Manx Gaelic Bible

John 8

John

Return to Index

Chapter 9

1

AS myr va Yeesey goll shaghey, honnick eh dooinney v'er ny ruggey doal.

2

As denee e ostyllyn jeh, gra, Vainshter quoi ren peccah, eh shoh ny e ayr as e voir, dy row eh er ny ruggey doal?

3

Dreggyr Yeesey, Cha nee son peccah dy ren eh shoh, ny e ayr as e voir: agh dy vod dagh obbraghyn Yee v'er nyn soilshaghey magh ayn.

4

Shegin dooys gobbraghey ny obbraghyn echeysyn t'er my choyrt, choud as ta'n laa ayn: ta'n oie cheet tra nagh vod dooinney erbee gobbraghey.

5

Choud as ta mee ayns y theihll, mee soilshey yn theihll.

6

Tra v'eh erreish shoh y loayrt, cheau eh shelley er y thalloo, as ren eh cray jeh'n shelley, as hug eh yn chray rish sooillyn y dooinney doal.

7

As dooyrt eh rish, Immee as oonlee oo hene ayns poyll Siloam (ta shen 'sy ghlare ainyn, Er ny choyrt) Hie eh roish er-y-fa shen, as doonlee eh eh-hene, as haink eh as e hoilshey echey.

8

Dooyrt ny naboonyn er-y-fa shen, as adsyn va roie er vakin eh dy row eh doal, Nagh nee shoh eshyn boallagh soie shirrey jeirk ?

9

Dooyrt paart, She shoh eh: dooyrt feallagh elley, T'eh goll-rish: agh dooyrt eh hene, She mish eh.

10

Shen y fa dooyrt aa rish, Kys va dty hooillyn er nyn vosley?

11

Dreggyr eshyn as dooyrt eh, Ren dooinney va enmyssit Yeesey, cray, as hug eh rish my hooillyn eh, as dooyrt eh rhym, Immee gys poyll Siloam, as oolee oo hene: as hie mee, as doonlee mee mee-hene, as hooar mee my hoilshey.

12

Eisht dooyrt ad rish, Cre vel eh? Dooyrt eshyn, Cha s'aym.

13

Hug ad lhieu gys ny Phariseeyn eshyn va roish shen doal.

14

As she er y doonaght va Yeesey er n'yannoo yn chray, as er vosley ny sooillyn echey.

15

Eisht denee ny Phariseeyn jeh reesht, kys v'eh er gheddyn e hoilshey. Dooyrt eh roo, Hug eh cray er my hooillyn, as doonlee mee, as ta mee fakin.

16

Shen-y-fa dooyrt paart jeh ny Phariseeyn, Cha vel y dooinney shoh veih Jee, er-yn-oyr nagh vel eh freayll yn doonaght. Dooyrt feallagh elley, Kys oddys dooinney ta ny ghrogh-yantagh lheid ny mirrilyn y yannoo? As va streeu nyn mast' oc.

17

Dooyrt ad rish y dooinney doal reesht, Cre t'ou uss dy ghra my-e-chione, dy doshil eh dty hooillyn? Dooyrt eh, She phadeyr eh.

18

Agh cha ren ny Hewnyn credjal mychione echey, dy row eh er ve doal, as dy dooar eh e hoilshey reesht, derrey deie ad er yn ayr as yn voir echeysyn v'er gheddyn e hoilshey.

19

As denee ad jeu, gra, Nee shoh yn mac euish, ta shiu gra va er ny ruggey doal? kys eisht t'eh nish fakin?

20

Dreggyr e ayr as e voir ad, gra, Ta fys ain dy nee shoh yn mac ain, as dy row eh er ny ruggey doal:

21

Agh kys t'eh nish fakin, cha s'ain; ny quoi t'er vosley ny sooillyn echey, cha vel fys ain: t'eh ec eash, fenee-jee jehsyn, loayree eh er e hon hene.

22

Ny goan shoh loayr e ayr as e voir, son dy row ad ayns aggle roish ny Hewnyn: son va ny Hewnyn er choardail hannah, my ghoghe dooinney erbee rish dy nee eh va'n Creest, dy beagh eh er ny ghiarey magh ass y synagogue.

23

Shen-y-fa dooyrt yn ayr as y voir echey, T'eh ec eash, fenee-jee jeh hene.

24

Eisht deie ad reesht er y dooinney v'er ny ve doal, as dooyrt ad rish, Cur y moylley da Jee: ta fys ain dy nee drogh-ghooinney eh shoh.

25

Dreggyr eshyn, as dooyrt eh, Cha s'aym's dy nee drogh-ghooinney eh: un red ta fys aym er, dy row mee doal, as nish dy vel my hoilshey aym.

26

Eisht dooyrt ad rish reesht, Cre ren eh rhyt? kys doshil eh dty hooillyn?

27

Dreggyr eshyn ad, Ta mee er n'insh diu hannah, as cha dug shiu geill: cre'n-fa bailliu y chlashtyn reesht eh? vel shiuish myrgeddin son goaill-rish yn ynsagh echeysyn?

28

Eisht doltooan ad eh, as dooyrt ad, T'ou uss 'syn ynsaghey echeysyn: agh ta shinyn ayns ynsaghey Voses.

29

Ta fys ain dy loayr Jee rish Moses: agh son eh shoh, cha s'ain cre veih t'eh.

30

Dreggyr y dooinney as dooyrt eh roo, Ta shen red yindyssagh, nagh s'eu cre veih t'eh? as ny-yeih dy vel eh er vosley my hooillyn's.

31

Nish ta fys ain nagh vel Jee cur clashtyn da drogh-yantee: agh my ta dooinney erbee cur ooashley da Jee, as jannoo e aigney, dasyn t'eh cur clashtyn.

32

Er-dy hoshiaght y theihll cha row eh er ny chlashtyn dy doshil dooinney erbee sooillyn fer va er ny ruggey doal.

33

Er-be dy vel y dooinney shoh veih Jee, cha voddagh eh nhee erbee y yannoo.

34

Dreggyr ad as dooyrt ad rish, V'ou uss er dty ruggey ooilley cooidjagh ayns peccaghyn, as vel oo goaill ort dy ynsaghey shinyn? As ghiare ad magh eh.

35

Cheayll Yeesey dy row ad er yiarey magh eh; as tra v'eh er gheddyn eh, dooyrt eh rish, Vel oo credjal ayns Mac Yee?

36

Dreggyr eshyn as dooyrt eh, Quoi eh, Hiarn, dy voddym credjal ayn?

37

As dooyrt Yeesey rish, T'ou chammah er vakin eh, as she eshyn eh ta taggloo rhyt.

38

As dooyrt eh, Hiarn, ta mee credjal. As hug eh ooashley da.

39

As dooyrt Yeesey, Son briwnys haink mish gys y theihll shoh: dy vod adsyn nagh vel fakin, fakin; as adsyn ta fakin, dy vod ad v'er nyn yannoo doal.

40

As cheayll paart jeh ny Phariseeyn va marish ny goan shoh, as dooyrt ad rish, Vel shinyn doal neesht?

41

Dooyrt Yeesey roo, Dy beagh shiu doal, cha beagh peccah eu: agh nish ta shiu gra, Ta shin fakin; shen-y-fa ta nyn beccah tannaghtyn erriu.

John 10

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web