Manx Gaelic Bible

Luke 8

Luke

Return to Index

Chapter 9

1

Eisht deie eh er y daa ostyl yeig cooidjagh, as hug eh daue pooar as eaghtyrys harrish dy chooilley ghrogh-spyrryd, as dy lheihys doghanyn.

2

As hug eh ad magh dy phreacheil reeriaght Yee, as dy laanaghey sleih chingey.

3

As dooyrt eh roo, Ny cur-jee lhieu nhee erbee son nyn yurnah, chamoo luirg, ny spagey, ny arran, ny argid; as ny lhig da daa chooat y pheesh y ve eu.

4

As thie erbee dy jed shiu stiagh ayn, gow-jee aaght ayns shen, derrey hed shiu reue.

5

As quoi-erbee nagh jean goaill riu, tra aagys shiu yn ard-valley shen, crie-jee yn eer joan jeh ny cassyn eu, son feanish nyn 'oi

6

As hie ad magh, as jimmee ad trooid ny baljyn, preacheil yn sushtal, as lheihys dy chooilley raad.

7

Nish va Herod yn tetrarch er chlasht yn jeh ooilley e yannoo: as v'eh seaghnit, er-y-fa dy row paart gra, dy row Ean er n'irree veih ny merriu:

8

As paart, dy row Elias er jeet kionfenish: as feallagh elley, dy row fer jeh ny sbenn adeyryn er n'irree reesht.

9

As dooyrt Herod, Jeh Ean ren mish yn kione y ghoaill; agh quoi eh shoh jeh ta mee clashtyn lheid ny reddyn? As v'eh aggindagh dy akin eh.

10

As tra va ny ostyllyn er jeet reesht, dinsh ad da Yeesey ooilley ny v'ad er n'yannoo. As ghow eh ad, as hie eh dy lhiattee gys boayl er-lheh ayns yn aasagh, bentyn gys ard-valley enmyssit Bethsaida

11

As tra hooar y pobble fys er, deiyr ad er: as hug eh oltaghey daue, as loayr eh roo jeh reeriaght Yee, as laanee eh adsyn va feme slaanaghey.

12

As tra va'n laa faggys ceaut, haink yn daa ostyl yeig as dooyrt ad rish, Lhig y raad da'n pobble, dy vod ad goll roue gys ny baljyn as er y cheer mygeayrt, dy gheddyn aaght as beaghey: son ta shin ayns shoh ayns boayl faasagh.

13

Agh dooyrt eh roo, Cur-jee shiuish bee daue. As dooyrt ad, Cha vel ain agh queig bwilleenyn as daa eeast; mannagh jem mayd dy chionnaghey bee son ooilley yn pobble shoh.

14

Son v'ad mysh queig thousane dooinney. As dooyrt eh rish e ostyllyn, Cur-jee orroo soie sheese, jeih as da-eed ayns sheshaght.

15

As ren ad shen, as hug ad orroo ooilley soie sheese.

16

Eisht ghow eh ny queig bwilleenyn as y daa eeast, as yeeagh eh seose gys niau, as vannee eh, as vrish eh, as hug eh ad da e ostyllyn dy hoiaghey roish y pobble.

17

As ren ad ooilley gee, as v'ad er nyn yannoo magh: as hrog ad jeh'n fooilliagh daag ad, lane daa vaskad jeig.

18

As haink eh gy-kione, myr v'eh ec padjer ayns ynnyd er-lheh, as e ostyllyn marish: dy denee eh jeu, gra, Cre ta'n pobble dy ghra my-mychione's, quoi mee?

19

Dreggyr adsyn, as dooyrt ad, Ean Bashtey: agh ta paart gra, Elias: as paart elley, dy vel fer jeh ny shenn adeyryn er n'irree reesht.

20

Dooyrt eshyn roo, Agh quoi ta shiuish gra dy vel mee? Dreggyr Peddyr as dooyrt eh, Yn Creest dy Yee.

21

As hug eh currym gyere orroo, gyn ad dy insh shen da dooinney erbee,

22

Gra, Shegin da Mac y dooinney ymmodee reddyn y hurranse, as ve beg soit jeh liorish y chanstyr, as ny ard-saggyrtyn, as ny scrudeyryn, as ve er ny varroo, as girree reesht yn trass laa.

23

As dooyrt eh roo ooilley, My ta dooinney erbee aggindagh geiyrt orrym's lhig da eh-hene y obbal, as e chrosh y hroggal gagh laa, as geiyrt orrym.

24

Son quoi-erbee baillish e vioys y hauail, caillee eh eh: agh quoi-erbee chaillys e vioys er my ghraih's, sauee eh shoh eh.

25

Son cre'n vondeish t'ec dooinney, my chosnys eh yn seihll ooilley, as eh-hene dy ve caillit, ny ceaut ersooyl?

26

Son quoi-erbee ghoys nearey jeem's as jeh my ghoan, jehsyn ghoys yn Mac dooinney nearey, tra hig eh ayns e ghloyr hene, as gloyr e Ayrey, as ny ainleyn casherick.

27

Agh ta mee ginsh diu ayns firrinys, dy vel paart nyn shassoo ayns shoh nagh jean blashtyn er y baase, derrey hee ad reeriaght

28

As haink eh gy-kione mygeayrt hoght laa lurg ny raaghyn shoh, dy ghow eh marish, Peddyr as Ean as Jamys, as dy jagh eh seose er slieau dy ghoaill padjer.

29

As myr v'eh ayns padjer, va cummey yn eddin echey er ny chaghlaa, as va'n coamrey echey gial as follys.

30

As cur-my-ner va daa ghooinney taggloo rish, ta shen dy ghra Moses as Elias:

31

Haink kionfenish ayns gloyr, as loayr ad heh e vaase, v'eh dy hurranse ec Jerusalem.

32

Agh haink cadley trome er Peddyr as orroosyn va marish: as tra v'ad er ghoostey, honnick ad yn ghloyr echey, as y daa ghooinney va nyn shassoo marish.

33

As haink eh gy-kione myr v'ad goll dy aagail eh, dy dooyrt Peddyr rish Yeesey, Vainshter, s'mie dooin dy ve ayns shoh; as lhig dooin three cabbaneyn y yannoo, cabbane er dty hon's, as cabbane son Moses, as cabbane son Elias: s'coan toiggal cre v'eh dy ghra.

34

Choud as v'eh loayrt shoh, haink bodjal lesh scadoo harrystoo: as ghow ad aggle myr va'n bodjal cheet moo.

35

As haink coraa ass y vodjal, gra, Shoh my vac graihagh; eaisht-jee rishyn.

36

As lurg y choraa, hooar ad Yeesey ny lomarcan: as dreill ad shoh oc hene, as cha dinsh ad da dooinney erbee ayns ny laghyn shen, veg jeh ny reddyn v'ad er vakin.

37

As haink eh gy-kione yn nah laa tra v'ad er jeet neose jeh'n clieau, dy daink ymmodee ny whail.

38

As cur-my-ner, deie dooinney jeh'n cheshaght, gra, Vainshter, ta mee guee ort jeeagh er my vac, son she my ynrycan lhiannoo eh.

39

As cur-my-ner, ta spyrryd dy ghoaill eh, as doaltattym t'eh gyllagh; as tuittym neeal, t'eh keshal, as s'coan t'eh cheet huggey hene, erreish da ve dy mooar broojit.

40

As ghuee mee er dty ostyllyn ad dy hilgey magh eh, agh cha daink eh lhieu.

41

As dreggyr Yeesey, gra, 0 heeloghe vee-chredjuagh as roonagh, caid ta mish dy ve meriu, as dy hurranse diu? Cur lhiat dty vac ayns shoh.

42

As myr v'eh foast cheet, cheau yn drogh-spyrryd sheese eh ayns strepyn: agh vaggyr Yeesey er y spyrryd neu-ghlen, as laanee eh yn lhiannoo, as livrey eh eh reesht gys e ayr.

43

As v'ad ooilley ayns ard-yindys jeh pooar niartal Yee: Agh choud as va dy chooilley unnane ayns ard-imnea mychione dagh nhee va Yeesey er n'yannoo, dooyrt eh rish e ostyllyn,

44

Lhig da ny raaghyn shoh goll dowin ayns nyn glashtyn: son bee yn Mac dooinney er ny livrey gys laueyn deiney.

45

Agh cha hoig ad y raa shoh, as ve gyn yss daue, nagh row toiggal oc jeh: as va aggle orroo fenaght jeh mychione y raa cheddin.

46

Eisht hie ad son argane ry-cheilley, quoi jeu syrjey veagh.

47

As Yeesey toiggal smooinaghtyn y chree oc, ghow eh lhiannoo, as hoie eh eh liorish,

48

As dooyrt eh roo, Quoi-erbee nee soiaghey jeh'n lhiannoo shoh ayns m'ennynn's, t'eh jannoo soiaghey jeem's: as quoi-erbee nee soiaghey jeem's, t'eh soiaghey jehsyn t'er my choyrt: son eshyn sloo ta nyn mast' eu ooilley, eshyn syrjey vees.

49

As dreggyr Ean as dooyrt eh, Vainshter, honnick shin fer castey drogh spyrrydyn ayns dty ennym's; as liett shin eh, er-yn-oyr nagh vel eh geiyrt ort's marinyn.

50

As dooyrt Yeesey rish, Ny jean-jee eh y lhiettal: son, eshyn nagh vel nyn 'oi, t'eh lhien.

51

As haink eh gy-kione, myr va'n traa tayrn er-gerrey dasyn dy ve goit seose, dy row eh dy shickyr kiarit er soiaghey e eddin dy gholl gys Jerusalem.

52

As hug eh chaghteryn roish: as jimmee ad, as haink ad gys balley jeh ny Samaritanee dy aarlaghey er e hon.

53

Agh cha dug adsyn oltaghey-bea da, er-yn-oyr dy dug ad my-ner dy row eh goll gys Jerusalem.

54

As tra honnick e ostyllyn Jamys as Ean shoh, dooyrt ad, Hiarn, nailt shin dy harey aile orroo veih niau, dy stroie ad, eer myr ren Elias?

55

Agh hyndaa eh, as hug eh oghsan daue, gra, Cha s'eu cre'n monney dy spyrryd ta shiu jeh.

56

Son cha vel Mac yn dooinney er jeet dy stroie bioys deiney, agh dy nyn sauail. As hie ad roue gys balley elley.

57

As haink eh gy-kione, myr v'ad goll er y raad, dy dooyrt dooinney dy row rish, Hiarn, eiyr-yms ort raad erbee dy jed oo.

58

As dooyrt Yeesey rish, Ta tuill ec ny shynnee, as idd ec eeanlee yn aer, agh ec Mac yn dooimley cha vel boayl, ayn dy chur e chione fo.

59

As dooyrt eh rish fer elley, Eiyr orrym: Agh dooyrt eshyn, Hiarn, cur kied dou hoshiaeht goll thie dy oanluckey my ayr.

60

Dooyrt Yeesey rish, Lhig da ny me riu nyn merriu y oanluckey; agh gow uss royd as jean reeriaght Yee y phreacheil.

61

As dooyrt fer elley myrgeddin rish Hiarn, eiyr-yms ort-agh lhig dou hoshiaght bannaght y aagail ec y vooinjer t'ec my hie.

62

As dooyrt Yeesey rish, Dooinney erbee t'er chur e laue gys y cheeaght, as ta jeeaghyn back, t'eh an-chooid son reeriaght Yee.

Luke 10

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web