Manx Gaelic Bible

Luke 18

Luke

Return to Index

Chapter 19

1

As hie Yeesey stiagh, as jimmee eh trooid Jericho.

2

As cur-my-ner, va dooinney va enmyssit Zaccheus, va ny ard-ghooinney mastey ny publicanee, as v'eh berchagh.

3

As v'eh shirrey Yeesey y akin quoi v'eh, as cha dod eh kyndagh rish y pobble, son v'eh ny ghooinney giare.

4

As roie eh roish, as hie eh seose er billey-sycamore dy gheddyn shilley jeh; son v'eh dy gholl shaghey yn raad shen.

5

As tra va Yeesey er jeet gys yn ynnyd, yeeagh eh seose, as honnick eh eh, as dooyrt eh rish, Zaccheus, jean siyr, as tar neose; son jiu ta mish dy ghoaill aght ec dty hie.

6

As ren eh siyr, as haink eh neose, as hug eh oltaghey-bea gennal da.

7

As tra honnick ad shoh, v'ad ooilley jymmoosagh, gra, Dy row eh er gholl stiagh dy ee as dy iu marish dooinney dy ghrogh vea.

8

As hass Zaccheus magh, as dooyrt eh rish y Chiarn, Cur-my-ner, Hiarn, yn derrey lieh jeh my chooid ta mee dy choyrt da ny boghtyn: as my ta mee er ghoaill red erbee dy molteyragh veih dooinney erbee, ta mee jannoo lhiassaghey kiare-filley da.

9

As dooyrt Yeesey rish, Jiu ta saualtys er jeet gys y thie shoh, ayns wheesh as dy vel eshyn myrgeddin ny vac da Abraham.

10

Son ta Mac y dooinney er jeet dy hirrey as dy hauail shen ny va caillit.

11

As erreish daue shoh y chlahtyn, hie eh ny sodjey er e hoshiaght, as loayr eh coraa-dorraghey er-y-fa dy row eh er-gerrey da Jerusalem, as liorish dy row ad smooinaghtyn dy beagh reeriaght Yee dy gerrit er ny hoilshaghey:

12

Dooyrt eh er-y-fa shen, Hie dooinney ooasle dy row gys cheer foddey, dy gheddyn da hene reeriaght, as dy heet back reesht.

13

As deie eh er ny jeih sharvaantyn echey, as livrey eh daue jeih puint, as dooyrt eh roo, Jean-jee dellal derrey hig-ym.

14

Agh dirree yn theay shen magh n'oi as hug ad chaghteraght geiyrt er, gra, Cha naill-lhieu yn dooinney shoh dy reill harrin.

15

As haink eh gy-kione, tra v'eh er jeet reesht, erreish da yn reeriaght y gheddyn, dy doardee eh ny sharvaantyn shen dy ve eit huggey, daue v'eh er choyrt yn argid, dy gheddyn fys cre-woad va dy chooilley ghooinney er chosney liorish e ghellal.

16

Eisht haink y chied er, gra, Hiarn, ta dty phunt er chosney jeih puint.

17

As dooyrt eh rish, S'mie shen, harvaant vie: er-yn-oyr dy vel oo er ve firrinagh ayns red feer fardalagh, gow uss yn reill er jeih ard-valjyn.

18

As haink yn nah er, gra, Hiarn, ta dty phunt er chosney queig puint.

19

As dooyrt eh myrgeddin rishyn, Gow uss yn reill neesht er queig ard-valjyn.

20

As haink fer elley, gra, Hiarn, cur-my ner, shoh dty phunt, t'er ny ve aym's tashtit ayns naptin:

21

Son va mee ayns aggle royd, er-y-fa dy nee dooinney creoi oo: t'ou troggal shen nagh dug oo sheese, as buinn shen nagh ren oo cuirr.

22

As dooyrt eh rish, Ass dty veeal hene nee'm oo y vriwnys, uss ghrogh harvaant, Va fys ayd dy row mee my ghooinney creoi, troggal shen nagh dug mee sheese, as buinn shen nagh chuirr mee:

23

Cre'n-fa nagh dug oo my argid magh er use, tra harrin thie, dy voddin v'er droggal my chooid hene lesh bishaghey.

24

As dooyrt eh roosyn,va kionfenish Gow-jee yn punt voishyn as cur-jee eh da fer ny jeih puint.

25

(As dooyrt ad rish, Hiarn, ta jeih puint echey shen.)

26

Son ta mee gra riu, Da dy chooilley unnane ta echey, vees er ny choyrt, as eshyn nagh vel echey, bee shen hene ny ta echey er ny ghoaill veih.

27

Agh ad shen my noidyn nagh bailliu mish dy reill harrystoo, cur-jee lhieu ad ayns shoh, as cur-jee ad gy-baase kiongoyrt rhym.

28

As tra v'eh er ghra shoh, hie eh rhymboo, myr v'ad goll seose gys Jerusalem,

29

As haink eh gy-kione, tra v'ad er jeet er-gerrey da Bethphage as Bethany, ec y chronk va enmyssit cronk ny oliveyn, dy dug eh jees jeh e ostyllyn er chaghteraght,

30

Gra, Gow-jee gys y balley-beg ta rhymbiu; as tra hig shiu gys shen, yiow shiu lhiy er-eistyr, er nagh ren rieau dooinney markiagh: feayshil-jee as cur-jee lhieu eh gys shoh.

31

As my enys dooinney erbee j'iu, Cre'n fa ta shiu dy eaysley eh? Shoh myr nee shiu gra rish, Er-y-fa dy ve feme ec y Chiarn er.

32

As hie ny chaghteryn rhymboo, as hooar ad eh myr v'eh er ghra roo.

33

As myr v'ad feaysley yn lhiy, dooyrt y vooinjer by-liesh eh roo, Cre'n-fa ta shiu feaysley yn lhiy?

34

As dooyrt adsyn, Ta feme ec y Chiarn er.

35

As hug ad lhieu eh gys Yeesey: as hilg ad nyn gharmadyn er y lhiy, as hug ad Yeesey ny hoie orroo.

36

As myr v'eh goll, skeayll ad nyn eaddagh er y raad.

37

As tra v'eh er jeet er-gerrey, eer ec goll-sheese cronk ny oliveyn, ghow yn slane sheshaght jeh e eiyrtyssee toshiaght dy ghoaill boggey, as dy chur moylley da Jee lesh ard-choraa, son ooilley ny obbraghyn mirrillagh v'ad er n'akin,

38

Gra, Bannit dy row yn Ree ta cheet ayns ennym y Chiarn: shee ayns niau, as gloyr ayns yn yrjid.

39

As dooyrt paart jeh ny Phariseeyn rish veih mastey yn pobble, Vainshter, cur oghsan da dty eiyrtyssee.

40

As dreggyr eshyn, as dooyrt eh roo, Ta mee ginsh diu, my chummagh ad shoh nyn jengey, dy jinnagh ny eer claghyn troggal seose nyn goraa.

41

As tra v'eh er jeet er-gerrey, yeeagh eh er yn ard-valley, as cheayn eh harrish.

42

Gra, Dy beagh toiggal er ve ayd's, dy jarroo ayd's, ayns dty laa shoh hene, jeh ny reddyn ta bentyn rish dty hee! agh nish t'ad follit veih dty hooillyn.

43

Son hig ny laghyn ort, tra nee dty noidyn jeeg y yannoo mood, as soie-ee ad ad-hene mygeayrt, as cruinnee ad oo stiagh er dy chooilley heu.

44

As lhieggee ad oo kiart rish y thalloo, as dty chloan cheu-sthie jeed; as cha vaag ad aynyd un chlagh er clagh elley: er-yn-oyr nagh dug oo tastey da'n earish haink mish dy dty yeeaghyn.

45

As hie eh stiagh ayns y chiamble, as ren eh toshiaght dy eiyrt magh yn vooinjer va creck as kionnaghey ayn

46

Gra roo, Te scruit, Ta my hie's thie yn phadjer: agh ta shiuish er n'yannoo eh ny ooig dy vaarlee.

47

As v'eh gynsagh ad gagh laa ayns y chiamble. Agh va ny ard-saggyrtyn, as ny scrudeyryn, as leeideilee yn phobble shirrey eh y stroie,

48

As cha row fys oc kys dy heet my geayrt-y-mysh; son va ooilley yn pobble feer aggindagh er clashtyn eh.

Luke 20

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web