Manx Gaelic Bible

John 2

John

Return to Index

Chapter 3

1

VA dooinney jeh ny Phariseeyn enmyssit Nicodemus, Dy ard-ghooinney mastey ny Hewnyn:

2

Haink eh shoh gys Yeesey ayns yn oie, as dooyrt eh rish, Rabbi, ta fys ain dy nee fer-ynsee as t'er jeet veih Jee: son cha vod dooinney erbee ny mirrilyn shen y yannoo t'ou uss dy yannoo, mannagh bee Jee marish.

3

Dreggyr Yeesey as dooyrt eh rish, Dy firrinagh firrinagh ta mee gra rhyt, Mannagh bee dooinney er ny ruggey reesht, cha vod eh reeriaght Yee y akin.

4

Dooyrt Nicodemus rish, Kys oddys dooinney v'er ny ruggey tra t'eh shenn? vod eh goll stiagh yn nah cheayrt ayns brein, e vayrey, as cheet er y theihll?

5

Dreggyr Yeesey, Dy firrinagh firrinagh ta mee gra rhyt, Mannagh bee dooinney er ny ruggey jeh ushtey as jeh'n spyrryd, cha vod eh goll stiagh ayns reeriaght Yee.

6

Shen t'er ny ruggey jeh'n eill, te foalley; as shen t'er ny ruggey jeh'n Spyrryd, te spyrrydoil.

7

Ny gow yindys dy dooyrt mee rhyt, Shegin diu v'er nyn ruggey reesht.

8

Ta'n gheay sheidey raad saillee, as t'ou clashtyn y sheean eck, agh cha s'ayd cre voish t'ee cheet, ny cre'n raad t'ee goll: myr shen ta dy chooilley unnane t'er ny ruggey Jeh'n Spyrryd.

9

Dreggyr Nicodemus as dooyrt eh rish, Kys oddys ny reddyn shoh y ve?

10

Dreggyr Yeesey as dooyrt eh rish, Vel uss dty er-ynsee ayns Israel, as nagh vel toiggal ayd jeh ny reddyn shoh?

11

Dy firrinagh firrinagh ta mee gra rhyt, ta shin loayrt shen ta fys ain er, as gymmyrkey feanish Jeh ny ta shin er vakin; as cha vel shiu soiaghey jeh'n eanish ain.

12

My ta mish er loayrt riu jeh reddyn seihltagh, as nagh vel shiu dy my chredjal, kys nee shiu my chredjal my loayr-ym riu jeh reddyn flaunyssagh?

13

As cha vel dooinney erbee er gholl seose gys niau, agh eshyn haink neose veih niau, eer yn Mac dooinney ta ayns niau.

14

As myr ren Moses yn ard-nieu y hroggal seose ayns yn aasagh, myr shen shegin da Mac y dooinney v'er ny hroggal seose:

15

Nagh jean quoi-erbee ta credjal ayn cherraghtyn, agh dy bee yn vea ta dy bragh farraghtyn echey.

16

Son lheid y ghraih shen hug Jee da'n theihll, dy dug eh e ynrycan Vac v'er ny gheddyn, nagh jinnagh quoi-erbee chred jagh aynsyn cherraghtyn, agh yn vea ta dy bragh farraghtyn y chosney.

17

Son cha dug Jee e vac gys y theihll, dy gheyrey yn seihll; agh dy voddagh y seihll liorishyn v'er ny hauail.

18

Eshyn ta credjal ayn, cha vel eh er ny gheyrey: agh eshyn nagh vel credjal ayn, t'eh er ny gheyrey hannah, er-yn-oyr nagh vel eh er chredjal ayns ennym yn ynrycan Mac v'er ny gheddyn dy Yee.

19

As shoh yn vriwnys, dy vel soilshey er jeet gys y theihll, as dy row deiney ny s'graihee er y dorraghys (na er y toilshey, er-y fa dy row nyn obbraghyn olk.

20

Son ta dy chooilley unnane ta jannoo dy holk, cur feoh da'n toilshey, chamoo t'eh cheet gys y toilshey, son nagh jig brah er ny obbraghyn echey.

21

Agh eshyn ta jannoo firrinys, t'eh cheet gys y toilshey, dy vod e obbraghyn v'er nyn soilshaghey magh, dy vel ad er nyn obbraghey ayns Jee.

22

Ny lurg shoh haink Yeesey as e ynseydee gys cheer Yudea, as duirree eh ayns shen maroo, as ren eh bashtey.

23

As va Ean myrgeddin bashtey ayns Enon, er-gerrey da Salem, er-y-fa dy row palchey dy ushtey ayns shen: as haink ad as v'ad er nyn mashtey.

24

Son cha row Ean foast tilgit ayns pryssoon.

25

Eisht dirree question eddyr paart jeh ynseydee Ean as ny Hewnyn, mychione bashtey.

26

As haink ad gys Ean, as dooyrt ad rish Rabbi, eshyn va mayrt er cheu elley dy Yordan, da ren oo feanish y ymmyrkey, cur my-ner, t'eshyn bashtey, as ta dy chooilley ghooinney cheet huggey.

27

Dreggyr Ean as dooyrt eh, Cha vod dooinney nhee erbee y ghoaill er hene, mannagh bee eh er ny choyrt da veih niau.

28

Ren shiuish shiu hene feanish y ymmyrkey lhiam, dy dooyrt mee, Cha nee mish yn Creest, agh dy vel mee er my choyrt roish.

29

Eshyn dooinney yn phoosee ta ben y phoosee echey: agh ta carrey dooinney yn phoosee ta ny hassoo as geaishtagh rish, goaill boggey mooar jeh coraa yn dooinney poosee: ta shoh my voggey's er-y-fa shen jeant magh.

30

Shegin dasyn bishaghey, agh shegin dooys parail.

31

Eshyn ta cheet veih'n yrjid, t'eh er skyn ooilley: eshyn ta jeh yn thalloo, t'eh thallooinagh, as loayrt jeh'n thalloo: eshyn ta cheet veih niau, t'eh erskyn ooilley.

32

As y red t'eh er vakin as er chlashtyn, shen t'eh gymmyrkey feanish jeh; as cha vel dooinney erbee soiaghey jeh'n eanish echey.

33

Eshyn t'er n'yannoo soiaghey jeh'n eanish echey, t'eh er chur y seal echey huggey, dy vel Jee firrinagh.

34

Son t'eshyn ta Jee er choyrt, loayrt goan Yee: son cha nee liorish towse ta Jee cur y Spyrryd da.

35

Ta'n Ayr graihagh er y Mac, as t'eh er chur dy chooilley nhee fo yn laue echey.

36

Eshyn ta credjal ayns y Mac, ta'n vea ta dy bragh farraghtyn echey: as eshyn nagh vel credjal yn Mac, cha vaik eh yn vea, agh nee Jymmoose Yee tannaghtyn er.

John 4

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web