Manx Gaelic Bible

Luke 5

Luke

Return to Index

Chapter 6

1

AS haink eh gy-kione er y chied doonaght lurg yn nah laa jeh'n chaisht, myr v'eh goll trooid ny magheryn-arrooo dy ren e ynseydee ny jeeassyn y phluckey, as rubbey yn arroo assdoo ayns nyn laueyn ren ad gee jeh.

2

As dooyrt shiartanse jeh ny Phariseeyn roo, Cre'n-fa ta shiu jannoo shen nagh vel lowal dy ve jeant er laghyn y doonaght?

3

As dreggyr Yeesey ad, gra, Nagh vel shiu er lhaih wheesh shoh, cre ren David tra v'eh hene as e heshaght accryssagh:

4

Kys hie eh stiagh ayns thie Yee, as ghow eh as d'ee eh yn arran casherick, as hug eh eh myrgeddin dauesyn va marish, ga nagh row eh lowit dy ve eeit, agh liorish ny sag gyrtyn ny-lomarcan?

5

As dooyrt eh roo, Dy row yn Mac dooinney ny Hiarn myrgeddin er y doonaght.

6

As haink eh gy-kione er doonaght elley, dy jagh eh stiagh ayns y synagogne, as dy dynsee eh: as va dooinney ayns shen va'n laue yesh echey er shyrgaghey.

7

As va sooill gheyre ec ny scruderyn as ny Phariseeyn er, dy yeeaghyn jinnag eh eh y lheihys er laa yn doonaght: dy voddagh cooish chassid 've oc n'oi.

8

Agh va fys echeysyn er ny smooinaghtyn oc, as dooyrt eh rish y dooinney lesh y laue shyrgit, Irree seose as shass magh er y laare. As dirree eh, as hass eh magh.

9

Eisht dooyrt Yeesey roo, Fênyms un red jiuish, Vel eh lowal er laghyn y doonaght dy yannoo mie, ny dy yannoo olk? dy hauail bioys, ny dy stroie eh?

10

As yeeagh eh mygeayrt orroo ooilley, as dooyrt eh rish y dooinney, Sheeyn magh dty laue. As ren eh shen; as va'n laue echey er ny lheihys myr y laue elley.

11

As v'adsyn myr deiney baanrit; as hug ad nyn goyrle dy cheilley, cre dy yannoo rish Yeesey.

12

As haink eh gy-kione ayns ny laghyn shen, dy jagh eh seose er slieau dy ghoaill padjer, as dy ren eh tannaghtyn fud ny hoie ayns padjer gys Jee.

13

As tra va'n laa er hoilshagh, deïe eh er e ynseydee huggey: as jeusyn reih eh ghhaa-yeig, denmys eh myrgeddin nyn os tyllyn:

14

Simon (denmys eh myrgeddin Peddyr) as Andreays e vraar, Jamys as Ean, Philip as Parlane,

15

Mian as Thomase, Jamys mac Alpheus, as Simon va enmyssit Zelotes

16

As Judas braar Yamys, as Yuaase Iscariot, va myrgeddin yn traitoor.

17

As haink eh neose maroo gys y cheer-rea, as haggil huggey sheshaght e eiyrtee, as earroo mooar dy leih veih ooilley Judea as Jerusalem, as veih ardjyn ny marrey Tyre as Sidon, haink dy eaishtagh rish, as dy ve er nyn lheihys jeh nyn ghoghanyn;

18

As adsyn va seaghnit lesh spyrrydyn neu-ghlen; as v'ad er nyn lheihys.

19

As va'n slane chaglym shirrey bentyn rish: son va bree goll magh ass, va dyn lheihys ad ooilley.

20

As hrog eh seose e hooillyn er e eiyrtee, as dooyrt eh, Bannit ta shiuish voghtyn: son lhieuish reeriaght Yee.

21

Bannit ta shiuish ta accryssagh nish: son bee shiu er nyn yannoo magh. Bannit ta shiuish ta nish dobberan: son nee shiu garaghtee.

22

Bannit ta shiuish, tra ta deiney cur feoh diu, as tra nee ad nyn scarrey shiu voue, as nyn oltooaney shiu, as nyn ennym y ghiarey magh myr olk, er coontey Mac y dooinney.

23

Bee-jee dy ghien mie ayns y laa shen, as lheim-jee son boggey son cur-my-ner, s'mooar ta nyn leagh ayns niau: son er yn aght cheddin ren ny shenn-ayryn oc rish ny phadeyryn.

24

Agh smerg diuish verchee: son ta shiu er gheddyn nyn gherjagh.

25

Smerg diuish ta lane: son bee shiu accryssagh. Smerg diuish ta garaghtee nish: son nee shiu dobberan as keayney.

26

Smerg diuish tra nee dy chooilley ghooinney loayrt dy mie jiu: son shen myr ren ny ayraghyn oc jeh ny phadeyryn foalsey.

27

Agh ta mish gra riuish ta clashtyn, Bee-jee graihagh er nyn noidyn, bee-jee dooie roosyn ta cur feoh diu:

28

Bannee-jee adsyn ta gwee mollaght diu, as gow-jee padjer er nyn son ocsyn ta cur seaghyn erriu.

29

As huggeysyn woaillys oo er y derrey lieckan, chyndaa myrgeddin yn lieckan elley: as eshyn ghoys ersooyl dty chloagey, ny bee noi dty chooat y lhiggey lesh myrgeddin.

30

Cur da dy chooilley ghooinney ta jannoo aghin hood; as jehsyn ta goaill ersooyl dty chooid voïd, ny shir ad reesht.

31

As myr bailliuish deiney dy yannoo riuish, jean-jee shiuish myrgeddin roosyn.

32

Son my ta shiu dooie dauesyn ta dooie riu, s'beg ta nyn mooise; son ta eer drogh-yantee dooie dauesyn ta dooie roo.

33

As my ta shiu jannoo mie dauesyn ta jannoo mie diuish, cre'n booise ta nyn gour? son ta ny eer drogh-yantee jannoo yn lheid cheddin.

34

As my ta shiu geeasaght dauesyn voue ta shiu jeeaghyn son cooilleeney, cre ta nyn mooise? son ta eer drogh-sleih geeasaght da drogh-sleih; dy gheddyn wheesh cheddin reesht.

35

Agh cur-jee graih da nyn noidyn, as jean-jee mie, as eeasee-jee, fegooish jerkal rish veg y gheddyn reesht: as s'mooar vees nyn leagh! as bee shiu cloan yn Er-syrjey: son t'eh dooie da'n vooinjer neu-wooisal as ny mee-chrauee.

36

Bee-jee er-y-fa shen myghinagh, myr ta'n Ayr eu myrgeddin myghinagh.

37

Ny jean-jee briwnys, as cha bee shiu er nyn mriwnys: ny jean-jee deyrey, as cha bee shiu er nyn gheyrey: leih-jee, as yiow shiu leih:

38

Jean-jee coyrt, as bee eh er ny choyrt diu; towse mie, jingit sheese, as criht cooidjagh, as roie harrish, ver deiney diu ayns nyn oghrish. Son lesh y towse cheddin ta shiu towse, bee eh er ny howse diu reesht.

39

As loayr eh coraa-dorraghey roo, Vod y doal shooyll kione y doal? as nagh duitt ad ny-neesht ayns y jeeg?

40

Cha vel y schoillar erskyn e vainshter: agh bee dy chooilley unnane ta slane-ynsit, corrym rish e vainshter.

41

As cre'n-fa t'ou cronnaghey yn brenneein t'ayns sooill dty vraarey, agh cha vel oo gennaghtyn yn darrag t'ayns dty hooill hene?

42

Ny kys oddys oo gra rish dty vraar, Vraar, lhig dou yn brenneein y ghoaill ass dty hooill's, tra nagh vel oo goaill tastey dy vel darrag ayns dty hooill hene? Er-crauee-oalsey, tilg hoshiaght yn darrag ass dty hooill hene, eisht bee soilshey ayd dy ghoaill yn brenneein ass sooill dty vraarey.

43

Son cha vel billey mie tilgey drogh vess: ny drogh villey tilgey mess mie.

44

Son ta dy chooilley villey er ny chronnaghey liorish e vess: son cha vel mess y villey figgagh er ny heiy jeh drineyn, ny mess y villey-feeyney jeh thammag-ghress.

45

Ta dooinney mie ass stoyr mie e chree, cur magh shen ny ta mie: as drogh-ghooinney ass drogh stoyr e chree, gymmyrkey shen ny ta olk: son magh ass stoyr y chree ta'n beeal loayrt.

46

As cre'n-fa ta shiu dy my enmys Hiarn, Hiarn, fegooish jannoo ny reddyn ta mee dy ghra?

47

Quoi-erbee ta cheet hym's, as clashtyn my ghoan, as jannoo ymmyd mie jeu, jeeaghym's diu quoi rish t'eh er ny hoylaghey.

48

T'eh er ny hoylaghey rish dooinney ren thie y hroggal, as chleiy dy dowin, as hoie yn undin er creg: as tra dhatt yn ushtey, vrish yn thooilley stiagh dy trome er y thie shen, agh cha yiarg eh er y chraa eh; er-yn-oyr dy row yn undin echey er creg.

49

Agh eshyn ta clashtyn as nagh vel jannoo ymmyd mie jeh, t'eh goll-rish dooinney, ren fegooish undin thie y hroggal er yn ooir, as ren y thooilley brishey stiagh dy trome, as chelleeragh huitt eh, as s'mooar va toyrt-mow yn thie shen.

Luke 7

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web