Manx Gaelic Bible

John 3

John

Return to Index

Chapter 4

1

TRA va fys ec y Chiarn er-y-fa shen, kys va ny Phariseeyn er chlashtyn dy row Yeesey jannoo as bashtey ny sliee dy eiyrtyssee na va Ean.

2

(Ga nagh row Yeesey hene bashtey, agh e ynseydee)

3

Daag eh Judea, as jimmee eh reesht gys Galilee.

4

As beign da goll trooid Samaria.

5

Eisht haink eh gys ard-valley dy Samaria, ta enmyssit Sychar, er-gerrey da'n pheesh dy halloo hug Jacob da e vac Joseph.

6

Nish va chibbyr Yacob ayns shen. Myr va Yeesey er-y-fa shen skee lesh e yurnah, hoie eh sheese ayns shen liorish y chibbyr: as ve mysh y cheyoo oor.

7

Haink ben dy Samaria dy hayrn ushtey: dooyrt Yeesey r'ee, Cur dou jough.

8

Son va ny ostyllyn er n'gholl gys y valley dy chionnaghey beaghey.

9

Eisht dooyrt y ven dy Samaria rish,Kys dy vel uss, ta dty Hew, shirrey jough orrym's, ta my ven dy Samaria? son cha vel veg y dellal ec ny Hewnyn rish ny Samaritanee.

10

Dreggyr Yeesey, as dooyrt eh r'ee, Dy beagh fys ayd's er gioot Yee, as quoi eh ta gra rhyt, Cur jough dou! veagh oo er hirrey ersyn, as veagh eh er chur dhyt ushtey bio.

11

Dooyrt y ven rish, Vainshter, cha vel red erbee ayd dy hayrn lesh, as ta'n chibbyr dowin: cre voish eisht ta'n ushtey bio shen ayd?

12

Vel uss ny s'ooasle na'n ayr ain Jacob, hug dooin y chibbyr shoh, as diu j'ee eh hene, as e chloan, as y maase echey?

13

Dreggyr Yeesey as dooyrt eh r'ee, Quoi-erbee iu-ys jeh'n ushtey shoh bee eh paagh reesht:

14

Agh quoi-erbee iu-ys jeh'n ushtey ver-yms da, cha bee eh dy bragh paagh: agh bee yn ushtey ver-ym da ny farrane ushtey ayn nee geill gys y vea ta dy bragh farraghtyn.

15

Dooyrt y ven rish, Vainshter, cur dooys yn ushtey shoh, nagh bee'm paagh, as nagh jig-ym ayns shoh dy hayrn.

16

Dooyrt Yeesey r'ee, Immee as eie er dty heshey, as tar ayns shoh.

17

Dreggyr y ven as dooyrt ee, Cha vel sheshey aym. Dooyrt Yeesey r'ee, t'ou er ghra dy mie, Cha vel sheshey aym:

18

Son ta queig deiney er ny ve ayd, as eshyn t'ayd nish, cha nee dty heshey-poost eh: ayns shen t'ou er ghra yn irriney,

19

Dooyrt y ven rish, Vainshter, ta mee cur tastey dy nee phadeyr oo.

20

Ren ny ayraghyn ain ooashlaghey Jee er y clieau shoh; as ta shiuish gra, dy nee ayns Jerusalem ta'n boayl raad lhisagh sleih ooashlaghey.

21

Dooyrt Yeesey r'ee, Ven, cred mish, ta'n oor cheet tra nagh jean shiu er y clieau shoh, ny foast ec Jerusalem ooashley 'choyrt da'n Ayr.

22

Ta shiuish cur ooashley da, cha s'eu cre: ta fys ainyn cre ta shin cur ooashley da; son ta saualtys jeh ny Hewnyn.

23

Agh ta'n oor cheet, as nish ayn dy jean ny ooashleyderyn firrinagh ooashlaghey yn Ayr ayns Spyrryd as ayns firrinys: son ta'n Ayr shirrey nyn lheid oc shoh dy chur ooashley da.

24

Ta Jee ny Spyrryd, as shegin dauesyn ta ooashlaghey eh, ooashley y choyrt da ayns Spyrryd as ayns firrinys.

25

Dooyrt y ven rish, Ta fys aym dy vel Messias cheet ta enmyssit Creest: tra hig eshyn, inshee eh dooin dy chooilley nhee.

26

Dooyrt Yeesey r'ee, She mish ta loayrt rhyt eh shen.

27

As er shen haink e ostyllyn, as ghow ad yindys dy row eh taggloo rish y ven: foast cha dooyrt dooinney erbee, Cre t'ou dy hirrey? ny, Cre'n-fa t'ou taggloo r'ee?

28

Daag yn ven eisht yn saagh-ushtey eck, as hie ee rhymbee gys y valley, as dooyrt ee rish ny deiney

29

Tarjee as hee shiu dooinney t'er n'insh dou ooilley ny ren mee rieau: nagh nee shoh yn Creest?

30

Eisht hie ad magh ass y valley as haink ad huggey.

31

Ayns y traa shen ghuee e ostyllyn er, gra, Vainshter, gow beaghey.

32

Agh dooyrt eshyn roo, Ta bee aym's dy ee nagh vel fys euish er.

33

Shen-y-fa dooyrt ny ostyllyn yn derrey yeh rish y jeh elley, Vel dooinney erbee er chur lesh nhee erbee huggey dy ee?

34

Dooyrt Yeesey roo, Yn beaghey aym's eh, dy yannoo yn aigney echeysyn t'er my choyrt, as dy chooilleeney yn obbyr echey.

35

Nagh vel shiu gra, dy vel kiare meeghyn foast, as eisht ta'n fouyr cheet? cur-my ner ta mish gra riu, Trog-jee seose nyn sooillyn, as jeeagh-jee er ny magheryn; son t'ad bane hannah son y fouyr.

36

As ta'n beaynee geddyn faill, as chaglym mess gys y vea veayn: dy vod chammah yn correyder as y beaynee boggey y ghoaill cooidjagh.

37

As ayns shoh ta'n raa shen firrinagh, Ta fer cuirr, as fer elley buinn.

38

Hug mish shiu magh dy vuinn cooid nagh ren shiu y laboragh: ta deiney elley er laboragh, as ta shiuish er gholl stiagh er y laboraght oc.

39

As ren ymmodee jeh Samaritanee yn ard-valley shen credjal ayn, kyndagh rish raa yn ven, ren feanish y ymmyrkey, Dinsh eh dou ooilley ny ren mee rieau.

40

Myr shoh tra va ny Samaritanee el jeet huggey, ghuee ad er, eh dy uirriaght maroo: as duirree eh ayns shen daa laa.

41

As ren ymmodee elley credjal ayn e coontey e ghoo hene;

42

As dooyrt ad rish y ven, Nish ta shin credjal, cha nee son y raa ayd's; son ta shiu hene er chlashtyn eh, as ta fys ain, dy nee shoh dy jarroo yn Creest Saualtagh y theihll.

43

Nish lurg daa laa jimmee eh veih shen, as hie eh roish gys Galilee:

44

Son ren Yeesey hene feanish y ymmyrkey, nagh vel ooashley ec phadeyr ayns e heer hene,

45

Tra v'eh eisht er jeet gys Galilee, ren ny Galileanee mooar jeh, liorish dy row ad er vakin ooilley ny ren eh ec Jerusalem, ec y feailley: son v'adsyn er ve ec y feailley.

46

Myr shen haink Yeesey reesht gys Cana ayns Galilee, raad v'eh er hyndaa yn ushtey gys feeyn. As va chiarn dy row, va'n mac echey ching ec Capernaum.

47

Tra cheayll eh dy row Yeesey er jeet veih Judea gys Galilee, hie eh huggey, as ghuee eh er, eh dy heet neose dy lheihys e vac: son v'eh raad y vaaish.

48

Eisht dooyrt Yeesey rish, Mannagh vaik shiu cowraghyn as yindyssyn, cha jean shiu credjal.

49

Dooyrt y chiarn rish, Vainshter, tar neose roish my vow my lhiannoo baase.

50

Dooyrt Yeesey rish, Immee royd; ta dty vac bio. As chred y dooinney yn ockle va Yeesey er loayrt rish, as hie eh roish.

51

As tra v'eh nish goll sheese, haink ny sharvaantyn echey ny whail, as dinsh ad da, gra, Ta dty vac bio.

52

Eisht denee eh jeu cre'n oor ren eh toshiaght dy choural: as dooyrt ad rish, Jea ec y chiaghtoo oor daag y chiassaghey eh.

53

Myr shen va fys ec yn ayr dy nee ayns yn oor cheddin va Yeesey er ghra rish, Ta dty vac bio; as ren eh-hene credjal as ooilley e hie.

54

Shoh neesht yn nah virril ren Yeesey, tra v'eh er jeet veih Judea gys Galilee.

John 5

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web