Manx Gaelic Bible

Luke 7

Luke

Return to Index

Chapter 8

1

As haink eh gy-kione ny lurg shen, dy jagh eh trooid dy chooilley valley, mooar as beg preacheil as soilshaghey sushtal gerjoilagh reeriaght Yee: as va'n daa ostyl yeig marish:

2

As shiartanse dy vraane, v'er nyn lheihys jeh drogh-spyrrydyn, as aslayntyn, Moirrey va enmyssit Malaine, ass-jee hie shiaght drogh-spyrrydyn,

3

As Joanna ben Chusa stiurt Herod, as Susanna, as ymmodee elley, v'er hirveish er Jeh nyn gooid.

4

As tra va earroo mooar dy leih er nyn jaglym cooidjagh, as er jeet huggey ass dy chooilley ard-valley; loayr eh liorish coraa dorraghey:

5

Hie correyder magh dy chuir e rass: as myr v'eh cuir, huitt paart rish oirr y raad, as ve stampit sheese, as d'ee eeanlee yn aer eh.

6

As huitt paart er creg, as cha leah as ve er n'aase seose, hie eh naardey, er-yn-oyr dy row eh laccal soo.

7

As huitt paart mastey drineyn, as daase ny drineyn seose mârish, as phloogh ad eh.

8

As huitt cooid elley jeh ayns thalloo mie, as daase eh seose, as dymmyrk eh mess keead-filley. As tra v'eh er ghra shoh, deïe eh, Eshyn ta cleayshyn echey dy chlashtyn, lhig da clashtyn.

9

As dênee e ostyllyn jeh, gra, Cre ta er ny hoiggal liorish y coraa-dorraghey shoh?

10

As dooyrt eh, Diuish te er ny choyrt dy hoiggal folliaghtyn reeriaght Yee; agh da feallagh elley ayns coraaghyn-dorraghey: ga t'ad fakin cha vel ad cur-my-ner, as clashtyn cha vel ad toiggal.

11

Nish shoh bun y choraa-dorraghey: Yn rass goo Yee.

12

Shen rish oirr y raad, yn vooinjer ta clashtyn: eisht ta'n drogh-spyrryd cheet, as goaill ersooyl yn goo ass ny creeaghyn oc, er-aggle dy jinnagh ad credjal, as dy beagh ad er nyn sauail.

13

Adsyn er y chreg, yn vooinjer, tra t'ad er chlashtyn, ta goaill y goo dy arryltagh; as cha vel fraue oc shoh, son tammylt t'ad credjal, agh ayns earish miolagh ta nyn gredjue failleil.

14

As shen huitt mastey drineyn, yn vooinjer, tra t'ad er chlashtyn, ta goll magh as ta plooghit lesh kiarail as berchys, as eunyssyn y vea shoh, as cha vel ad gymmyrkey magh mess gys lhieeney vie.

15

Agh shen er y thalloo mie, yn vooinjer ta lesh creeaghyn onneragh as mie, er chlashtyn yn goo, as ta dy reayll oc eh, as cur magh mess lesh meenid.

16

Cha vel doooinney erbee, tra t'eh er voaddey cainle, dy choodaghey ee lesh saagh ny dy choyrt ee fo lhiabbee: agh soiaghey ee ayns cainleyr, dy vod adsyn ta cheet stiagh yn soilshey y akin.

17

Son cha vel nhee erbee follit, nagh jig gys soilshey: ny nhee erbee kiellit, nagh bee fys er, as nagh jig magh.

18

Cur-jee twoaee er-y-fa shen kys ta shiu clashtyn: son quoi-erbee ta echey, dasyn vees er ny choyrt; as quoi-erbee nagh vel echey, veihsyn vees er ny ghoaill eer shen hene er-lesh dy vel echey.

19

Eisht haink huggey e voir as e vraaraghyn, as cha voddagh ad cheet n'aare, kyndagh rish y chennid.

20

As va shoh er ny insh da, lioroosyn dooyrt, Ta dty voir as dty vraaraghyn nyn shassoo mooie, geearee dy dty akin.

21

Agh dreggyr eh, as dooyrt eh roo, My voir as my vraaraghyn ad shoh ta clashtyn goo Yee, as ta dy yannoo eh.

22

Nish haink eh gy-kione, er laa dy row, dy jagh eh er-board lhong marish e ostyllyn: as dooyrt eh roo, Lhig dooin goll harrish gys y cheu elley jeh'n logh. As hie ad magh son y cheayn.

23

Agh myr v'ad shiaulley, huitt eh ny chadley: as dirree sterrym mooar dy gheay er y cheayn, as lhieen yn ushtey stiagh orroo, dy row ad ayns gaue.

24

As haink ad huggey as ghooisht ad eh, gra, Vainshter, vainshter, bee mayd caillit. Eisht dirree eh, as smaghtee eh yn gheay as freaney ny tonnyn: as ghow ad fea, as va kiuney ayn.

25

As dooyrt eh roo, Cre vel y credjue eu? As va aggle orroo, goaill yindys as gra ry-cheilley, Cre'n monney dy ghooinney eh shoh? son t'eh cur ny eer geayghyn as yn ushtey fo harey, as t'ad ayns biallys da.

26

As haink ad gys cheer ny Gadarenee ta harrish noi Galilee.

27

As tra v'eh er n'gholl er thalloo, haink ny whail ass yn ard-valley, dooinney dy row va ry-foddey seaghnit lesh drogh-spyrrydyn, as cha row eh ceau eaddagh, chamoo duirree eh ayns thie erbee, agh mastey ny hoaiaghyn.

28

Tra honnick eh Yeesey, dyllee eh, as huitt eh sheese kiongoyrt rish, as dooyrt eh lesh ard-choraa, Cre'n eie t'ayd orrym Yeesey, Vac yn Jee smoo ard? Guee-ym ort nagh jean oo my horchaghey.

29

(Son v'eh er harey yn spyrryd neu ghlen dy heet magh ass y dooinney. Son v'eh dy mennick er hoiaghey er: as v'eh freilt kianlt lesh geulaghyn, as ayns yiarnyn; as vrish eh ny geulaghyn, as v'eh er ny ve eiyrit liorish y drogh-spyrryd gys yn aasagh.)

30

As dênee Yeesey jeh, gra, Cre'n ennym t'ort? As dooyrt eh, Legion: er-yn oyr dy row ymmodee drogh-spyrrydyn er n'gholl stiagh ayn.

31

As ghuee ad er gyn eh dy oardaghey daue goll sheese gys y diunid.

32

As va griagh mooar dy vuckyn fo bochillyn er y clieau: as ghuee ad er, eh dy chur kied daue goll stiagh ayndoo. As hug eh kied daue.

33

Eisht hie ny drogh-spyrrydyn ass y dooinney, as hie ad stiagh ayns ny muckyn: as roie yn ghriagh gour nyn mullee lesh yn eaynee gys y cheayn, as v'ad plooghit.

34

Tra honnick ny bochillyn cre va jeant, roie ad roue, as hie ad as dinsh ad eh ayns yn ard-valley, as trooid y cheer.

35

Eisht hie ad magh dy yeeaghyn cre va jeant; as haink ad gys Yeesey, as hooar ad y dooinney, ass va ny drogh spyrrydyn er n'gholl, ny hoie ec cassyn Yeesey, as e eaddagh er, as v'eh dy mie ayns e cheeayl: as ghow ad aggle.

36

Dinsh myrgeddin yn vooinjer honnick eh daue, kys va fer ny drogh-spyrrydyn er ny lheihys.

37

Eisht ren y slane chaglym jeh cheer y Gadalenee mygeayrt, guee er eh dy gholl roish: son va aggle mooar er duittym orroo: as hie eh er-board yn lhong, as hyndaa eh back reesht.

38

Nish va'n dooinney ass va ny drogh spyrrydyn er n'immeeaght geearree dy ve marish: agh hug Yeesey ersooyl eh, gra,

39

Gow royd gys dty hie hene, as soilshee cre ny reddyn mooarey ta Jee er n'yannoo er dty hon. As hie eh roish, as dinsh eh magh trooid ooilley yn ard-valley, cre ny reddyn mooarey va Yeesey er n'yannoo er e hon.

40

As haink eh gy-kione, tra va Yeesey er jeet back, dy ghow yn pobble lane boggey jeh: son v'ad ooilley fieau er.

41

As cur-my-ner, haink dooinney va enmyssit Jairus, as v'eh fer jeh reiltee yn synagogue: as huitt eh sheese ec cassyn Yeesey, as ghuee eh er, eh dy heet stiagh ayns e hie:

42

Son va un ynrycan inneen echey, va mysh daa vlein jeig dy eash, as v'ee raad y vaaish. (Agh myr v'eh goll, va'n pobble chionney er.

43

As va ben va roie foalley er ve eck rish daa vlein jeig, v'er vaarail ooilley e cooid-seihlt er fir-lhee, as cha daink eh lesh veg jeu ee y lheihys,

44

Haink ee shoh cheu e chooylloo, as venn ee rish oirr e gharmad: as chelleeragh hyrmee yn roie-foalley eck.

45

As dooyrt Yeesey, Quoi venn rhym? Tra ren ooilley gobbal, dooyrt Peddyr, as adsyn va marish, Vainshter, ta'n pohble chionney ort, as dy dty yingey, as t'ou uss gra, Quoi venn rhym?

46

As dooyrt Yeesey, Ta peccagh ennagh er ventyn rhym: son ta mee gennaghtyn dy vel bree er n'gholl ass-ym.

47

As tra honnick yn ven dy row ee cronnit, haink ee er-creau, as huitt ee sheese ec e chassyn, as hoilshee ee da kiongoyrt rish ooilley yn pobble, cre'n oyr v'eck dy ventyn rish, as er-y-chooyl kys v'ee er ny lheihys

48

As dooyrt eh r'ee, Inneen, bee dy ghien mie; ta dty chredjue er dty laanaghey: immee ayns shee.)

49

Choud as v'eh foast loayrt, haink fer veih thie fer-reill yn synagogue, gra rish, Ta dty inneen marroo; ny cur trubbyl sodjey da'n Vainshter.

50

Agh tra cheayll Yeesey shoh, dreggyr eh eh, gra, Ny bee aggle ort: cha vel ort agh dy chredjal, as bee ee er ny lheihys.

51

As tra v'eh er jeet stiagh 'sy thie, cha lhig eh da dooinney erbee goll stiagh marish, agh Peddyr, as Jamys, as Ean, as ayr as moir y ven-aeg.

52

As v'ad ooilley keayney, as jannoo dobberan er e son: agh dooyrt eshyn, Ny jean-jee keayney; cha vel ee marroo, agh ny cadley.

53

Agh s'beg hoie ad jeh e raa, as fys oc son shickyrys dy row ee marroo.

54

As hug eh ad ooilley magh, as ghow eh ee er laue, as deie eh, gra, Ven-aeg, irree seose.

55

As haink y spyrryd eck reesht, as dirree ee jeeragh: as doardee eh bee y chur jee.

56

As ghow yn ayr as y voir eck yindys mooar: agh hug eh currym daue gyn ad dy insh da dooinney erbee cre va jeant.

Luke 9

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web