Manx Gaelic Bible

Luke 22

Luke

Return to Index

Chapter 23

1

As dirree yn slane sheshaght jea, as hug ad lhieu eh gys Pilate.

2

As ren ad toshiaght dy loayrt n'oi, gra, Hooar shin eh shoh cur yn ashoon ain er shaghryn, as lhiettal sleih veih geeck keesh da Cesar, gra, Dy nee eh-hene Creest yn ree.

3

As denee Pilate jeh, ghra, Nee ree ny Hewnyn oo? As dreggyr eh, as dooyrt eh, T'ou uss dy ghra eh.

4

Eisht dooyrt Pilate rish ny ard-saggyrt yn as rish y pobble, Cha vel mish er gheddyn foill erbee ayns y dooinney shoh.

5

As v'ad wheesh shen s'chenney er, gra, T'eh boirey yn pobble, gynsaghey trooid ooilley Judea, goaill toshiaght veih Galilee derrey shoh.

6

Tra cheayll Pilate jeh Galilee, denee eh nee Galilean va'n dooinney.

7

As cha leah as hooar eh fys dy nee gys reill Herod v'eh bentyn, hug eh eh gys Herod, va myrgeddin eh-hene ec Jerusalem ec y traa shen.

8

As tra honnick Herod Yeesey, v'eh feer wooiagh: son v'eh aignagh ry-foadey dy akin eh, er-yn-oyr dy row eh er chlashtyn ymmodee reddyn jeh; as dy row eh jerkal dy akin mirril ennagh jeant liorish.

9

Eisht denee en ymmodee questionyn jeh; agh cha dug eh ansoor erbee da.

10

As hass ny ard-sagggrtyn as ny scrudeyryn as loayr ad dy elgyssagh-n'oi.

11

As ren Herod as e gheiney-caggee beg y hoiaghey jeh, as chraid ad mysh, as choamree ad eh lesh coamrey moyrnagh, as hug ad eh reesht gys Pilate.

12

As y laa cheddin va coardail er ny yannoo eddyr Pilate as Herod; son roie v'ad ayns noidys ry-cheilley.

13

As dele Pilate er ny ard-saggyrtyn cooidjagh, as er ny fir-reill as y pobble.

14

As dooyrt eh roo, Ta shiu er chur lhieu yn dooinney shoh hym's, myr fer ta cur shaghrynys er y pobble: as cur-my-ner ta mish er veysht eh kiongoyrt riu, as cha vel mee er gheddyn foill erbee ayns y dooinney shoh, mychione ny reddyn ta shiuish cur ny lieh;

15

Chamoo ta Herod: son hug mee shiu huggeysyn, as cur-my-ner, cha vel nhee erbee ta toilchin baase er ny cherraghey er.

16

Smaghtee-ym eh er-y-fa shen, as lhiggym y raad da.

17

Son beign da fer y eaysley daue ec y feailley.

18

As deie ooilley yn cheshaght, gra, Ersooyl lesh y dooinney shoh, as feayshil dooin Barabbas:

19

(Va son irree-magh dy row, va jeant ayns yn ard-valley, as son dunverys tilgit ayns pryssoon).

20

Va Pilate er-y-fa shen aggindagh dy choyrt feaysley da Yeesey, as loayr eh reesht roo.

21

Agh dyllee adsyn, gra, Jean y chrossey eh, jean y chrossey eh.

22

As dooyrt eh roo yn trass cheayrt Cammah, cre'n olk t'eh er n'yannoo? cha vel mish er gheddyn oyr baaish erbee ayn: smaghtee-ym eh er-y-fa shen, as lhiggym y raad da

23

As loayr ad ny s'jeeaney lesh ard choraaghyn, guee dy beagh eh er ny chrossey: as ren y coraa ocsyn as coraa ny ard-saggyrtyn raad y ghoaill.

24

As hug Pilate briwnys cordail rish nyn aigney.

25

As deayshil eh daue, eshyn va son irree-magh as dunverys tilgit ayns pryssoon eh v'ad hene er n'yeearree; agh livrey eh Yeesey gys nyn aigney.

26

As myr v'ad dy chur lhieu eh, haare ad greme er Simon Cyrenian dy row, myr v'eh cheet jeh'n cheer, as ersyn hug ad y chrosh, dy ymmyrkey eh geiyrt er Yeesey.

27

As deiyr er earroo mooar dy leih as dy vraane, va myrgeddin-keayney as jannoo dobberan er e hon.

28

Agh hyndaa Yeesey huc, as dooyrt eh Inneenyn Yerusalem, ny keayn-jee er my hon's, agh keayn-jee er nyn son hene, as son nyn gloan.

29

Son cur-my-ner, ta ny laghyn cheet, tra jir ad, Bannit ta ny mraane gennish, as ny breinyn nagh ren gymmyrkey, as ny keeaghyn nagh dug bainney.

30

Eisht nee ad toshiaght dy ghra rish ny sleityn, Tuitt-jee orrin; as rish ny cruink, Coodee-jee shin.

31

Son my t'ad jannoo ny reddyn shoh rish y billey oor, cre vees er ny yannoo rish y billey creen?

32

As va myrgeddin daa chimmagh elley er nyn leeideil magh marish, dy ve er nyn goyrt gy-baase.

33

As tra v'ad er jeet gys yn ynnyd ta enmyssit Calvary, ayns shen ren ad eshyn y chrossey, as ny kimmee; yn derrey yeh er y laue yesh, as y jeh elley er y laue chiare.

34

Eisht dooyrt Yeesey, Ayr jean leih daue; son cha vel fys oc cre t'ad dy yannoo. As rheynn ad e choamrey, as hilg ad lottyn.

35

As va'n pobble nyn shassoo cur-my-ner: as maroo ren ny fir-reill myrgeddin gannidys er, as gra, Haue eh feallagh elley; lhig da eh-hene y hauail my she Creest fer reiht Yee eh.

36

As va ny sidooryn myrgeddin jannoo faghid er, cheet huggey, as chebbal da vinegar,

37

As gra, My she ree ny Hewnyn oo, saue oo hene.

38

As va'n scrieu shoh myrgeddin soit erskyn e chione, ayns letteryn dy Ghreek as dy Latin, as dy Hebrew, SHOH REE NY HEWNYN.

39

As ren fer jeh ny kimmee v'er nyn groghey loayrt dy lunagh n'oi, gra, My she oo yn Creest, saue oo hene as shinyn.

40

Agh dreggyr y jeh elley, cur oghsan da, as gra, Nagh vel aggle ort roish Jee, fakin dy vel uss fo yn vriwnys cheddin?

41

As shinyn dy jarroo dy cairagh; son ta shin er gheddyn toilchinys cooie yn jannoo ain: agh cha vel y dooinney shoh er n'yannoo aggair erbee.

42

As dooyrt eh rish Yeesey, Hiarn, cooinee orryms tra hig oo gys dty reeriaght.

43

As dooyrt Yeesey rish, Dy firrinagh ta mee gra rhyt, Dy bee uss marym's jiu ayns Paradise.

44

As ve mysh y cheyoo oor, as va dorraghys harrish ooilley yn cheer gys yn nuyoo oor.

45

As va'n ghrian dorraghey, as va curtan scarree yn chiamble raipit veih-my cheilley.

46

As tra va Yeesey er n'eamagh lesh ard-choraa, dooyrt eh, Ayr, gys dty laueyn ta mish chymney my spyrryd: as tra v'eh er ghra shoh, phaart eh.

47

Nish tra honnick y centurion cre va er jeet gy-kione, hug eh moylley da Jee, gra, Ayns firrinys v'eh shoh ny ghooinney cairagh.

48

As ooilley yn pobble v'er jeet cooidjagh gys y shilley shen, hug ad my-ner ny reddyn va jeant, as goaill ad nyn gleeau, haink ad rhymboo.

49

As ooilley e ainjyssee, as ny mraane deiyr er veih Galilee, hass ad foddey jeh cur-my-ner ny reddyn shoh.

50

As cur-my-ner va dooinney va enmyssit Joseph, va ny er-coyrlee, as ny ghooinney mie as cairagh:

51

(Cha row ayrt ny paart echey shoh ayns y choyrle ny yn jannoo oc) v'eh veih Arimathea, ard-valley jeh ny Hewnyn, (va myrgeddin eh-hene farkiaght son reeriaght Yee.)

52

Hie yn dooinney shoh gys Pilate, as yeearree eh corp Yeesey,

53

As ghow eh neose eh, as hoiII eh eh ayns aanrit, as doanluck eh eh ayns oaie va cleight ayns creg, raad nagh row rieau dooinney oanluckit roie.

54

As va shen laa yn aarlaghey, as va yn doonaght tayrn er-gerrey.

55

As hie ny mraane myrgeddin haink marish veih Galilee geiyrt er y corp, as hug ad my-ner yn oaie, as kys va'n corp er ny oanluckey.

56

As haink ad rhymboo, as hooar ad aarloo spisyn as ooilyn; as ghow ad fea er laa yn doonaght cordail rish yn anney.

Luke 24

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web