Manx Gaelic Bible

Luke 11

Luke

Return to Index

Chapter 12

1

Nish mysh y traa shen va ymmodee erskyn-earroo dy leih er nyn jaglym cooidjagh, ayns wheesh as dy row ad stampey yn derrey yeh er yn jeh elley, ghow eh toshiaght dy ghra rish e ostyllyn, Erskyn ooilley bee-jee twoaiagh jeh soorid ny Phariseeyn, ta shen dy ghra, craueeaght oalsey.

2

Son cha vel nhee erbee follit nagh jig gys soilshey; ny kiellit, nagh jig er-ash.

3

Shen-y-fa cre-erbee ta shiuish er loayrt ayns y dorraghys, bee eh er ny chlashtyn ayns y toilshey: as shen ta shiu er ghra myr hannish, ayns shamyryn, bee eh er ny ockley magh er mullagh ny dhieyn.

4

As ta mee gra riuish, my chaarjyn, Ny gow-jee aggle rouesyn varrys y corp, as ny lurg shen nagh vel arragh oc oddys ad y vannoo.

5

Agh ver-yms raaue diu quoi roish ghoys shiu aggle: Gow-jee aggle roishyn, echey ta pooar, erreish da v'er varroo dy hilgey ayns niurin; dy jarroo ta mee dy ghra riu, Gow jee aggle roishyn.

6

Nagh vel queig sperriu er nyn greck son daa farling, as cha vel unnane oc jarroodit kiongoyrt rish Jee?

7

Agh ta eer renaigyn nyn ghing ooilley er nyn earroo. Ny gow-jee aggle er-y-fa shen: ta ny smoo dy ve soit jiuish, na jeh ymmodee sperriu.

8

Myrgeddin ta mee gra riu, Quoi-erbee ghoys rhyms kiongoyrt rish deiney, nee yn Mac dooinney myrgeddin goaill rishyn kiongoyrt rish ainleyn Yee.

9

Agh bee eshyn obbys mie fenish deiney, er ny obbal fenish ainleyn Yee.

10

As quoi-erbee loayrys fockle noi Mac y dooinney, bee eh er ny leih da: agh dasyn ta loayrt goan-mollaghtagh noi yn Spyrryd Noo, cha bee eh er ny leih.

11

As tra ver ad lhieu shiu gys ny quaiylyn, as gys fir-reill as pooaraghyn, ny bee-jee imneagh kys ny cre nee shiu y reggyrt, ny cre nee shiu y ghra:

12

Son ynsee yn Spyrryd Noo diu, ayns yn oor cheddin cre lhisagh shiu y ghra.

13

As dooyrt fer jeh'n cheshaght rish Vainshter, loayr rish my vraar eh dy rheynn yn eiraght rhym.

14

As dooyrt eh rish, Ghooinney, quoi t'er my hoiaghey's seose son briw ny rheynneyder harrishdiu?

15

As dooyrt eh roo, Gow-jee tastey, as cur-jee twoaie jeh saynt: son cha vel maynrys bea yn dooinney lhie ayns mooarane e chooid-seihlt.

16

As loayr eh coraa-dorraghey roo, gra, Ren thalloo dooinney berchagh dy row mess y chur magh dy palchey.

17

As smooinee eh rish hene, gra, Cre share dou jannoo, tra nagh vel boayl tashtee aym dy ghoaill my hroar?

18

Eisht dooyrt eh, Shoh nee'm y yannoo: Lhieg-ym my hoaltyn, as trog-ym soaltyn smoo; as shen y raad nee'm ooilley my vess as my chooid y hashtey.

19

As jir-ym rish my annym, O my annym, ta mooarane cooid ayd tashtit seose cour ymmodee bleeantyn: gow dty aash, ee, iu, as bee gennal.

20

Agh dooyrt Jee rish, Uss ommydan yn oie noght vees dty annym er ny ghoaill void: quoi lesh eisht vees yn chooid shen t'ou uss er jaglym?

21

Myr shoh ta eshyn ta tashtey seose berchys ny chour hene, as nagh vel berchagh ass lieh Yee.

22

As dooyrt eh rish e ostyllyn, Shen y fa ta mish gra riuish, Ny bee-jee imneagh son nyn mea, cre nee shiu y ee: ny son nyn girp, cre ver shiu miu.

23

Ta'n vea ny smoo dy ve soit jeh na beaghey, as y corp na coamrey.

24

Smooinee-jee er ny fee: son cha vel ad cuirr, ny buinn: cha vel thie stoyr ny soalt oc, as ta Jee dyn meaghey ad: As nagh vel shiuish foddey share na ny eeanlee?

25

Quoi jiuish liorish smooinaghtyn dy imneagh oddys un chubit y chur gys e yrjid hene?

26

Mannagh vod shiuish wheesh shen hene y yannoo, cre'n-fa ta shiu imneagh son y chooid elley?

27

Gow-jee tastey jeh lileeyn ny magher agh kys t'ad gaase, cha vel ad tooilleil, chamoo t'ad sneeu: as foast ta mee gra riu, nagh row Solomon ayns ooilley e ghloyr er ny choamrey myr unnane jeu shoh.

28

My ta Jee eisht myr shoh coamrey blaa ny magheragh, ta jiu 'sy vagher, as mairagh ceaut ayns yn oghe: nagh jean eh foddey smoo er nyn son euish, O gheiney faase-chredjuagh?

29

As ny bee-jee seaghnit mysh cre ee-ys, ny cre iu-ys shiu, chamoo bee-jee jeh aigney imneagh nagh bee eh twoaiagh jeh, as giaree eh eh veih my-cheilley, as pointee eh e chronney marish y vooinjer vee-chredjuagh.

30

Son er ooilley ny reddyn shoh ta ashoonyn y theihll dy jeean aggindagh: agh ta fys ec yn Ayr eu dy vel shiu feme ny reddyn shoh.

31

Agh shir-jee hoshiaght reeriaght Yee, as bee shiu jeant magh lesh ooilley ny reddyn shoh.

32

Ny gow-jee aggle my hioltane veg; son she aigney-mie nyn Ayr eh; dy chur diuish yn reeriaght.

33

Creck-jee ny t'eu, as cur-jee da ny boghtyn: kiare-jee diu hene sporranyn nagh naase shenn, berchys ayns ny niaughyn nagh vel failleil, raad nagh vel y maarliagh cheet er-gerrey, ny'n lhemeen cur mow.

34

Son raad ta nyn merchys, shen y raad vees y cree eu myrgeddin.

35

Lhig da ny meeghyn eu ve cryssit, as ny cainleyn eu foaddit;

36

As shiu hene goll-rish deiney ta farkiaght son cheet-thie nyn Jiarn veih'n vannish, ec y cheet echey tra nee eh cronkal dy vod ad fosley da chelleeragh.

37

Bannit ta ny sharvaantyn shen yiow yn Chiarn er nyn arrey, tra hig eh: dy firrinagh ta mee gra riu, dy gryss eh e gharmad mysh, as dy der eh orroo soie sheese gys bee, as dy jig eh magh dy hirveish orroo.

38

As my hig eh ayns yn nah arrey, ny my hig eh ayns y trass arrey, as ad y gheddyn myr shen, bannit ta'n vooinjer cheddin.

39

As shoh toig-jee, dy beagh fys er ve ec mainshter y thie cre'n oor veagh y maarliagh er jeet, veagh eh er ve er e arrey, as cha lhiggagh eh da e hie v'er ny vrishey stiagh.

40

Bee-jee shiuish myrgeddin er-y-fa shen er nyn arrey: son hig Mac y dooinney ec oor nagh vel shiu smooinaghtyn er.

41

Eisht dooyrt Peddyr rish, Hiarn nee orrinyn t'ou cheet 'sy choraa-dorraghey shoh, ny myrgeddin er ooilley?

42

As dooyrt y Chiarn, Quoi eisht yn stiurt firrinagh as creeney shen nee e hiarn y yannoo ny er-reill er lught e hie, dy hirveish orroo nyn meaghey ayns traa cooie?

43

S'maynrey yn charvaant cheddin, yiow e hiarn tra hig eh jannoo myr shen.

44

Ayns firrinys ta mee gra riu, dy der eh da yn stiurtys er ooilley e chooid.

45

Agh my jir y charvaant shen ayns e chree, Ta my hiarn lhiggey shaghey dy heet; as goaill er dy woalley ny fir-vooinjerey, as ny inneenyn, as dy ee, as dy iu, as dy ve er meshtey.

46

Hig chiarn y charvaant shen ec laa nagh bee eh jeeaghyn er e hon, as ayns oor nagh bee eh twoaiagh jeh, as giaree ehe eh veih my-cheilley, as pointee eh e chronney marish y vooinjer vee-chredjuagh.

47

As y charvaant shen va toiggal aigney e hiarn, as nagh dooar eh-hene aarloo, as nagh ren cordail rish e aigney, s'mooar vees y kerraghey echey.

48

Agh eshyn nagh row toiggal, as ren foiljyn va toilliu kerraghey, cha bee yn kerraghey echey cha trome. Son da quoi erbee ta mooarane er ny choyrt, ersyn vees mooarane er ny hirrey: as da quoi-erbee ta lane currit er e churrym, veihsyn nee sleih jeeaghyn son ny smoo

49

Haink mish dy chur aile er y thalloo, as cre ta my yeearree, agh dy bee eh hannah er ny oaddey?

50

Agh ta bashtey ayms dy ve er my vashtey lesh, as kys ta mee eginit, derrey vees eh er ny chooilleeney?

51

Vel shiu smooinaghtyn dy daink mish dy chur shee er y thalloo? Cha nee, ta mee gra riu, agh anvea.

52

Son veih shoh magh bee queig ayns un thie noi-ry-hoi, three noi jees, as jees noi three.

53

Bee yn ayr noi yn mac, as y mac noi yn ayr; yn voir noi yn inneen, as yn inneen noi yn voir yn voir-'sy-leigh noi e ben chleuin, as y ven-chleuin noi e moir-'sy-leigh.

54

As dooyrt eh myrgeddin rish y pobble, Tra heeys shiu bodjal troggal ass y sheear; chelleeragh ta shiu gra, Ta frass cheet; as shen myr te.

55

As tra ta'n gheay-jiass sheidey, ta shiu gra, Bee chiass ayn, as te cheet gy-kione.

56

Chrauee-oalsey, ta shiu son baght y ghoaill jeh neeal yn aer as y thalloo: agh kys te nagh vel shiu goaill baght jeh'n earish shoh?

57

As cre'n-fa myrgeddin nagh vel shiu eer j'iu hene briwnys shen ny ta cairagh?

58

Tra t'ou goll fenish yn er-reill marishyn ta ec streeu rhyt, jean ny oddys oo er y raad dy gheddyn rea rish; er-aggle dy dayrn eh lesh oo gys y vriw, as dy livrey yn briw oo da'n tidoor, as dy dilg eh shen oo ayns pryssoon.

59

Ta mee ginsh dhyt, nagh jig oo magh ass shen derrey t'ou er n'eeck yn farling s'jerree.

Luke 13

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web