Manx Gaelic Bible

Luke 13

Luke

Return to Index

Chapter 14

1

As haink eh gy-kione, tra v'eh er gholl stiagh ayns thie fer jeh ny ard Phariseeyn dy ee arran er y doonaght, dy row sooill oc er.

2

As cur-my-ner, va dooinney kionfenish, va'n dropsee er.

3

As dreggyr Yeesey, as loayr eh rish fir-ynsee yn leigh as rish ny Phariseeyn, gra, Vel eh lowal dy lheihys er laayn doonaght?

4

As v'ad nyn-dhost. As ghow eh as laanee eh eh, as lhig eh yn raad da:

5

As dreggyr eh ad, gra, Quoi j'iu vees dow ny assyl echey er huittym ayns jeeg, nagh jean jeeragh y hayrn ass eh er y doonaght?

6

As cha row ansoor erbee oc dy choyrt gys ny goan shoh.

7

As loayr eh coraa-dorraghey rish ny goaldee, tra hug eh tastey kys v'ad reih ny stuill byrjey; gra roo,

8

Tra t'ou cuirt liorish dooinney erbee gys bannish, ny soie sheese er y stoyl syrjey; er-aggle dy bee dooinney s'ooasle na uss er ny chuirrey liorish;

9

As dy jig eshyn ren shiu nyn neesht y chuirrey, as dy jir eh rhyt, Cur raad da'n dooinney shoh; as dy jean oo toshiaght lesh nearey dy ghoaill y stoyl s'inshley.

10

Agh tra vees oo cuirt, immee, as soie sheese er y stoyl s'inshley; tra hig eshyn ren dty chuirrey, dy vod eh gra rhyt, Charrey, gow seose ny syrjey: eisht bee ooashley ayd ayns yn enish ocsyn ta nyn soie ec bee mayrt:

11

Son quoi-erbee ta dy hoiaghey eh-hene seose, bee eh er ny injillaghey; as eshyn ta dy injillaghey eh-hene, bee eh er ny hoiaghey seose.

12

Eisht dooyrt eh rishyn ren y chuirrey eh, Tra t'ou jannoo jinnair ny shibber, ny cuir dty chaarjyn, ny dty vraaraghyn, ny dty gheiney-mooinjerey, ny dty naboonyn berchagh; er-aggle dy jean adsyn oo y chuirrey reesht, as dy bee lhiassaghey er ny yannoo dhyt.

13

Agh tra t'ou jannoo cuirraghyn, eie er ny boghtyn, ny baccee, ny croobee, as ny doail:

14

As bee oo bannit; son cha vod adsyn cooilleeney 'chur dhyt: son bee oo cooilleenit ec irree-reesht y chloan chairagh.

15

As tra cheayll fer jeusyn va nyn soie ec bee marish ny goan shoh, dooyrt eh rish, Bannit ta eshyn ee-ys arran ayns reeriaght Yee.

16

Eisht dooyrt eh rish, Ren dooinney dy row shibber vooar, as chuir eh ymmodee:

17

As hug eh magh e harvaant ec traa shibberagh dy ghra rish ny goaldee, Tar-jee, son ta dy chooilley nhee nish aarloo.

18

As ren ad ooilley toshiaght lesh un aigney dy yannoo leshtalyn. Dooyrt y chied er, Ta mee er chionnaghey peesh dy halloo, as shegin dou goll dy yeeaghyn er: guee-ym ort, jean my leshtal.

19

As dooyrt fer elley, Ta mee er chionnaghey queig chubbil dy ghew, as ta mee goll dy phowal ad: ta mee guee ort jean my leshtal.

20

As dooyrt fer elley, Ta mee er phoosey ben, as er-y-fa shen cha voddym cheet.

21

Myr shen haink y charvaant cheddin, as hoilshee eh da e hiarn ny reddyn shoh. Eisht va mainshter y thie jymmoosagh, as dooyrt eh rish e harvaant, Gow magh dy tappee gys straidyn as raaidyn yn ard-valley, as cur lhiat stiagh ayns shoh ny boghtyn, as ny baccee, as ny croobee, as ny doail:

22

As dooyrt y charvaant, Hiarn, te jeant myr t'ou er harey, as foast ta room.

23

As dooyrt y chiarn rish y charvaant, Gow magh gys ny raaidyn mooarey as ny cleigh, as guee orroo dy heet stiagh, dy vod my hie ve er ny lhieeney.

24

Son ta mee gra riu, nagh jean fer jeh ny deiney va cuirt, blashtyn jeh my hibber,

25

As hie earrooyn mooarey dy leih marish: as hyndaa eh, as dooyrt eh roo,

26

My hig dooinney erbee hym's, as nagh vel graih sloo echey er e ayr as e voir, as e ven, as e chloan, as e vraaraghyn, as e hayraghyn, dy jarroo, as er e vioys hene (na orrym's) cha vod eh dy firrinagh gynsaghey voym's.

27

As quoi-erbee nagh vel gymmyrkey e chrosh, as cheet geiyrt orrym's, cha vod eh ve ny eiyrtyssagh dooys.

28

Quoi jiuish ta kiarail toor y hroggal, nagh vel soie sheese hoshiaght, as coontey yn cost, vel wheesh echey as ver mullagh er?

29

Er-aggle erreish da yn undin y boiaghey, as nagh vel yn fort echey dy chur kione er, dy jean ooilley nee fakin eh toshiaght dy chraidey mysh,

30

Gra, Ren y dooinney shoh toshiaght dy vuildal, as cha row fort echey kione y cur er e obbyr.

31

Ny cre'n ree ragh dy yannoo caggey noi ree elley, nagh soiagh sheese hoshiaght dy ghoaill coyrle, vel eh son goll magh lesh jeih thousaneyn ny whail echeysyn ta cheet n'oi lesh feed thousane?

32

Er-nonney, choud as ta'n ree elley foddey veih, t'eh cur chaghteraght huggey, as chebbal conaantyn shee.

33

Myr shen myrgeddin quoi-erbee jiuish, nagh vel treigeil ooilley ny t'echey, cha vod eh ve ny eiyrtyssagh dooys.

34

Ta sollan mie: agh my ta'n sollan er choayl e vlass, kys hig e vree ayn reesht?

35

Cha vel ymmyd ayn son y thalloo, ny foast son y torran; agh ta deiney dy cheau magh eh. Eshyn ta cleayshyn echey dy chlashtyn, lhig da clashtyn.

Luke 15

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web