Manx Gaelic Bible

Luke 23

Luke

Return to Index

Chapter 24

1

Nish er y chied laa jeh'n chiaghtin, eer sy vadran, haink ad gys yn oaie, cur lhieu ny spisyn v'ad er gheddyn aarloo, as mraane elley maroo.

2

As hooar ad y chlagh rowlit ersooyl jeh'n oaie.

3

As hie ad stiagh, as cha dooar ad corp y Chiarn Yeesey.

4

As haink eh gy-kione, myr v'ad ayns imnea mooar son shoh, cur-my-ner hass daa ghooinney lioroo ayns coamrey sollys.

5

As myr v'ad ayns aggle, as croymmey sheese lesh nyn eddin gys y thalloo, dooyrt ad roo, Cre'n-fa ta shiu shirrey yn vio mastey ny merriu?

6

Cha vel eh ayns shoh, agh t'eh er n'irree: cooinee-jee cre dooyrt eh-hene riu choud's v'eh foast ayns Galilee,

7

Gra, Shegin da'n Mac dooinney v'er ny lirrey gys laueyn deiney peccoil, as ve er ny chrossey, as girree reesht er y trsss laa.

8

As chooinee ad er e ghoan,

9

As haink ad back veih yn oaie, as dinsh ad ooilley shoh da'n un ostyl yeig, as da ooilley yn vooinjer elley.

10

She Moirrey Malaine, as Joanna as Moirrey moir Yamys, as mraane elley va maroo, dinsh ny reddyn shoh da ny ostjllyn,

11

As ghow ad y ghlare oc myr skeeal branlaadee, a cha dug ad geill daue.

12

Eisht dirree Peddyr as roie eh gys yn oaie, as chroym eh sheese, as honnick eh ny aanrityn nyn lhie er-lheh, as jimmee eh roish, goaill yindys ec ny va er daghyrt.

13

As cur-my-ner hie Jees jeu yn laa cheddin gys balley va enmyssit Emmaus, va mysh shiaght veeilley veih Jerusalem.

14

As v'ad taggloo ry-cheilley mychione dy chooilley nhee v'er daghyrt.

15

As haink eh gy-kione, choud as v'ad taggloo as resooney ry-cheilley, dy daink Yeesey hene er-gerrey, as dy jagh eh maroo.

16

As va ny sooillyn oc er ny lhiettal nagh dug ad enney er.

17

As dooyrt eh roo, Cre ny naightyn shoh ta shiu dy insh yn derrey yeh da'n jeh elley, myr ta shiu shooyll dy trimshagh er y raad?

18

As dreggyr fer jeu, va'n ennym echey Cleopas, as dooyrt eh rish, Vel uss agh joarree ayns Jerusalem, as gyn fys ayd er ny reddyn t'ayns shen er jeet gy-kione er ny laghyn shoh?

19

As dooyrt eh, Cre ny reddyn? As dooyrt adsyn rish, Mychione Yeesey dy Nazareth, va ny adeyr, as pooaral ayns jannoo as goo, kiongoyrt rish Jee; as ooilley yn pobble:

20

As kys ren ny ard-saggyrtyn as ny fir-reill ain y livrey eh dy ve er ny gheyrey gys baase, as t'ad er chrossey eh.

21

Agh va shinyn treishteil dy nee eshyn veagh er chur livrey-ys da Israel: as marish shoh ooilley, jiu yn trass laa neayr as hie ny reddyn shoh er jannoo.

22

Myrgeddin va shiartanse dy vraane jeh'n cheshaght ain, hug orrin lane yindys y ghoaill, liorish dy row ad dy moghey ec yn oaie:

23

As tra nagh dooar ad yn corp echey, haink ad as dooyrt ad, dy row ad er vakin ashlish dy ainleyn dinsh daue dy row eh bio.

24

As hie shiartanse jeusyn va marinyn gys yn oaie, as hooar ad eh eer myr va ny mraane er ghra; agh eh-hene cha vaik ad.

25

Eisht dooyrt eh roo, O shiuish gheiney mee hushtagh, as faase-chredjuagh, nagh vel goaill baght jeh ooilley ny ta ny phadeyryn er loayrt!

26

Nagh beign da Creest ny reddyn shoh y hurranse as goll stiagh ayns e ghloyr?

27

As goaill toshiaght ec Moses, as ooilley ny phadeyryn, hug eh bun daue er ooilley ny scriptyryn jeh dy chooilley nhee va bentyn rish hene.

28

As haink ad er-gerrey da'n balley, raad v'ad goll: as v'eh myr dy beagh eh kiarit dy gholl ny-sodjey.

29

Agh lhie ad er, gra, Fuirree marin, son ta'n fastyr er, as bunnys y laa ceaut. As hie eh stiagh dy uirriaght maroo.

30

As haink eh gy-kione, myr v'eh ny hoie ec bee maroo, dy ghow eh arran, as vannee eh, as vrish eh, as hirveish eh orroo eh.

31

As va ny sooillyn oc er nyn vosley, as hug ad enney er; as skell eh ersooyl ass nyn shilley.

32

As dooyrt y derrey yeh jeu rish y jeh elley, Nagh row ny creeaghyn ain lossey cheu-sthie j'in, choud as v'eh taggloo rooin er y raad, as choud as v'eh fosley dooin ny scriptyryn?

33

As hrog ad orroo yn oor cheddin, as hyndaa ad gys Jerusalem, as hooar ad yn un ostyl yeig er nyn jaglym cooidjagh, as y cheshaght va maroo.

34

Dooyrt roo, Ta'n Chiarn er n'irree son shickyrys, as v'eh er ny akin liorish Simon.

35

Eisht dinsh adsyn cre ny reddyn va jeant er y raad, as kys hug ad enney er, liorish brishey arran.

36

As myr v'ad myr shoh loayrt, hass Yeesey hene ayns y vean oc, as dooyrt eh roo, Shee dy row hiu.

37

Agh v'ad seaghnit ayns nyn aigney as agglit, as heill ad dy nee scaan v'ad dy akin.

38

As dooyrt eh roo, Cre'n-fa ta shiu seaghnit, as cre'n-fa ta mee-ourys troggal ayns nyn greeaghyn?

39

Jeeagh-jee er my laueyn as my chassyn dy nee mish mee-hene t'ayn: loaghtee-jee mee, as jeeagh-jee, son cha vel feill as craueyn ec scaan, myr hee shiu aym's.

40

As tra v'eh er ghra shoh, yeeagh eh daue e laueyn as e chassyn.

41

As choud as nagh row ad foast credjal son boggey, agh goaill yindys, dooyrt eh roo, Vel veg y veaghey eu ayns shoh?

42

As hug ad da peesh dy eeast roast as dy chere-volley.

43

As ghow eh, as d'ee eh kiongoyrt roo.

44

As dooyrt eh roo, Shoh ny goan loayr mish riu, choud as va mee foast meriu dy beign da dy chooilley nhee ve cooilleenit va scruit ayns leigh Voses, as ayns ny phadeyryn, as ayns ny psalmyn my-mychione's.

45

Eisht doshil eh yn tushtey oc, dy voddagh ad ny scriptyryn, y hoiggal,

46

As dooyrt eh roo, Shoh myr te scruit, as shoh myr ve kiarit da Creest dy hurranse, as dy irree yn trass laa veih ny merriu:

47

As arrys as leih peccaghyn dy ve er nyn breacheil ayns yn ennym echey, mastey dy chooilley ashoon, goaill toshiaght ec Jerusalem.

48

As ta shiuish nyn veanishyn jeh ny reddyn shoh.

49

As cur-my-ner, ver-yms hiu gialdyn my Ayrey: agh fuirree-jee ayns ard-valley Yerusalem, derrey vees shiu coamrit lesh pooar veih'n yrjid.

50

As hug eh lesh magh ad choud as gys Bethany: as hrog eh seose e laueyn as vannee eh ad.

51

As haink eh gy-kione, choud as v'eh dy vannaghey ad, dy row eh er ny scarrey voue, as er ny hroggal seose gys niau.

52

As hug ad ooashley da, as hyndaa ad gys Jerusalem lesh boggey mooar:

53

As v'ad kinjagh ayns y chiamble, cur moylley as gloyr da Jee.

John 1

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web