Manx Gaelic Bible

John 6

John

Return to Index

Chapter 7

1

NY lurg shoh duirree Yeesey ayns Galillee: son cha row eh booiagh cummal ayns Judea, er-yn-oyr dy row ny Hewnyn shirrey eh y varroo.

2

Nish va feailley cabbaneyn ny Hewnyn er-gerrey.

3

Dooyrt e vraaraghyn er-y-fa shen rish, Faag y voayl shoh, as immee gys Judea, dy vod ny eiyrtee t'ayd ayns shen myrgeddin fakin ny obbraghyn t'ou dy yannoo.

4

Son cha vel dooinney erbee freayll e obbraghyn follit, as eh-hene shirrey dy ve cronnal: My t'ou jannoo ny reddyn shoh soilshee oo hene da'n theihll.

5

Son chamoo ren e vraaraghyn hene credjal ayn.

6

Eisht dooyrt Yeesey roo, Cha vel my hraa's foast er jeet: agh ta'n traa euish dy kinjagh jesh diu.

7

Cha vod y seihll dwoaie y chur diuish, agh dooys te cur dwoaie; er-yn-oyr dy vel mee gymmyrkey feanish jeh, dy vel ny obbraghyn echey olk.

8

Immee-jee shiuish seose gys y feailley shoh: cha vel mish son goll seose foast gys y feailley shoh, er-yn-oyr nagh vel my hraa foast er jeet.

9

Tra v'eh er ghra ny goan shoh roo duirree eh myr v'eh ayns Galilee.

10

Agh tra va e vraaraghyn er gholl seose, eisht hie eshyn myrgeddin seose gys y feailley, cha nee dy foshlit, agh myr dy beagh eh dy follit.

11

Eisht va ny Hewnyn briaght er e hon ec y feailley, as dooyrt ad, Cre vel eh?

12

As va lane argane mastey yn pobble mychione echey: son va paart gra, She dooinney mie eh: as feallagh elley gra, Cha nee; agh t'eh molley yn pobble.

13

Ny-yeih, cha loayr dooinney erbee dy foshlit jeh, goaill aggle roish ny Hewnyn.

14

Nish mysh mean y feailley, hie Yeesey seose gys y chiamble, as dynsee eh.

15

As ghow ny Hewnyn yindys, gra, Kys ta lheid yn ynsagh ec y dooinney shoh, nagh row eh-hene rieau ynsit?

16

Dreggyr Yeesey ad, as dooyrt eh, Cha vel my ynsagh lhiam pene, agh leshyn t'er my choyrt.

17

My vees dooinney erbee aggindagh yn aigney echeysyn y yannoo, yiow eh toiggal jeh'n ynsagh, nee veih Jee te, ny vel mee loayrt jee'm pene.

18

Eshyn ta loayrt jeh hene, t'eh shirrey e ooashley hene: agh eshyn ta shirrey yn ooashley echeysyn t'er choyrt eh, t'eh shen firrinagh, as cha vel neu-chairys erbee ayn.

19

Nagh dug Moses yn leigh diu, as cha vel fer j'iu freayll yn leigh? Cre'n-fa ta shiu shirrey my vioys y ghoaill?

20

Dreggyr y pobble eh, as dooyrt ad, Ta drogh-spyrryd breagagh aynyd: Quoi ta shirrey dty vioys y ghoaill?

21

Dreggyr Yeesey as dooyrt eh roo, Ta mish er n'yannoo yn un obbyr shoh, as ta shiu ooilley goaill yindys.

22

Hug Moses er-y-fa shen yn giarey chymmylt diu, (cha nee son dy vel eh jeh Moses, agh jeh ny ayraghyn) as ta shiu er laa yn doonaght giarey-chymmylt dooinney.

23

My ta dooinney er y doonaght goaill giarey chymmylt, son nagh bee leigh Voses er ny vrishey; vel shiuish jymmoosagh rhym's, son dy vel mee er n'yannoo dooinney ooilley magh slane er y doonaght?

24

Ny jean-jee briwnys rere yn caslys, agh jean-jee briwnys cairagh.

25

Eisht dooyrt paart jeusyn va veih Jerusalem, Nagh nee shoh eh t'ad shirrey dy varroo?

26

Agh cur-my-ner, t'eh loayrt dy foshlit, as cha vel ad gra veg n'oi: vel dy jarroo fys ec ny firreill dy nee shoh yn Creest firrinagh?

27

Ny-yeih ta enney ain er y dooinney shoh cre-voish t'eh: agh tra hig Creest, cha bee fys ec dooinney erbee cre-voish t'eh.

28

Eisht deie Yeesey ayns y chiamble myr v'eh gynsaghey, gra, Ta chammah enney eu orrym's, aa ta fys eu cre-voish ta mee: as cha vel mish er jeet jee'm pene, agh t'eshyn t'er ny choyrt firrinagh, eshyn cha nione diu.

29

Agh shione dooys eh, son ta mee veih, as t'eh er my choyrt.

30

Eisht v'ad shirrey y ghoaill eh: agh cha dug dooinney erbee laue er, son nagh row yn oor echey foast er jeet.

31

As ren ymmodee jeh'n pobble credjal ayn, as dooyrt ad, Tra hig Creest, jean eh ny shlee mirril na ad shoh ta'n dooinney shoh er n'yannoo?

32

Cheayll ny Phariseeyn dy row yn pobble tallagh myr shoh my-e-chione: as hug ny Phariseeyn as ny ard-saggyrtyn magh sidooryn dy ghoaill eh.

33

Eisht dooyrt Yeesey roo, Foast tammylt beg ta mish meriu, as eisht ta mee goll huggeysyn t'er my choyrt.

34

Shirree shiu mee agh cha vow shiu mee: as y raad ta mish, cha vod shiuish cheet.

35

Eisht dooyrt ny Hewnyn nyn mast' oc hene, C'raad hed eh, nagh vow mayd eh? jed eh gys ny Hewnyn t'er nyn skeayley mastey ny Ashoonee, as adsyn y ynsaghey .

36

Cre'n monney dy raa shoh t'eh er loayrt, Shirree shiu mee, agh cha vow shiu mee: as y raad ta mish cha vod shiuish cheet?

37

Er y laa s'jerree, laa mooar ny feailley, hass Yeesey, as deie eh, gra, My ta dooinney erbee paagh, lhig da cheet hym's as giu.

38

Eshyn ta credjal aynym's, myr ta'n scriptyr er ghra, Ass y chree echeysyn roieys strooanyn dy ushtey bio.

39

(Agh shoh loayr eh jeh'n Spyrryd, v'adsyn va credjal ayn ry-hoi gheddyn: son cha row yn Spyrryd Noo foast er ny choyrt, er yn-oyr nagh row Yeesey foast er ny ghloyraghey.)

40

Dooyrt ymmodee jeh'n phobble er-y fa shen, tra cheayll ad y raa shoh, Ayns firrinys shoh yn phadeyr.

41

Dooyrt feallagh elley, She shoh yn Creest. Agh dooyrt paart, Jig Creest ass Galilee?

42

Nagh vel y scriptyr er ghra, dy vel Creest dy heet jeh sluight Ghavid, as ass y balley Bethlehem, raad ruggyr David?

43

Myr shen va streeu mastey'n pobble mychione echey.

44

As va paart jeu son goaill eh; agh cha dug dooinney jeu laue er.

45

Eisht haink ny sidooryn gys ny ard saggyrtyn as ny Phariseeyn, dooyrt roo, Cre'n-fa nagh dug shiu lhieu eh?

46

Dreggyr ny sidooryn, Cha ren rieau dooinney loayrt myr y dooinney shoh.

47

Eisht dreggyr ny Phariseeyn ad, Vel shiuish myrgeddin er nyn molley?

48

Vel veg jeh ny fir-reill, as jeh ny Phariseeyn er chredjal ayn?

49

Agh ta'n pobble shoh, nagh vel toiggal yn leigh, fo mollaght.

50

Dooyrt Nicodemus roo (eh haink gys Yeesey ayns yn oie, v'eh fer jeusyn.)

51

Vel y leigh ainyn deyrey dooinney erbee roish clashtyn y choyrt da, as prowal oc n'oi cre t'eh er n'yannoo?

52

Dreggyr adsyn, as dooyrt ad rish, Nee ass Galilee t'ou uss myrgeddin? jean-jee ronsaghey as jeeaghyn: son cha vel phadeyr erbee er droggal ayns Galilee.

53

As jimmee dy chooilley ghooinney roish gys e hie hene.

John 8

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web