Manx Gaelic Bible

John 7

John

Return to Index

Chapter 8

1

HIE Yeesey gys cronk ny Oliveyn.

2

As dy moghey laa-ny-vairagh hie eh reesht gys y chiamble, as haink ooilley yn phobble huggey; as hoie eh sheese, as dynsee eh ad.

3

As hug ny scrudeyryn as ny Phariseeyn lhieu huggey ben va goit ayns brishey-poosey; as tra v'ad er hoiaghey ee kiongoyrt rish,

4

Dooyrt ad rish, Vainshter, va'n ven shoh goit ayns brishey-poosey, ayns yn eer peccah.

5

Nish ta Moses ayns y leigh er chur sarey dooin, e lheid dy ve er ny claghey, agh cre t'ou uss dy ghra?

6

Shoh dooyrt ad dy phrowal eh, dy vod dagh cooish chassid y ve oc n'oi. Agh chroym Yeesey sheese, as lesh e vair scrieu eh er y laare, myr nagh beagh eh dy nyn glashtyn.

7

As myr lhie ad er son ansoor, hrog eh eh-hene seose, as dooyrt eh roo, Lhig dasyn ta fegooish peccah nyn mast'eu tilgey yn chied chlagh urree.

8

As chroym eh sheese reesht, as scrieu eh er y laare.

9

As v'adsyn cheayll eh, er nyn gheyrey liorish nyn gooin-sheanse hene, as hie ad magh fer lurg fer jeu, goaill toshiaght veih yn er-shinney gys yn er-saa: as va Yeesey faagit ny-lomarcan, as y ven ny shassoo kiongoyrt rish.

10

Tra hrog Yeesey eh-hene seose, as nagh vaik eh unnane erbee agh y ven, dooyrt eh r'ee, Ven, cre vel ad shen dty chassidee? vel dooinney erbee er dty gheyrey?

11

Dooyrt ish, Cha vel dooinney erbee, Hiarn. As dooyrt Yeesey r'ee, Chamoo ta mish dy dty gheyrey: immee royd, as ny jean peccah arragh.

12

Eisht loayr Yeesey roo reesht, gra, Mish soilshey yn theihll: eshyn ta geiyrt orrym's, cha shooyllee eh ayns y dorraghys, agh bee echeysyn soilshey yn vea,

13

Dooyrt ny Phariseeyn er-y-fa shen rish, T'ou gymmyrkey feanish jeed hene; cha vel dty eanish firrinagh.

14

Dreggyr Yeesey as dooyrt eh roo, Ga dy vel mee gymmyrkey feanish jee'm pene, foast ta'n eanish firrinagh: son ta fys aym cre-voish haink mee, as c'raad ta mee goll; agh cha s'euish cre-voish haink mee ny c'raad ta mee goll.

15

Ta shiuish briwnys lurg briwnys ny foalley; cha vel mish briwnys dooinney erbee.

16

As foast my ta mee briwnys, ta my vriwnys firrinagh: son cha vel mish my lomarcan, agh mish as yn Ayr t'er my choyrt, t'eh marym.

17

Eer ayns y leigh eu hene te scruit, dy vel feanish daa ghooinney firrinagh.

18

Ta mish gymmyrkey feanish dou hene, as ta'n Ayr t'er my choyrt gymmyrkey feanish dou.

19

Eisht dooyrt ad rish, Cre vel dty Ayr? Dreggyr Yeesey, Cha vel enney eu orrym's, ny er my Ayr: dy beagh enney er ve eu orrym s, veagh enney er ve eu er my Ayr myrgeddin.

20

Ny goan shoh loayr Yeesey 'sy room tashtee, myr v'eh gynsaghey ayns y chiamble: as cha dug dooinney erbee laue er, son cha row yn oor echey foast er jeet.

21

Eisht dooyrt Yeesey roo reesht, Ta mee goll roym, as nee shiu my hirrey, as yiow shiu baase ayns nyn beccaghyn: raad ta mish goll, cha vod shiuish cheet.

22

Eisht dooyrt ny Hewnyn, Jean eh eh hene y varroo? er-yn-oyr dy vel eh gra, raad ta mish goll, cha vod shiuish cheet.

23

As dooyrt eh roo, Ta shiuish veih heese ta mish veih heose: ta shiuish jeh'n theihll shoh, cha vel mish jeh'n theihll shoh.

24

Dooyrt mee er-y-fa shen riu, dy voghe shiu baase ayns nyn beccaghyn: son mannagh vel shiu credjal dy nee mish eh, yiow shiu baase ayns nyn beccaghyn.

25

Eisht dooyrt ad rish, Quoi oo hene? As dooyrt Yeesey roo, Yn fer cheddin dooyrt mee riu er-dyn toshiaght.

26

Ta ymmodee reddyn aym's dy ghra as dy vriwnys jiuish: agh ta eshyn t'er my choyrt firrinagh as ta mee loayrt rish y theihll shen ta mee er chlashtyn veihsyn.

27

Cha hoig ad dy row eh loayrt roo my chione yn Ayr.

28

Eisht dooyrt Yeesey roo, Tra vees shiu erreish yn Mac dooinney y hroggal seose, eisht bee fys eu dy nee mish eh, as nagh vel mee jannoo nhee erbee jee'm pene; agh dy vel mee loayrt ny reddyn shen ta my Ayr er chur roym.

29

As ta eshyn t'er my choyrt marym: cha vel yn Ayr er my aagail my lomarcan: son ta mee dy kinjagh jannoo ny reddyn shen ta dy wooiys eh.

30

Choud as v'eh loayrt ny goan shoh ren ymmodee credjal ayn.

31

Eisht dooyrt Yeesey rish ny Hewnyn shen va credjal ayn, My nee shiu tannaghtyn ayns my ghoo, eisht bee shiu dy jarroo ny ynseydee ayms;

32

As bee toiggal eu jeh'n irriney, as nee yn irriney shiu y heyrey.

33

Dreggyr adsyn eh, She sluight Abraham shin, as cha row shin rieau ayns bondiaght da dooinney erbee: cre'n aght t'ou gra eisht, Bee shiu er nyn yannoo seyr?

34

Dreggyr Yeesey ad, Dy firrinagh-focklagh ta mee gra riu, Quoi-erbee ta cur-rish peccah, t'eh ayns bondiaght peccah.

35

As cha vel y charvaant tannaghtyn kinjagh ayns y thie: agh ta'n Mac tannaght yn kinjagh.

36

My nee yn Mac er-y-fa shen shiuish seyr, bee shiu seyr dy jarroo.

37

Ta fys aym dy nee sluight Abraham shiu; agh ta shiu shirrey mish y varroo, er-y-fa nagh vel my ghoo er ghoaill greme erriu.

38

Ta mish loayrt shen ny ta mee er n'akin ec my Ayr's: as ta shuish jannoo shen ny ta shiu er vakin ec yn ayr euish.

39

Dreggyr ad as dooyrt ad rish, Abraham yn ayr ainyn. Dooyrt Yeesey roo, Dy beagh shiuish nyn gloan da Abraham, yinnagh shiu obbraghyn Abraham.

40

Agh nish ta shiu shirrey mish y varroo, dooinney t'er n'insh diu yn irriney, ta mee er chlashtyn veih Jee: shoh cha ren Abraham.

41

Ta shiuish cur-rish obbraghyn nyn ayrey hene. Eisht dooyrt ad rish, Cha ruggyr shinyn ayns maarderys; cha vel agh un Ayr ain, ta shen, Jee.

42

Dooyrt Yeesey roo, Dy beagh Jee yn Ayr eu, veagh shiu graihagh orrym's; son hie mee magh, as haink mee veih Jee; as cha daink mee jee'm pene, agh eshyn t'er my choyrt.

43

Cre'n-fa nagh vel shiu toiggal my ghlare? te son nagh vel shiu cur geill da my ghoo.

44

Ta shiuish jeh'n ayr eu yn drogh spyrryd, as saynt nyn ayrey ver shiu rish: v'eshyn ny ghunver er-dyn toshiaght, as cha ren eh tannaghtyn 'syn ynrickys, son nagh vel yn irriney ayn. Tra t'eh loayrt breg, t'eh loayrt jeh e chooid hene : son t'eh ny vreagerey, as ayr ny breagey.

45

As ga dy vel mee ginsh diu yn irriney, cha vel shiu dy my chredjal.

46

Quoi jiuish ta cur peccah my lieh? as my ta mee gra yn irriney, cre'n-fa nagh vel shiu dy my chredjal?

47

Eshyn ta veih Jee, t'eh cur geill da goan Yee: agh cha vel shiuish cur geill daue, son nagh vel shiu veih Jee.

48

Eisht dreggyr ny Hewnyn, as dooyrt ad rish, Nagh vel shin gra yn irriney, dy nee Samaritan oo, as dy vel drogh-spyrryd aynyd.

49

Dreggyr Yeesey, Cha vel drogh-spyrryd aynym's; agh ta mee cur ooashley da my Ayr, as ta shiuish cur mee-ooashley dooys.

50

As cha vel mee shirrey my ghloyr hene: ta fer ayn ta shirrey as briwnys.

51

Dy firrinagh-focklagh ta mee gra riu, My ta dooinney freayll my raa's, cha vaik eh yn baase dy bragh beayn.

52

Eisht dooyrt ny Hewnyn rish, Nish ta fys ain dy vel drogh-spyrryd aynyd. Ta Abraham marroo as ny phadeyryn; as t'ou uss gra, My ta dooinney freayll my raa's, cha jean eh blashtyn er y baase dy bragh beayn.

53

Vel uss ny s'ooasle na'n ayr ain Abraham, ta marroo? as ta ny phadeyryn marroo: quoi t'ou jannoo jeed hene?

54

Dreggyr Yeesey, My ta mee cur ooashley dou hene, cha vel my ooashley agh beggan feeu: she my Ayr ta cur ooashley dou, jehsyn ta shiuish loayrt, dy nee yn Jee eu eh:

55

Ny-yeih cha nione diuish eh; agh shione dooys eh: as dy n'yiarrin nagh nione dou eh, veign my vreagerey goll riuish: agh shione dooys eh, as ta mee freayll yn raa echey.

56

Ghow yn ayr eu Abraham foddiaght dy akin yn laa aym's: as honnick eh eh, as ghow eh boggey.

57

Eisht dooyrt ny Hewnyn rish, Cha vel uss foast jeih bleeaney as da-eed dy eash, as vel oo er vakin Abraham?

58

Dooyrt Yeesey roo, Dy firrinagh firrinagh ta mee gra riu, Roish my row Abraham, Ta mish.

59

Eisht hrog ad claghyn dy cheau er: agh cheill Yeesey eh-hene voue, as hie eh magh ass y chiamble, goll trooid y cheeid oc as myr shen hie eh shaghey.

John 9

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web