Manx Gaelic Bible

Luke 19

Luke

Return to Index

Chapter 20

1

AS haink eh gy-kione er unnane jeh ny laghyn shen, myr v'eh gynsaghey yn pobble ayns y chiamble as preacheil y sushtal, dy ren ny ard-saggrtyn as ny scrudeyryn soiaghey er, marish y chanstyr,

2

As loayr ad rish, gra, Insh dooin, Cre'n phooar t'ayd dy yannoo ny reddyn shoh? ny quoi eh hug y phooar shoh dhyt?

3

As dreggyr eshyn as dooyrt eh roo, Fenyms jiuish myrgeddin un red; as freggyr-jee mee:

4

Bashtey Ean, nee veih niau ve, ny veih deiney?

5

As loayr ad nyn mast' oc hene, gra, My jir mayd, Veih niau; jir eshyn, Cre'n-fa eisht nagh chred shiu eh?

6

Agh my jir mayd, Veih deiney; nee ooilley yn pobble nyn glaghey shin; son t'ad dy shickyr credjal Ean dy ve ny adeyr.

7

As dreggyr ad, nagh voddagh ad ginsh cre voish v'eh.

8

As dooyrt Yeesey roo, Chamoo insh yms diuish cre'n phooar t'aym dy yannoo ny reddyn shoh.

9

Eisht hie eh er e hoshiaght dy loayrt rish y pobble yn coraa-dorraghey shoh: Va dooinney dy row ren garey-feeyney y hoiaghey, as hoie eh eh rish, eirinnee, as hie eh gys cheer foddey son choud shen dy hraa.

10

As ec yn imbagh, hug eh fer-mooinjerey gys ny eirinnee, dy choyrt da jeh mess y gharey-feeyney: agh woaill ny eirinnee eh, as hug ad eh ersooyl follym.

11

As reesht hug eh fer-mooinjerey elley; as woaill ad eshyn myrgeddin, as ghell ad dy scammyltagh rish, as hug ad eh ersooyl follym.

12

As reesht hug eh yn trass; as vroo ad eshyn myrgeddin, as deiyr ad eh ersooyl.

13

Eisht dooyrt chiarn y gharey-feeyney Cre nee'm? Ver-ym huc my vac graihagh foddee dy der ad arrym da tra hee-ys ad eh.

14

Agh tra honnick ny eirinnee eh, loayr ad eddyr ad-hene, gra, Shoh yn eirey: tar-jee, lhig dooin eh y varroo, dy vod yn eiraght ve lhien hene.

15

Myr shen cheau ad eh magh ass y gharey-feeyney, as varr ad eh. Cre nee Chiarn y gharey-feeyney er-y-fa shen roo?

16

Hig eh as stroie-ee eh ny eirinnee shoh, as ver eh yn garey-feeyney da feallagh elley. As tra cheayll ad shen, dooyrt ad, Nar lhig eh Jee.

17

As yeeagh eh orroo, as dooyrt eh, Cre shoh eisht ta scruit, Ta'n chlagh ren ny masoonee y vee-lowal, er jeet dy ve yn ard-chlagh chorneilagh?

18

Quoi-erbee huittys er y chlagh shen, hee eh er ny vroo: agh er quoi-erbee huittys y chlagh shen, nee ee cha meen as joan jeh.

19

As va ny ard-saggyrtyn as ny scrudeyryn ayns yn oor cheddin shirrey eh y ghoaill; agh ghow ad aggle roish y pobble: son dennee ad dy row eh er loayrt yn coraa-dorraghey shoh nyn noisyn.

20

As va sooill oc er, as hug ad magh peeikearyn va dy lhiggey orroo dy ve deiney cairagh, er-chee tayrtyn eh nyns e ghlare, as myr shen dy livrey eh gys pooar as reill y chiannoort.

21

As denee ad jeh, gra, Vainshter, ta fys ain dy vel oo loayrt as gynsaghey cairagh; chamoo t'ou soiaghey jeh persoon erbee, agh gynsaghey raad Yee dy firrinagh

22

Vel eh lowal dooin keesh y eeck da Cesar, mannagh vel?

23

Agh dennee eh yn foalsaght oc, as dooyrt eh roo, Cre'n-fa ta shiu shirrey da my ghoaill ayns ribbey?

24

Jeeagh-jee dou ping: quoi ta'n jalloo as y scrieu t'er cowraghey? Dreggyr ad as dooyrt ad, Cesar.

25

As dooyrt eh roo, Eeck-jee er-y-fa shen da Cesar shen ny ta bentyn gys Cesar; as da Jee shen ny ta bentyn gys Jee.

26

As cha voddagh ad greme y ghoaill er e ghoan kiongoyrt rish y pobble: as ghow ad yindys jeh'n ansoor echey, as chum ad nyn jengey.

27

Eisht haink huggey shiartanse jeh ny Sadduceeyn (ta gobbal yn irree-seose-reesht veih ny merriu) as denee ad jeh,

28

Gra, Vainshter, ta Moses er scrieu dooin, My ta braar dooinney erbee geddyn baase, as ben echey, as eh dy gheddyn baase gyn chloan, dy vel e vraar dy phoosey yn ven echey, as dy hroggal seose sluight gys e vraar.

29

Va er-y-fa shen shiaght braaraghyn: as hooar y braar shinney, tra v'eh er phoosey ben, baase gyn chloan.

30

As ghow yn nah vraar ee son ben, as hooar eshyn baase dyn chloan.

31

As ghow yn trass ee: as er yn aght cheddin yn chiaght. As cha daag ad cloan, as hooar ad baase.

32

Er-jerrey ooilley hooar y ven ee hene baase myrgeddin.

33

Ec yn irree-reesht er-y-fa shen, quoi jeu vees ee echey son ben? son v'ee ny ben da'n chiaght.

34

As dreggyr Yeesey as dooyrt eh roo, Ta cloan y theihll shoh poosey, as er nyn goyrt ayns poosey:

35

Agh adsyn vees coontit feeu jeh'n theihll shen, as jeh yn irree-reesht veih ny merriu, cha vel ad poosey, ny er nyn goyrt ayns poosey.

36

Chamoo oddys ad baase y gheddyn arragh; son t'ad corrym rish ny ainleyn, as nyn gloan dy Yee, liorish dy vel ad cloan yn irree-seose reesht.

37

Nish dy n'irree ny merriu, hoilshee Moses hene ec y thammag, tra t'eh genmys y Chiarn, Jee Abraham, as Jee Isaac, as Jee Yacob.

38

Son cha nee Jee ny merriu eh, agh Jee ny bioee: son ta ooilley bio huggeysyn.

39

Eisht dreggyr shiartanse jeh ny scrudeyryn as doo~yt ad, Vainshter, t'ou er ghra dy mie.

40

As ny lurg shen cha by-lhoys daue question erbee sodjey y chur huggey.

41

As dooyrt eh roo, Kys t'ad gra dy nee Creest mac Ghavid?

42

As dy vel David eh hene ayns lioar ny psalmyn gra, Dooyrt y Chiarn rish my Hiarn's, Soie uss er my laue yesh,

43

Derrey ver-ym dty noidyn son stoyl dty choshey.

44

Ta David er-y-fa shen genmys eh ny Hiarn, kys t'eh eisht yn mac echey?

45

Eisht ayns clashtyn ooilley yn pobble, dooyrt eh rish e ostyllyn,

46

Bee-jee er nyn dwoaie jeh ny scrudeyryn, ta geearree shooyll ayns coamraghyn liauyrey, as shynney lhieu dy vannaghey daue ayns ny margaghyn, as ny stuill syrjey y ve oc ayns kialteenyn, as ny ard ynnydn-soie ec cuirraghyn.

47

T'ad cur-mow thieyn mraane-treoghe, as son scaa dy chraueeaght lhiggey orroo dy ve mennick ayns padjer: ta briwnys strimmey nyn gour oc shoh.

Luke 21

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web