Manx Gaelic Bible

Luke 4

Luke

Return to Index

Chapter 5

1

As haink eh gy-kione myr va'n pobble chionney stiagh er dy chlashtyn goo Yee, as eh ny hassoo liorish faarkey Ghennesareth,

2

As honnick eh daa lhong rish oirr y traie: agh va ny eeasteyryn er n'gholl assdoo, as v'ad niee yn lieen.

3

As hie eh er-board unnane jeh ny lhongyn va lesh Simon, as ghuee eh er, eh dy heiy magh tammylt veih yn thalloo: as hoie eh sheese, as dynsee eh yn pobble ass y lhong.

4

Nish tra v'eh erreish loayrt, dooyrt eh rish Simon, Ymmyrt-jee magh gys y diunid, as cuir-jee yn lieen son tayrn.

5

As dreggyr Simon as dooyrt eh rish, Vainshter, ta shin er hooilleil fud ny hoie, as cha vel shin er ghoaill monney: ny-yeih er dty ockle's cuir-yms yn lieen.

6

As tra v'ad er n'yannoo shoh chruinnee ad dy cheilley lheid yn earroo mooar dy eeastyn; dy row yn lieen oc brishey.

7

As chrie ad er ny parteeassyn oc v'ayns y lhong elley, ad dy heet dy chooney lhieu. As haink ad, as lhieen ad y daa lhong, myr shen dy row ad ayns gaue goll fo.

8

Tra honnick Simon Peddyr shoh, huitt eh sheese ec glioonyn Yeesey, gra, Immee voym, son ta mee my ghooinney peccoil, O Hiarn.

9

Son ghow eshyn, as ooilley ny va mârish, yindys mooar jeh'n lught dy eeastyn v'ad er ghoaill:

10

Myr ren neesht Jamys as Ean mec Zebedee, va nyn barteeassyn marish Simon. As dooyrt Yeesey rish Simon, Ny bee aggle ort, veih shoh magh nee oo goaill deiney.

11

As tra v'ad er chur lhieu nyn lhongyn gys thalloo, hreig ad ooilley, as deiyr ad er.

12

As haink eh gy-kione, tra v'eh ayns ard-valley dy row, cur-my-ner, dooinney lane jeh'n louraneys: as tra honnick eh Yeesey, huitt eh sheese er e eddin, jannoo aghin huggey as gra, Hiarn, my she dty aigney eh, foddee oo mish y yannoo glen.

13

As heeyn eh magh e laue, as venn eh rish, gra, M'aigney's eh; bee er dty ghlenney. As chelleeragh daag y louraneys eh.

14

As hug eh currym er gyn eh dy insh shoh da dooinney erbee: agh immee, as jeeagh oo hene da'n taggyrt, as cheb son dty ghlenney, myr ta Moses er harey, dy ve son feanish daue.

15

Agh wheesh shen smoo hie goo magh jeh: as haink earrooyn mooarey dy leih cooidjagh dy chlashtyn, as dy ve er nyn lheihys liorish jeh nyn aslayntyn.

16

Agh hie eshyn eh-hene roish gys yn aasagh, dy ghoaill padjer.

17

As haink eh gy-kione laa dy row, myr v'eh gynsaghey, dy row Phariseeyn as fir-ynsee yn leigh nyn soie liorish, v'er jeet magh ass ooilley baljyn Ghalilee, as Judea as Jerusalem: as va pooar y Chiarn feer vreeoil mârish ayns lheihys doghanyn.

18

As cur-my-ner, hug sleih lhieu ayns lhiabbee dooinney va ching jeh'n palsee: as v'ad shirrey y chur lhieu stiagh eh, dy hoiaghey eh kiongoyrt rish

19

As tra nagh row saase erbee oc dy chur lhieu stiagh eh kyndagh rish chennid y phobble, hie ad seose er mullagh y thie, as lhig ad sheese ny hrooid, eh-hene as e lhaibbee, er y laare kiongoyrt rish Yeesey.

20

As tra hug eh tastey da'n chredjue oc, dooyrt eh rish, Ghooinney, ta dty pheccaghyn er nyn leih dhyt.

21

As ren ny scrudeyryn as ny Phariseeyn toshiaght dy phleadeil ry-cheilley, gra, Quoi eh shoh ta loayrt goan mollaghtagh? Quoi oddys peccaghyn y leih, agh Jee ny lomarcan?

22

Agh va fys ec Yeesey er ny smooinaghtyn oc, as dreggyr eh, as dooyrt eh roo, Cre er ta shiu resooney ayns nyn greeaghyn?

23

Quoi sassey dy ghra, Ta dty pheccagh yn er nyn leih dhyt, ny dy ghra, Irree seose as shooill?

24

Agh dy vod fys y ve eu, dy vel pooar ec Mac y dooinney er y thalloo dy leih peccaghyn (dooyrt eh rishyn va ching jeh'n chingys craa-ee.) Ta mee gra rhtt, Irree, as trog seose dty lhiabbee, as gow royd gys dty hie.

25

As chelleeragh dirree eh seose kiongoyrt roo, as hrog eh shen v'eh ny lhie er, as jimmee eh gys e hie, cur moylley da Jee.

26

As ghow ad ooilley lane yindys, as ren ad Jee y ghloyraghey, as v'ad lhieent lesh aggle, gra, Ta shin er vakin reddyn yindyssagh jiu.

27

As ny lurg shoh hie eh magh, as honnick eh publican va enmyssit Levi, ny hoie ec boayrd y cheesh: as dooyrt eh rish, Eiyr orrym's.

28

As daag eh ooilley as dirree eh seose, as deiyr eh er.

29

As ren Levi aarlaghey mooar er e hon ayns e hie hene: as va sheshaght vooar dy phublicanee as dy eallagh elley nyn soie ec y voayrd mâroo.

30

Agh va ny scrudeyryn oc as ny Phariseeyn jymmoosagh rish e ynseydee, gra, Cre'n-fa ta shiu gee as giu marish publicanee as peccee?

31

As dreggyr Yeesey as dooyrt eh roo, Cha vel feme ocsyn ta slane er yn er-lhee: agh ec sleih chingey.

32

Cha daink mish dy eamagh er yn vooinjer chairagh, agh er peccee gys arrys.

33

As dooyrt ad roo, Cre'n-fa ta ynseydee Ean trostey dy mennick, as jannoo padjeryn, as myrgeddin ynseydee ny Phariseeyn; agh ta'n vooinjer ayd's gee as giu?

34

As dooyrt eh roo, Bailliu mooinjer y chamyr-phoosee dy hrostey, choud as ta dooinney yn phoosee mâroo?

35

Agh hig ny laghyn, tra vees dooinney yn phoosee er ny ghoaill ersooyl voue, as eisht nee ad trostey ayns ny laghyn shen.

36

As loayr eh myrgeddin coraa-dorraghey roo, Cha vel dooinney erbee cur peesh dy eaddagh noa er shenn gharmad: er-nonney, ta chammah yn noa raipey yn laane lesh, as cha vel yn pheesh va goit ass yn noa coardail rish y chenn

37

As cha vel dooinney erbee cur feeyn noa ayns shenn voteilyn er-nonney scoltee yn feeyn noa ny boteilyn, as bee eh deayrit, as bee ny boteilyn dy choayl er.

38

Agh shegin da feeyn noa v'er ny chur ayns boteilyn noa; as t'ad ny-neesht sauchey.

39

Chamoo ta dooinney erbee, erreish da v'er n'iu shenn feeyn, chelleeragh shirrey feeyn noa: son t'eh gra, Ta'n shenn ny share.

Luke 6

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web