Manx Gaelic Bible

Luke 9

Luke

Return to Index

Chapter 10

1

Ny lurg shoh, doardee yn Chiarn three-feed as jeih elley, as hug eh ad magh jees as jees roish hene, gys dy chooilley ard valley as ynnyd, raad v'eh hene ry-hoi cheet.

2

Shen-y-fa dooyrt eh roo, Ta'n fouyr dy jarroo mooar, agh ta ny labreeyn beggan: guee-jee shiuish er-y-fa shen er Chiarn y fouyr, eh dy chur magh labreeyn gys y fouyr echey.

3

Immee-jee eisht: cur-jee my-ner, ta mish dyn goyrt shiu magh myr eayin mastey moddee-oaldey.

4

Ny cur-jee lhieu sporran, ny spagey, ny braagyn: as ny jean-jee cumrail ayns goltaghey dooinney erbee er y raad.

5

As thie erbee dy jed shiu stiagh ayn, abbyr-jee hoshiaght, Shee dy row gys y thie shoh.

6

As my vees mac ny shee ayns shen, nee yn chee eu tannaghtyn er: mannagh vel, chyndaa-ee eh hiu hene reesht.

7

As ayns y thie cheddin fuirree-jee, gee as giu lheid as ver ad reue: son ta'n labree toilliu e aill. Ny gow-jee veih thie dy thie.

8

As ard-valley erbee dy jed shiu stiagh ayn, as ad dy oltaghey nyn mea, ee-jee lheid as vees soit reue.

9

As slaanee-jee yn sleih chingey t'ayn, as abbyr-jee roo, Ta reeriaght Yee er jeet er-gerrey diu.

10

Agh ard-valley erbee dy jed shiu stiagh ayn, as nagh jean goaill riu, gow-jee reue magh ayns ny straidyn oc, as abbyr-jee,

11

Eer joan yn ard-valley eu, ta lhiantyn hooin, ta shin dy chraa j'in nyn 'oi eu: ny yeih, bee-jee shickyr jeh shoh, dy vel reeriaght Yee er jeet er-gerrey diu.

12

Agh ta mish gra riu, dy bee eh ny sassey da Sodom ec y laa shen, na da'n ard valley shen.

13

Smerg dhyt's Chorazin, smerg dhyt's Vethsaida: son dy beagh ny obbraghyn yindyssagh er ve jeant ayns Tyre as Sidon, t'er ny ve jeant ayndiuish, veagh ad er ghoaill arrys foddey er dy henney ayns aanrit-sack as leoie.

14

Agh bee kerraghey s'eddrym er ny choyrt er Tyre as Sidon ec y vriwnys, na vees er ny choyrt erriuish.

15

As uss Chapernaum, ta dty ooashey roshtyn gys niau, bee oo er dty hilgey sheese eys niurin.

16

Eshyn eaishtys riuish, t'eh geaishtagh rhym's: as eshyn ta soiaghey beg jiuish, t'eh soiaghey beg jeem's: as eshyn ta soiaghey beg jeem's, t'eh soiaghey beg jehsyn ta er mychoyrt.

17

As haink y three-feed as jeih huggey reesht lesh boggey, gra, Hiarn, ta ny eer drogh-spyrrydyn biallagh dooin, trooid dty ennym's.

18

As dooyrt eh roo, Honnick mee Noid ny hanmey, myr tendreil, tuittym veih niau.

19

Cur-my-ner, ta mish coyrt diu pooar dy chur fo-chosh ard-nieughyn as scorpionee, as ooilley pooar y noid; as cha jean nhee 'sy theihll, er aght erbee, skielley diu.

20

Ny-yeih ayns shoh ny gow-jee boggey, dy vel ny spyrrydyn biallagh diu: agh gow-jee boggey smoo, dy vel ny enmyn eu scruit ayns niau.

21

Ayns yn oor cheddin ghow Yeesey boggey ayns e spyrryd, as dooyrt eh, Ta mee cur booise dhyt, O Ayr Hiarn niau as thalloo, dy vel oo er cheiltyn ny reddyn shoh vouesyn ta creeney as tushtagh, as dy vel oo er hoilshaghey ad da oikanyn: shen dy jarroo myr te, Ayr, sonshen myr ve mie ayns dty hilley's.

22

Ta dy chooilley nhee er ny livrey dooys liorish my Ayr: as cha vel fys ec unnane erbee quoi yn Mac, agh yn Ayr; ny quoi yn Ayr, agh yn Mac, as eshyn da nee yn Mac eh y hoilshaghey.

23

As hyndaa eh gys e ostyllyn, as dooyrt eh er-lheh, Bannit ta ny sooillyn ta fakin ny reddyn ta shiuish dy akin.

24

Son ta mee ginsh diu, dy vel ymmodee phadeyryn as reeaghyn er ve aignagh dy akin ny reddyn shen ta shiuish er vakin, as cha vel ad er vakin ad; as dy chlashtyn ny reddyn ta shiuish dy chlashtyn, as cha vel ad er chlashtyn ad.

25

As cur-my-ner, hass fer-ynsee dy row jeh'n leigh seose, erchee y phrowal eh, gra, Vainshter, cre t'orrym's dy yannoo dy vod eiraght y ve aym ayns y vea veayn?

26

Dooyrt eshyn rish, Cre ta scruit ayns y leigh? kys t'ou lhaih?

27

As dreggyr eshyn as dooyrt eh, Ver oo graih da'n Chiarn dty Yee lesh ooilley dty chree, as lesh ooilley dty annym, as lesh ooilley dty niart, as lesh ooilley dty aigney as da dty naboo myr dhyt hene.

28

As dooyrt eh rish, T'ou er n'ansoor dy mie: jean shoh, as yiow yn vea.

29

Agh v'eshyn booiagh eh-hene y heyrey, as dooyrt eh rish Yeesey, As quoi my naboo?

30

As dreggyr Yeesey, gra, Hie dooinney dy row sheese veih Jerusalem gys Jericho, as huitt eh mastey maarlee, rooisht eh jeh e choamrey, as lhott ad eh, as hie ad rhymboo, erreish daue y er vaagail eh lieh-varroo.

31

As haghyr eh da saggyrt dy row goll sheese y raad shen; as tra honnick eh eh, hie eh shaghey er y derrey heu jeh.

32

As myrgeddin Levite, tra v'eh ec yn ynnyd, haink eh as yeeagh eh er, as hie eh shaghey er y cheu elley.

33

Agh haink Samaritan dy row, myr v'eh er e yurnah, raad v'eh: as tra honnick eh eh, va chymmey echey er.

34

As hie eh huggey, as chiangle eh seose ny lhottyn echey, niee ad lesh ooil as feeyn, as hoie eh eh er e vaagh hene, as hug eh lesh eh gys thie-oast, as ghow eh kiarail jeh.

35

As laa ny vairagh tra v'eh goll roish ghow eh daa pheesh dy argid as hug eh ad da mainshter y thie-oast as dooyrt eh rish, Gow kiarail jeh; as cre-erbee smoo vaarys oo er, eeck-ym dhyt eh, tra hig-ym reesht.

36

Quoi nish jeu shoh nyn droor, t'ou uss dy smooinaghtyn, va ny naboo dasyn huitt mastey ny maarlee?

37

As dooyrt eh rish, Eshyn ren myghin y hoilshaghey er, Eisht dooyrt Yeesey rish, Immee, as jean uss er yn aght cheddin.

38

Nish haink eh gy-kione, myr vad goll, dy jagh ad stiagh ayns balley beg dy row: as ren ben v'ayns shen enmyssit Martha, eh y chuirrey gys y thie eck.

39

As va shuyr eck enmyssit Moirrey hoie myrgeddin ec cassyn Yeesey, clashtyn e ghoo.

40

Agh va Martha tooillit lesh y phreish vooar vurree, as haink ee huggey, as dooyrt ee, Hiarn, nee dty aighey's eh dy vel my huyr er n'aagail y currym orryms my lomarcan dy hirveish er y cheshaght? abbyr r'ee er-y-fa shen, ee dy chooney lhiam.

41

As dreggyr Yeesey, as dooyrt eh ree, Martha, Martha, t'ou ro-imneagh as seaghnit mysh ymmodee nheeghyn:

42

Agh un red ta ymmyrchagh. As ta Moirrey er reih yn ayrn vie shen, nagh bee er ny ghoaill ersooyl vo'ee.

Luke 11

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web