Manx Gaelic Bible

Luke 15

Luke

Return to Index

Chapter 16

1

AS dooyrt eh myrgeddin rish e ostyllyn, Va dooinney berchagh dy row as stiurt echey, va er ny chassid huggey son jummal e chooid.

2

As deie eh er, as dooyrt eh rish, Kys dy vel mee clashtyn shoh jeed? cur coontey jeh dty stiurtys: son cha vod oo ve ny sodjey dty stiurt,

3

Eisht dooyrt y stiurt rish hene, Cre nee'm? son ta my hiarn goaill y stiurtys voym: cha voddym reurey, as dy huill ny dhieyn ta nearey orrym.

4

Shoh ta mee kiarail dy yannoo tra chaill-ym y stiurtys, dy vod paart jeu goaill mee stiagh ayns ny thieyn oc.

5

Er shoh deie eh orroosyn ooilley v'ayns lhiastynys da e hiarn, as dooyrt eh rish y chied er, Cre-woad t'ou uss dy lhiastyn dy my hiarn?

6

As dooyrt eh, Keead towse dy ooil As dooyrt eh rish, Gow dty lioar, as soie sheese-dy tappee, as scrieu jeih as da-eed.

7

As doogrt eh rish fer elley, As cre-woad t'ou uss dy lhiastyn? As dooyrt eh, Keead owse dy churnaght. As dooyrt eh rish,Gow dty lioar as scrieu kiare-feed.

8

As voyll y chiarn y stiurt neu-chairagh, er-y-fa dy row eh er n'yannoo dy creeney: son ta cloan y theihll shoh ayns nyn sheeloghe ny s'creeney na cloan y toilshey.

9

As ta mee gra riu, Jean-jee diu hene caarjyn liorish y mammon molteyragh; tra nee shiu failleil dy vod ad shiu y ghoaill stiagh gys ny ynnydyn vaghee dy bragh farraghtyn.

10

Eshyn ta ynrick ayns yn nhee s'fardalee, t'eh ynrick myrgeddin ayns mooarane: as eshyn ta neu-charragh ayns y nhee s'fadalee, t'eh neu-chairagh myrgeddin ayns mooarane.

11

Mannagh vel shiu er-y-fa shen er ve ynrick ayns y mammon molteyragh, quoi ver yn verchys firrinagh fo nyn gurrym?

12

As mannagh vel shiu er ve firrinagh ayns ny ta lesh dooinney elley, quoi ver diu ny vees lhieu hene?

13

Cha vod sharvaant erbee daa vainshter y hirveish: son eddyr ver eh feoh da'n derrey yeh as graih da'n jeh elley; er nonney cummee eh gys y derrey yeh, as soie-ee eh beg jeh'n jeh elley. Cha vod shiu Jee as mammon y hirveish.

14

As cheayll ny Phariseeyn myrgeddin va sayntoilagh, ooilley ny reddyn shoh: as ren ad gannidys er.

15

As dooyrt eh roo, Shiuish yn vooinjer ta dy heyrey shiu hene kiongoyrt rish deiney: agh ta fys ec Jee er ny creeaghyn eu: son ta shen ta dy mooar soit jeh mastey deiney, feohdoil ayns shilley Yee.

16

Va'n leigh as ny phadeyryn derrey Ean: er-dyn traa shen, ta reeriaght Yee er ny phreacheil, as ta dy chooilley ghooinney chionney stiagh huggey.

17

Agh te ny sassey da'n aer as da'n thalloo dy herraghtyn, na da un floag jeh'n leigh dy ailleil.

18

Quoi-erbee scarrys rish e ven, as phoosys ben elley, t'eh brishey poosey: as quoi-erbee phoosys ish ta scarrit veih e sheshey, t'eh brishey poosey.

19

Va dooinney berchagh dy row va coamrit ayns gorrym-jiarg, as sheeidey, as farrail dy soaillagh dy chooilley laa.

20

As va boght dy row va enmyssit Lazarus, va ny lhie ec y ghiat echey lane dy hingyn,

21

As geearree dy ve jeant magh lesh y vrooillagh va tuittym jeh boayrd y dooinney berchagh: agh haink ny eer moddee as sliee ad ny chingyn echey.

22

As haink eh gy-kione, dy dooar y dooinney boght baase, as dy dug dy ainleyn lhieu eh gys oghrish Abraham: hooar y dooinney berchagh myrgeddin baase, as v'eh er ny oanluckey.

23

As ayns niurin, raad v'eh er ny horchaghey, hrog eh seose e hooillyn, as honnick eh Abraham foddey veih, as Lazarus ayns e oghrish.

24

As deie eh as dooyrt eh, Ayr Abraham, jean myghin orrym, as cur Lazarus, dy vod eh baare e vair y hummey ayns ushtey, as my hengey y eayraghey; son ta mee er my horchaghey ayns y lossey shoh.

25

Agh dooyrt Abrabam, Vac, cooinee uss ayns earish dty vea dy row ayd's dy chooilley nhee mie, as myrgeddin ec Lazarus cha row monney agh seaghyn: agh nish t'eshyn er ny gherjaghey, as t'ou uss er dty horchaghey,

26

As marish shoh ooilley, ta eddyr shinyn as shiuish diunid vooar soit: myr shen adsyn ta aignagh dy gholl yeih shoh hiuish, cha vod ad; chamoo oddys adsyn cheet hooinyn bailliu cheet veih shen.

27

Eisht dooyrt eh, Ta mee guee ort er-y-fa shen, ayr, dy choyrt eh gys thie my ayrey:

28

Son ta queig braaraghyn aym; dy vod eh feanish y ymmyrkey daue, nagh jig adsyn myrgeddin gys y boayl shoh dy horchagh.

29

Dooyrt Abraham rish, Ta Moses as ny phadeyryn oc; lhig daue clashtyn adsyn.

30

As dooyrt eh, Cha nee, O ayr Abraham: agh dy ragh chaghter huc veih ny merriu, ghoghe ad arrys.

31

As dooyrt eh rish, Mannagh der ad geill da Moses as ny phadeyryn, cha greidjagh ad, ga dy n'irragh fer veih ny merriu.

Luke 17

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web