Manx Gaelic Bible

Luke 14

Luke

Return to Index

Chapter 15

1

Eisht haink er-gerrey da ooilley ny publicanee as ny peccee dy eaishtagh; rish.

2

As ren ny Phariseeyn as ny scrudeyryn tallagh, gra, Ta'n dooinney shoh goaill rish peccee, as gee maroo.

3

as loayr eh yn coraa-dorraghey shoh roo, gra,

4

Quoi yn dooinney ny mast' euish ta keead keyrrey echey, as coayl unnane jeu nagh vel eh faagail yn chiare-feed as yn nuy jeig ayns yn aasagh, as goll dy hirrey yn cheyrrey chailjey, derrey t'eh dy gheddyn ee?

5

As tra t'eh er gheddyn ee, t'eh dy choyrt ee er e gheayltyn, goaill boggey.

6

As tra t'eh cheet thie, t'eh geamagh er e chaarjyn as e naboonyn cooidjagh, as gra roo, Gow-Jee boggey marym, son ta mee er gheddyn my cheyrrey va caillit.

7

Ta mee gra riu, dy bee boggey myrgeddin ayns niau, jeh un pheccagh ta goaill arrys, ny smoo na jeh kiare-feed as nuy persoonyn jeig cairagh, nagh vel feme arrys.

8

Ny cre'n ven ta jeih peeshyn dy argid eck, as ee dy choayl un pheesh, nagh vel ee foaddey cainle, as sceabey yn thie, as shirrey dy kiaralagh, derrey t'ee dy gheddyn eh?

9

As tra t'ee er gheddyn eh, t'ee geamagh er e caarjyn as e naboonyn cooidjagh, gra, Gow-jee boggey marym, son ta mee er gheddyn yn pheesh ren mee y choayl.

10

Myrgeddin ta mee gra riu, dy vel boggey ayns fenish ainleyn Yee jeh un pheccagh ta goaill arrys.

11

As dooyrt eh, Va daa vac ec dooinney dy row:

12

A s dooyrt y fer saa rish e ayr, Ayr, cur dooys yn ayrn dy chooid ta my chour. As rheynn eh e eh chooid orroo.

13

As laghyn ny lurg shen, hymsee yn mac saa ooilley cooidjagh as ghow eh jurnah gys cheer foddey, as ayns shen hug eh jummal er e chooid liorish baghey rouanagh.

14

As tra va ooilley baarit echey, dirree genney vooar ayns y cheer shen; as ren eh toshiaght dy ve ayns feme.

15

As hie eh as daill eh eh-hene rish cummaltagh jeh'n cheer shen; as hug eshyn eh magh gys ny magheryn echey dy ve son bochilley muickey.

16

As by-vian lesh e volg y lhieeney lesh ny bleaystyn va ny muckyn dy ee: as cha row dooinney erbee hug cooney da.

17

As tra v'eh er jeet huggey hene, dooyrt eh, Nagh nhimmey sharvaant failt t'ec my ayr ta nyn saie arran oc, as fooilliagh, as ta mish goll mow laccal beaghey!

18

Trog-ym orrym, as hem roym gys my ayr, as jir-ym rish, Ayr, ta mee er n'yannoo peccah noi niau, as kiongoyrt rhyt's,

19

As cha vel mee ny-sodjey feeu dy ve enmyssit dty vac: dell rhym myr

19

rish fer jeh dty harvaantyn sailt.

20

As hrog eh er, as haink eh gys e ayr. Agh tra v'eh foast foddey veih, honnick e ayr eh, as va chymmey echey er, as roie eh, as ghow eh eh ayns e roihaghyn as phaag eh eh.

21

As dooyrt y mac rish, Ayr, ta mee er n'yannoo peccah noi niau, as ayns dty hilley's, as cha vel mee ny-sodjey feeu dy ve enmyssit dty vac.

22

Agh dooyrt yn ayr rish e harvaantyn, Cur-jee lhieu magh yn coamrey share, as cur-jee er eh, as cur-jee fainey er e laue, as braagyn er e chassyn.

23

As cur-jee lhieu ayns shoh yn lheiy beiyht, as marr-jee eh; as lhig dooin gee as ve gennal.

24

Son v'eh shoh my vac marroo, as t'eh bio reesht; v'eh caillit, as t'eh er ny gheddyn reesht. As ren ad toshiaght dy yannoo gien mie.

25

Nish va'n mac shinney mooie 'sy vagher: as tra haink eh er-gerrey da'n thie, cheayll eh kiaulleeaght as daunsin.

26

As deie eh er fer jeh'n vooinjer, as denee eh cre son va shoh.

27

As dooyrt eh rish, Ta dty vraar er jeet thie; as ta dty ayr er varroo yn lheiy beiyht, er-yn-oyr dy vel eh er jeet thie huggey slane follan.

28

As v'eh feer chorree, as cha baillish goll stiagh: shen-y-fa haink e ayr magh, as vreag eh eh.

29

As dreggyr eshyn, as dooyrt eh rish e ayr, Cur-my-ner, ta mish rish whilleen blein shen ayns dty hirveish, chamoo ren mee rieau noi dty aigney, as foast cha dug oo dou rieau wheesh mannan, dy yannoo gien marish my gheiney-mooinjerey:

30

Agh cha leah as v'eh shoh dty vac er jeet, ta er vaarail dty chooid er streebeeyn t'ou er varroo er e hon yn lheiy beiyht.

31

As dooyrt eh rish, Vac, t'ou er ny ve kinjagh marym, as lhiat's ooilley ny t'aym.

32

Ve cooie dooin ve gennal, as boggey y ghoaill: son v'eh shoh dty vraar marroo as t'eh bio reesht: v'eh caillit, as t'eh er ny gheddyn.

Luke 16

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web