Manx Gaelic Bible

John 5

John

Return to Index

Chapter 6

1

NY lurg shoh hie Yeesey harrish faarkey Ghalilee, ny Tiberias.

2

As deiyr earroo mooar dy leih er, er-y-fa dy vaik ad ny mirrilyn ren eh orroosyn va doghanit.

3

As hie Yeesey seose er slieau, as hoie eh ayns shen marish e ostyllyn.

4

As va'n Chaisht, feailley ny Hewnyn er gerrey.

5

Tra va Yeesey eisht er hroggal seose e hooillyn, as fakin earroo mooar dy leih cheet huggey, dooyrt eh rish Philip, Cre-voish oddys mayd arran y chionnaghey, dy yannoo magh ad shoh?

6

(As shoh dooyrt eh dy phrowal eh: son v'eh hene kiarit cre dy yannoo.)

7

Dreggyr Philip eh, Cha bee feeagh daa cheead ping dy arran dy liooar daue, dy vod dagh unnane oc kuse y ghoaill.

8

Dooyrt fer jeh ny ostyllyn echey, Andreays, braar Simon Peddyr, rish,

9

Ta scollag ayns shoh ta queig bwilleenyn oarn echey, as daa eeast veggey; agh cre t'ad shen mastey whilleen?

10

As dooyrt Yeesey, Cur-jee er ny deiney soie sheese. Nish va lane faiyr ayns yn ynnyd. Myr shen hoie ny deiney sheese ayns earroo mysh queig thousaneyn.

11

As ghow Yeesey ny bwilleenyn, as tra v'eh er chur booise, rheynn eh ad er e ostyllyn, as rheynn adsyn ad orroosyn myr v'ad soie; as myrgeddin jeh ny eeastyn wheesh as bailloo.

12

Tra v'ad jeant magh, dooyrt eh rish e ostyllyn, Jean-jee yn vrooilliagh ta er-mayrn y haglym cooidjagh nagh bee nhee erbee caillit.

13

Er shen ren ad eh y haglym, as lhieen ad daa vaskad jeig lesh fooilliagh ny queig bwilleenyn oarn, va er-mayrn erreish daue v'er n'ee.

14

Eisht dooyrt ny deiney shen, tra v'ad er vakin y mirril va Yeesey er n'yannoo. She shoh ayns firrinys yn phadeyr shen va ry-hoi cheet gys y theihll.

15

Tra dennee Yeesey er-y-fa shen dy darragh ad, as dy goghe ad eh er-niart, dy yannoo eh ny ree, hie eh seose reesht er slieau eh-hene ny-lomarcan.

16

As tra va'n fastyr er, hie e ostyllyn sheese gys y cheayn.

17

As ghow ad lhuingys, as haink ad harrish y cheayn gys Capernaum: as ve nish dorraghey, as cha row Yeesey er jeet huc.

18

As dhatt y keayn lesh niart stermagh ny geayee.

19

Myr shen tra v'ad er n'ymmyrt mysh kiare veeilley, honnick ad Yeesey shooyl er y cheayn, as tayrn er-gerrey da'n lhong: as ghow ad aggle.

20

Agh dooyrt eshyn roo, She mish t'ayn, ny bee aggle erriu.

21

Eisht ghow ad eh dy arryltagh stiagh ayns y lhong: as chelleeragh va'n lhong ec y thalloo raad v'ad goll.

22

Yn laa er-giyn, tra honnick yn pobble va nyn shassoo cheu elley jeh'n cheayn nagh row baatey erbee elley ayns shen, cheu-mooie jeh'n un vaatey shen va ny ostyllyn er n'ghoaill, as nagh jagh Yeesey maroosyn ayns y vaatey, agh dy row ny ostyllyn er n'gholl ersooyl nyn-lomarcan:

23

(Ny-yeih va baatyn elley er jeet veih Tiberias, er-gerrey da'n boayl ren ad arran y ee ayn, erreish da'n Chiarn v'er chur booise.)

24

Tra honnick y pobble er-y-fa shen nagh row Yeesey ayns shen, ny e ostyllyn, ghow adsyn myrgeddin lhuingys, as haink ad gys Capernaum, briaght son Yeesey.

25

As tra hooar ad eh er y cheu elley jeh'n cheayn, dooyrt ad rish, Rabbi, cuin haink oo ayns shoh?

26

Dreggyr Yeesey ad, as dooyrt eh, Dy firrinagh firrinagh ta mee gra riu, Ta shiu dy my hirrey's, cha nee er-yn-oyr dy vaik shiu ny mirrilyn, agh son dy d'ee shiu jeh ny bwilleenyn, as dy row shiu jeant magh.

27

Ny bee-jee imneagh son y beaghey ta cherraghtyn, agh son y beaghey shen ta tannaghtyn gys y vea veayn, nee yn Mac dooinney y choyrt diu: son eshyn ta Jee yn Ayr er chowraghey.

28

Eisht dooyrt ad rish, Cre nee mainyn, dy vod mayd obbraghyn Yee y yannoo?

29

Dreggyr Yeesey as dooyrt eh roo, Shoh obbyr Yee, shiu dy chredjal aynsyn t'eh er choyrt.

30

Dooyrt ad er-y-fa shen rish, Cre'n cowrey t'ou dy yeeaghyn eisht, dy vod mayd fakin as credjal aynyd? cre ta dty obbyr?

31

D'ee ny ayraghyn ain manna ayns yn aasagh; myr te scruit, Hug eh daue arran veih niau dy ee.

32

Eisht dooyrt Yeesey roo, Dy firrinagh firrinagh ta mee gra riu, Cha dug Moses diu yn arran shen veih niau, agh my Ayr ta coyrt diu yn arran firrinagh veih niau.

33

Son arran Yee eshyn ta cheet neose veih niau, as ta cur e vioys son y theihll.

34

Eisht dooyrt ad rish, Cur dooinyn dy bragh yn arran shoh.

35

As dooyrt Yeesey roo, Mish arran y vea: eshyn ta cheet hym's, cha bee eh dy bragh accryssagh; as eshyn ta credjal aynym, cha bee eh dy bragh paagh.

36

Agh ta mish er ghra riu, dy vel shiu myrgeddin er my akin's, as nagh vel shiu credjal.

37

Hig adsyn ooilley hym's ta'n Ayr dy chur dou; as eshyn ta cheet hym, cha jeanym er aght erbee y yiooldey voym.

38

Son haink mish neose veih niau, cha nee dy yannoo my aigney hene, agh yn aigney echeysyn ren m'y choyrt.

39

As shoh aigney yn Ayr ta er my choyrt, jeh ooilley ny hug eh dou nagh gaillin veg, agh dy droggin eh seose reesht ec y laa jerrinagh.

40

As shoh yn aigney echeysyn ta er my choyrt, dy chooilley unnane ta fakin y Mac as credjal ayn, yn vea dy bragh farraghtyn dy ve echey: as trog-yms seose eh ec y laa jerrinagh.

41

Eisht va ny Hewnyn jymmoosagh rish, er-y-fa dy dooyrt eh, Mish arran y vea haink neose veih niau.

42

As dooyrt ad, Nagh nee shoh Yeesey Mac Yoseph, yn ayr as y voir echey shione dooin? kys eisht dy vel eh gra, Haink mee neose veih niau?

43

Dreggyr Yeesey er-y-fa shen as dooyrt eh roo, Ny lhig da jymmoose ve ny mast' eu.

44

Cha vod dooinney erbee cheet hym's, mannagh jean yn Ayr t'er my choyrt y hayrn eh: as trog-yms seose eh ec y laa jerrinagh.

45

Te scruit ayns ny phadeyryn, As bee ad ooilley ynsit liorish Jee. Dy chooilley ghooinney er-y-fa shen t'er chlashtyn, as er n'ynsaghey veih yn Ayr, t'eh cheet hym's.

46

Cha nee dy vel dooinney erbee er va kin yn Ayr, cheu-mooie jehsyn ta veih Jee, t'eh shen er vakin yn Ayr.

47

Dy firrinagh firrinagh ta mee gra riu, Eshyn ta credjal ayn-yms ta'n vea ta dy bragh farraghtyn echey.

48

Mish arran y vea.

49

D'ee ny ayraghyn euish manna ayns yn aasagh, as t'ad marroo.

50

Shoh yn arran ta cheet neose veih niau, dy vod dooinney gee jeh, as gyn baase y gheddyn.

51

Mish yn arran bio, haink neose veih niau: my ee-ys dooinney erbee jeh'n arran shoh, bee eh bio son dy bragh: as yn arran neem's y choyrt, she my eill eh, ver-yms son bioys y theihll.

52

Va ec ny Hewnyn er-y-fa shen argane nyn mast oc hene, gra, Kys oddys y dooinney shoh cur dooin e eill dy ee?

53

Eisht dooyrt Yeesey roo, Dy firrinagh focklagh ta mee gra riu, Mannagh jean shiu feill yn Mac dooinney y ee, as e uill y iu, cha vel y vea eu ayndiu.

54

Eshyn ta gee my eill, as giu my uill, ta'n vea veayn echey, as trog-yms seose eh ec y laa jerrinagh.

55

Son dy firrinagh she bee my eill, as dy firrinagh she jough my uill.

56

Eshyn ta gee my eill as giu my uill, t'eh baghey aynym's, as mish aynsyn

57

Myr ta'n Ayr bio er my choyrt's, as ta mee bio liorish yn Ayr: myr shen neesht vees eshyn ta dy my ee's, bio liorym.

58

Shoh yn arran haink neese veih niau; cha nee myr ren ny ayraghyn eu manna y ee, as t'ad marroo: bee eshyn ta gee jeh'n arran shoh, bio son dy bragh.

59

Ny goan shoh loayr eh ayns y synagogue, myr v'eh gynsaghey ayns Capernaum.

60

Dooyrt ymmodee er-y-fa shen jeh e eiyrtee, tra cheayll ad shoh, Shoh raa creoi, quoi oddys y chlashtyn eh?

61

Tra va fys ec Yeesey ayn hene dy row e eiyrtee jymmoosagh son shoh, dooyrt eh roo, Vel shoh cheet ayns raad y chredjue eu?

62

Cre my hee shiu Mac y dooinney goll seose raad v'eh roie?

63

She yn spyrryd ta bioghey, cha vel yn eill jannoo veg y vie: ny goan ta mish dy loayrt riu, t'ad spyrryd as t'ad bea.

64

Agh ta paart jiuish nagh vel credjal. Son va fys ec Yeesey er-dyn toshiaght, quoi v'ad nagh row credjal, as quoi yinnagh eh y vrah.

65

As dooyrt eh, Shen-y-fa dooyrt mish riu, nagh vod dooinney erbee cheet hym's mannagh bee eh er ny choyrt da liorish my Ayr.

66

Veih yn traa shen hie ymmodee jeh e eiyrtee back, as cha huill ad arragh marish.

67

Eisht dooyrt Yeesey rish y daa ostyl yeig, Jed shiuish myrgeddin reue?

68

Eisht dreggyr Simon Peddyr eh, Hiarn, quoi gys hem mayd? ayd's ta goan y vea veayn.

69

As ta shin credjal, as shickyr jeh dy nee uss yn Creest, Mac y Jee bio.

70

Dreggyr Yeesey ad, Nagh vel mish er reih shiuish yn ghaa-yeig, as ta fer j'iu ny youyl?

71

Loayr eh jeh Yuaase Iscariot mac Simon: son eshyn eh va dy vrah eh, as v'eh fer jeh'n daa ostyl yeig.

John 7

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web