys ayns bwoaillee ny geyrragh, agh ta drappal seose er aght ennagh elley, t'eh shen ny vaarliagh as ny roosteyr.

2

Agh eshyn ta goll stiagh er y dorrys, ta'n fer cheddin bochilley ny geyrragh.

3

Dasyn ta'n dorrysser fosley; as ta ny kirree clashtyn e choraa: as t'eh geamagh er e chirree hene lurg nyn ennym, as dy leeideil ad magh.

4

As tra t'eh cur magh e chirree hene, t'eh goll rhymboo, as ta ny kirree geiyrt er: son ta enney oc er e choraa.

5

As joarree cha n'eiyr ad er, agh roie ee ad er-chea veih: son cha vel enney oc er coraa joarree.

6

Yn coraa-dorraghey shoh loayr Yeesey roo: agh cha hoig ad shen ny v'eh er loayrt roo.

7

Eisht dooyrt Yeesey roo reesht, Dy firrinagh firrinagh ta mee gra riu, Mish dorrys ny geyrragh.

8

Ta ooilley ny haink roym's, nyn maarlee as nyn roosteyryn: agh cha dug ny kirree geill daue.

9

Mish y dorrys: liorym's my ta dooinney erbee goll stiagh, bee eh er ny hauail, as hed eh stiagh as magh, as yiow eh fassaghey.

10

Cha vel y maarliagh cheet agh dy gheid, as dy varroo as dy stroie: haink mish dy voddagh bea y ve oc, as dy voddagh eh y ve oc ayns mooarane palchey.

11

Mish y bochilley mie: ta'n bochilley mie cur e vioys son ny kirree.

12

Agh eshyn ta failt, as cha nee yn bochilley hene, as nagh vel ny kirree lesh hene, t'eh fakin yn moddey-oaldey cheet, as t'eh faagail ny kirree, as roie er-chea: as ta'n moddey-oaldey dyn dayrtyn ad, as skeayley ny kirree.

13

Ta fer-ny-failley chea, er-y-fa dy nee fer-failt eh, as nagh mooar-lesh son ny kirree.

14

Mish y bochilley mie, as ta enney aym er my chirree, as ta enney ocsyn orrym's.

15

Myr ta enney ec yn Ayr orrym's, shen myr ta enney aym's er yn Ayr: as ta mee scarrey rish my vioys son ny kirree.

16

As kirree elley t'aym, nagh vel jeh'n woaillee shoh: ad shen neesht shegin dou y chur lhiam, as cluinnee ad my choraa; as bee un woaillee ayn, as un vochilley.

17

Shen-y-fa ta my Ayr graihagh orrym's, er-yn-oyr dy vel mee scarrey rish my vioys, dy voddym y ghoaill reesht eh.

18

Cha vel dooinney erbee dy ghoaill voym eh, agh m'aigney hene eh dy scarrey rish: Ta pooar aym dy scarrey rish, as ta pooar aym dy ghoaill reesht eh. Yn sarey shoh hooar mee veih my Ayr.

19

Va streeu er-y-fa shen reesht mastey ny Hewnyn son ny raaghyn shoh.

20

As dooyrt ymmodee jeu, Ta drogh spyrryd ayn, as t'eh ass e cheeayl; cre'n-fa ta shiu geaishtagh rish?

21

Dooyrt feallagh elley, Cha vel ad shoh goan fer ta drogh-spyrryd ayn: Vod drogh spyrryd sooillyn ny doail y osley?

22

As haghyr shoh ec Jerusalem, ec feailley casherickey yn chiamble; as nish va'n geurey.

23

As va Yeesey shooyl ayns y chiamble ayns porch Solomon.

24

Eisht haink ny Hewnyn mygeayrt-y-mysh, as dooyrt ad rish, Caid t'ou freayll shin fo mee-ourys? My she yn Creest oo, insh dooin dy ynrick.

25

Dreggyr Yeesey ad, Ta mee er n'insh diu hannah, as cha ren shiu my chredjal: ta ny obbraghyn ta mee dy yannoo ayns ennym my Ayrey gymmyrkey fenish jee'm.

26

Agh cha vel shiuish credjal; er-yn-oyr nagh vel shiu jeh my hioltane, myr dooyrt mee riu.

27

Ta my chirree clashtyn my choraa, as ta enney aym orroo, as eiyree ad orrym.

28

As ta mee cur daue yn vea veayn, as cha jean ad dy bragh cherraghtyn, as cha n'ghow fer erbee ad ass my laue er-niart.

29

Ta my Ayr hug dou ad, pooaral erskyn ooilley: as cha jarg fer erbee y ghoaill ad ass laue my Ayrey.

30

Ta mish as my Ayr unnane.

31

Eisht hrog ny Hewnyn claghyn reesht dy chlaghey eh.

32

Dreggyr Yeesey ad, Shimmey yn obbyr vie ta mee er hoilshaghey diu veih my Ayr; son quoi j'eh ny obbraghyn cheddin ta shiu ry-hoi m'y chlaghey?

33

Dreggyr ny Hewnyn eh, gra, Son obbyr vie cha vel shin dy dty chlaghey; agh son goan-mollaghtagh, as er-yn-oyr dy vel uss, ta dty ghooinney, jannoo oo hene Jee.

34

Dreggyr Yeesey ad, Nagh vel eh scruit ayns y leigh eu, Dooyrt mee, She Jeeghyn shiu?

35

My t'eh genmys adsyn Jeeghyn, dauesyn va goo Yee er ny choyrt, as nagh vod y scriptyr v'er ny rassey:

36

Vel shiu gra mychionesyn ta'n Ayr er chasherickey, as er choyrt gys y theihll, T'ou loayrt goan-mollaghtagh; er-yn-oyr dy dooyrt mee, She Mac Yee mee?

37

Mannagh vel mee jannoo obbraghyn m'Ayrey, ny cred-jee mee.

38

Agh my ta mee jannoo ad, ga nagh gred shiu mish, cred-jee ny obbraghyn: dy vod shiu toiggal as credjal, dy vel yn Ayr aynym's, as mish aynsyn.

39

Er shoh v'ad reesht son y ghoaill eh: agh chossyn eh ass nyn laueyn

40

As hie eh roish reesht er cheu elley dy Yordan, gys y boayl raad ren Ean hoshiaght bashtey; as duirree eh ayns shen.

41

As va ymmodee cheet huggey, as gra, Cha ren Ean mirril erbee: agh va dy chooilley nhee loayr Ean jeh'n dooinney shoh firrinagh.

42

As ren ymmodee credjal ayn ayns shen.

John 11

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web