Manx Gaelic Bible

Luke 21

Luke

Return to Index

Chapter 22

1

ISH va feuilley yn arran-millish tayrn er-gerrey, ta enmyssit y Chaisht.

2

As va ny ard-saggyrtyn as ny scrudeyryn shirrey kys oddagh ad eh y choyrt gy-bause; son v'adayns sggle roish y pobble.

3

Eisht hie yn drogh-spyrryd stiagh ayns Yuaase va slennooit Iscariot, va jeh earroo yn daa ostyl yeig.

4

As hie eh roish, as loayr eh rish ny ard saggyrtyn as ny captanyn mychione eh y vrah daue.

5

As ghow adsyn boggey jeh, as ren ad conaant dy chur argid da.

6

As hug eh gialdyn, as v'eh shirrey caa dy vrah eh tra nagh beagh y pobble marish.

7

Eisht haink laa yn arran-millish, tra va'n Eayn-caisht dy ve er ny varroo.

8

As hug eh magh Peddyr as Ean, gra, Immee-jee, as aarlee-jee yn Eayn-caisht dy vod mayd gee.

9

As dooyrt ad rish, C'raad sailt shin dy yannoo aarloo?

10

As dooyrt eh roo, Cur-my-ner, tra vees shiu er gholl stiagh ayns yn ard valley hig dooinney nyn guail lesh saagh-craie dy ushtey; eiyr-jee er gys y thie hed eh stiagh ayn.

11

As abbyr-jee tish y fer-thie, Ta'n mainshter gra rhyt, Cre vel shamyr ny goaldee, raad nee'm yn Eayn-caisht y ee marish my ostyllyn?

12

As jeeaghee eh diu ard-room mooar vees soit magh: ayns shen jean-jee aarloo.

13

As hie ad as hooar ad myr v'eh er ghra roo: as daarlee ad yn Eayn-caisht.

14

As tra va'n oor er jeet, hoie eh sheese as y daa ostyl yeig marish.

15

As dooyrt eh roo, Lesh yeearree jeean ta mee er ve aignagh yn Eayn-caisht shoh y ee meriu roish my jean-ym surranse.

16

Son ta mee gra riu, Nagh n'ee-ym maghey shoh jeh, derrey vees eh cooilleenit ayns reeriaght Yee.

17

As ghow eh yn cappan, as hug eh booise, as dooyrt eh, Gow-jee shoh, as rheynn-jee eh ny mast' eu hene.

18

Son ta mee gra riu, Nagh n'iu-ym jeh mess y villey-feeyney, derrey hig reeriaght Yee.

19

As ghow eh arran, as hug eh booise, as vrish eh eh, as hug eh eh daue, gra, Shoh my chorp t'er ny choyrt er nyn son eu shoh jean-jee ayns cooinaghtyn jeem's.

20

As er yn aght cheddin yn cappan lurg shibber, gra, Yn cappan shoh yn conaant noa ayns my uill's, t'er ny gheayrtey er ny son eu.

21

Agh cur-my-ner, ta'n laue echeysyn ta dy my vrah, marym er y voayrd.

22

As dy firrinagh ta'n Mac dooinney goll myr ve kiarit: agh smerg da'n dooinney shen liorish t'eh er ny vrah.

23

As ren ad toshiaght dy vriaght nyn mast' oc hene, quoi jeu yinnagh shoh.

24

Nish va streeu myrgeddin nyn mast' oc, quoi jeu syrjey veagh coontit.

25

As dooyrt eh roo, Ta reeaghyn ny Ashoonee gymmyrkey reill harrystoo: as as t'adsyn t'ayns pooar nyn mastey, enmyssit deiney ooasle.

26

Agh cha bee shiuish myr shen: agh quoi-erbee shinney ta nyn mast eu, lhig da ve myr y fer saa; as eshyn syrjey ta, myr y fer ta shirveish.

27

Son quoi syrjey, eshyn ta ny hoie ec bee, ny'n fer ta shirveish? nagh nee eshyn ta ny hoie ec bee? agh ta mish nyn mast' eu myr y fer ta shirveish.

28

She shiuish t'er hannaghtyn marym ayns my heaghyn.

29

As ta mee pointeil diu reeriaght, myr ta my Ayr er phointeil dooys.

30

Dy vod shiu gee as giu ec my voayrd ayns my reeriaght, as soie er stuill-reeoil, briwnys daa heeloghe yeig Israel.

31

As dooyrt y Chiarn, Simon, Simon, cur-my-ner, ta Satan er yeearree shiuish y ghoaill, dy chreearey shiu myr curnaght:

32

Agh ta mish er ghuee er dty hon's, nagh jean dty chredjue failleil; as tra vees oo er jyndaa, niartee dty vraaraghyn.

33

As dooyrt eh rish, Hiarn, ta mish aarloo dy gholl mayrt chammah gys pryssoon, as gys baase.

34

As dooyrt eh, Ta mee ginsh dhyt, Pheddyr roish gerrym y chellee jiu dy jean uss gobbal three keayrtyn dy nhione dhyt mee.

35

As dooyrt eh roo, Tra hug mee shiu magh fegooish sporran, as spagey, as braagyn, row nhee erbee dy laccal erriu? As dooyrt ad, Cha row nhee erbee.

36

Eisht dooyrt eh roo, Agh nish eshyn ta sporran echey, lhig da y ghoaill eh, as myrgeddin e spaagey: as eshyn nagh vel cliwe echey, lhig da creck e gharmad, as cliwe y chionnaghey.

37

Son ta mee gra riu, Dy nhegin da shoh ny ta scruit, ve foast cooilleenit aynym's, As v'eh er ny earroo marish ny drogh yantee: son ta jerrey er ny reddyn ta my mychione's.

38

As dooyrt ad, Hiarn, cur-my-ner ta daa chliwe ayns shoh. As dooyrt eh roo, Te dy liooar.

39

As haink eh magh, as hie eh myr v'eh cliaghtey, gys cronk ny Oliveyn; as deiyr ny ostyllyn myrgeddin er.

40

As tra v'eh ec yn ynnyd, dooyrt eh roo, Gow-jee padjer, nagh duitt shiu ayns miolagh.

41

As hie eh voue, mysh choud as hilgagh fer clagh, as huitt eh er e ghlioonyn, as ghow eh padjer

42

Gra, Ayr, my she dty aigney eh, scugh yn cappan shoh voym: ny-yeih cha nee my aigney's, agh dt'aigney's dy row jeant.

43

As haink huggey ainle veih niau, dy niartaghey eh,

44

As v'eh ayns angaish vooar, as ghow eh padjer ny s'jeeaney: as va'n ollish echey myr bineyn mooarey folley tuittym gys y thalloo.

45

As tra v'eh er n'irree veih padjer, as er jeet gys e ostyllyn, hooar eh ad nyn gadley lesh trimshey,

46

As dooyrt eh roo, Cre'n-fa ta shiu cadley? irree-jee as gow-jee padjer, nagh duitt shiu ayns miolagh.

47

As choud as v'eh foast loayrt, cur-my-ner haink sheshaght vooar, as eshyn va enmyssit Yuaase, fer jeh'n daa ostyl yeig, nyn leeideilagh, as hayrn eh er-gerrey da Yeesey dy chur paag da.

48

Agh dooyrt Yeesey rish, Yuaase, vel oo brah Mac y dooinney lesh paag?

49

Tra honnick adsyn va mygeayrt-y-mysh cre va ry-heet, dooyrt ad rish, Hiarn, bwoaill mayd lesh y chliwe?

50

As woaill fer jeu fer-mooinjerey yn ard-saggyrt, as ghiare eh yn chleaysh yesh jeh.

51

As dreggyr Yeesey, as dooyrt eh, Slioar shoh hene. As venn eh rish e chleaysh, as laanee eh eh.

52

Eisht dooyrt Yeesey rish ny ard saggyrtyn as captanyn y chiamble, as y chanstyr v'er jeet magh huggey, Vel shiu er jeet magh, myr noi maarliagh, lesh cliwenyn as luirg?

53

Tra va mee meriu gagh laa ayns y chiamble, cha heeyn shiu magh laue m'oi: agh shoh yn oor eu, as pooar y dorraghys.

54

Eisht ghow ad eh, as leeid ad ersooyl eh, as hug ad lhieu eh gys thie yn ard-saggyrt. As deiyr Peddyr er foddey ny yei.

55

As tra v'ad er voaddey aile ayns mean ny halley, as er hoie sheese cooidjagh, hoie Peddyr sheese ny mast' oc.

56

Agh hug ben-aeg dy row tastey da, myr v'eh ny hoie ec yn aile, as yeeagh ee dy gyere er, as dooyrt ee, v'eh shoh myrgeddin marish.

57

As dob eh, gra, Ven, cha vel enney aym er.

58

As tammylt ny lurg shen, honnick fer elley eh, as dooyrt eh, She fer jeu myrgeddin uss. As dooyrt Peddyr, Ghooinney, cha nee.

59

As mysh oor ny lurg shen, hass fer elley er dy creoi, gra, Ayns firrinys v'eh shoh myrgeddin marish; son she Galilean eh,

60

As dooyrt Peddyr, Ghooinney, cha s'aym cre t'ou dy ghra. As chelleeragh, choud as v'eh foast loayrt, gherr y kellagh.

61

As hyndaa yn Chiarn, as yeeagh eh er Peddyr; as chooinee Peddyr er yn ockle va'n Chiarn er ghra rish, Roish gerrym y chellee, nee uss mish y obbal three keayrtyn.

62

As hie Peddyr magh, as cheayn eh dy sharroo.

63

As ren ny deiney v'er ghoaill Yeesey gannidys er, as y woalley eh.

64

As tra v'ad er choodaghey ny sooillyn echey, woaill ad eh er yn eddin, as denee ad jeh, gra, Jean phadeyrys, quoi ta dy dty woalley?

65

As ymmodee reddyn elley loayr ad dy mollaghtagh n'oi.

66

As cha leah as va'n laa rish, haink shanstyr yn phobble, as ny ard-saggyrtyn as ny scrudeyryn cooidjagh, as hug ad lhieu eh gys y choonceil oc,

67

Gra, Nee oo yn Creest? insh dooin. As dooyrt eh roo, My inshym diu, cha jean shiu credjal.

68

As my neem's myrgeddin shiuish y qhuestional, cha jean shiu my reggyrt, ny lhiggey yn raad dou.

69

Ny lurg shoh nee Mac y dooinney soie er laue yesh pooar Yee.

70

Eisht dooyrt ad ooilley, Nee oo eisht Mac Yee? As dooyrt eh roo, Ta shiuish gra ny ta mee.

71

As dooyrt ad, Cre'n feme sodjey t'ain er feanishyn? son ta shin hene er chlashtyn veih'n veeal echey hene.

Luke 23

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web