Manx Gaelic Bible

Luke 3

Luke

Return to Index

Chapter 4

1

As va Yeesey lane jeh'n Spyrryd Noo, as hyndaa eh veih Jordan, as v'eh er ny leeideil liorish y Spyrryd gys yn aasagh,

2

As v'eh da-eed laa er ny violaghey liorish y drogh-spyrryd, as ayns ny laghyn shen cha d'ee eh veg; as tra v'ad harrish, v'eh ny lurg shen accryssagh.

3

As dooyrt y drogh-spyrryd rish, My she Mac Yee oo, abbyr rish yn chlagh shoh dy ve jeant ny arran.

4

As dreggyr Yeesey eh, gra, Te scruit, Nagh nee er arran ny-lomarcan nee dooinney beaghey, agh liorish ooilley goan Yee.

5

As hug y drogh-spyrryd lesh seose eh gys mullagh slieau ard, as ayns y tullogh hug eh shilley da jeh ooilley reeriaghtyn y theihll.

6

As dooyrt y drogh-spyrryd rish, Ooilley yn phooar shoh ver-ym dhyt's, as y ghloyr oc; son ta shen er ny livrey dou, as da quoi-erbee saillym, ta mee dy choyrt eh.

7

My ver oo er-y-fa shen ooashley dou bee ooilley lhiat hene.

8

As dreggyr Yeesey as dooyrt eh rish, Ass my enish oo, Noid-ny-hanmey: son te scruit, Ver oo ooashley da'n Chiarn dty Yee, as eshyn ynrycan nee oo y hirveish.

9

As hug eh lesh eh gys Jerusalem, as hoie eh eh er beinn toor syrjey yn chiamble, as dooyrt eh rish, My she Mac Yee oo, tilg oo hene sheese veih shoh.

10

Son te scruit, Ver eh currym da e ainleyn harryd, dy dty reayll:

11

As ayns nyn laueyn nee ad oo y ymmyrkey, er-aggle ec traa erbee dy bwoaill oo dty chass noi clagh.

12

As dreggyr Yeesey as dooyrt eh rish, Te er ny ghra, Cha jean oo daanys er y Chiarn dty Yee.

13

As erreish da'n drogh-spyrryd v'er n'yannoo jerrey er ooilley yn violagh, daag eh eh son earish.

14

As haink Yeesey reesht ayns pooar y spyrryd gys Galilee: as hie goo magh jeh trooid ooilley yn cheer mygeayrt.

15

As dynsee eh ayns ny kialteenyn oc, as v'eh ayns ard-voylley rish y theay.

16

As haink eh gys Nazareth, raad v'eh er ny ve troggit: as hie eh, myr v'eh cliaghtey, stiagh ayns y synagogue er laa yn doonaght, as hass eh seose dy lhaih.

17

As va lioar y phadeyr Esaias er ny livrey da, as tra v'eh er vosley yn lioar, hooar eh yn ynnyd raad v'eh scruit,

18

Ta spyrryd y Chiarn orrym's, er-y-fa dy vel eh er my ooillaghey dy phreacheil y sushtal gys ny boghtyn, t'eh er my choyrt dy laanaghey yn vooinjer hrome-chreeagh, dy phreacheil livrey-ys gys ny cappeeyn, dy chur soilshey da ny doail, as reamys dauesyn ta broojit,

19

Dy phreacheil blein eunyssagh y Chiarn.

20

As yeigh eh yn lioar, as hug eh ee reesht da'n chirveishagh, as hoie eh sheese: as va sooillyn dy chooilley unnane v'ayns y synagogue dy jeean soit er.

21

As ren eh toshiaght dy ghra roo, Jiu ta'n scriptyr shoh cooilleenit ayns y chlashtyn euish.

22

As dymmyrk ad ooilley feanish lesh, as ghow ad yindys jeh ny goan graysoil haink ass y veeal echey. As dooyrt ad, Nagh nee shoh mac Yoseph?

23

As dooyrt eh roo, Jir shiu ayns shickyrys yn chenn raa shoh rhym, Er-lhee, jean oo hene y lheihys: cre-erbee ta shin er chlashtyn va jeant ayns Capernaum, jean myrgeddin ayns shoh ayns dty heer hene.

24

As dooyrt eh, Dy firrinagh ta mee gra riu, Nagh vel soiagh jeant jeh phadeyr erbee ayns e heer hene.

25

Agh ta mee ginsh diu ayns firrinys, dy row ymmodee mraane treoghe ayns Israel rish hing Elias, tra va'n aer jeight seose three bleeaney as shey meeghyn, tra va genney vooar trooid ooilley yn cheer:

26

Agh gys unnane oc cha row Elias er ny choyrt, cheu mooie jeh gys Sarepta ard-valley dy Sidon, gys ben-treoghe v'ayns shen.

27

As va ymmodee louranee ayns Israel rish traa Eliseus yn phadeyr, as cha row fer jeu er ny ghlenney, cheu-mooie jeh Naaman yn Syrian.

28

As va ooilley ny v'ayns y synagogue tra cheayll ad ny goan shoh, lhieent lesh jymmoose,

29

As dirree ad, as deiyr ad eh magh ass yn ard-valley, as hug ad lhieu eh gys broogh yn chronk (er va'n ard-valley oc troggit) ry-hoi tilgey sheese eh gour e vullee.

30

Agh hie eh magh trooid mean y cheshaght, as jimmee eh roish:

31

As haink eh neose gys Capernaum, ard-valley dy Ghalilee, as dynsee eh ad er laghyn y doonaght.

32

As ghow ad yindys mooar jeh'n ynsaghey echey: son va e ghoo lesh pooar.

33

As ayns y synagogue va dooinney seaghnit lesh spyrryd neu-ghlen, as dyllee eh lesh ard-choraa.

34

Gra, Faag shin; cre'n eie t'ayd orrin uss Yeesey dy Nazareth? vel oo er jeet dy nyn stroie? ta fys aym quoi oo hene; Fer-casherick Yee.

35

As hug Yeesey oghsan da, gra Bee dty-host, as tar magh ass. As tra va'n drogh spyrryd er hilgey neeal eh, haink eh magh ass, gyn assee da.

36

As v'ad ooilley fo atchim, as loayr ad ny mast' oc hene, gra, Cre'n fockle (vreeoil) shoh? son lesh pooar as niart t'eh cur ny spyrrydyn neu ghlen fo harey, as t'ad cheet magh.

37

As hie goo magh jeh trooid dy chooilley ard jeh'n cheer mygeayrt.

38

As hrog eh magh ass y synagogoe, as hie eh stiagh ayns thie Simon: as va moir ben Simon feer ching ayns y chiassaghey; as ren ad aghin huggey er e son.

39

As hass eh er-e-skyn, as hug eh oghsan da'n chiassaghey, as daag eh ee. As chelleeragh dirree ee seose, as ren ee shirveish orroo.

40

Nish ec lhie ny greiney, whilleen as va sleih chingey oc fo mooarane doghanyn hug ad lhieu ad huggey; as hug eh e laueyn er dy chooilley unnane oc, as ren eh ad y lheihys.

41

As haink drogh-spyrrydyn myrgeddin magh ass ymmodee, gyllagh as gra, Oo yn Creest Mac Yee. As hug eh oghsan daue, as cha lhig eh daue loayrt; son va fys oc dy nee eh va'n Creest.

42

As 'sy vadran, jimmee eh roish, as hie eh gys boayl er-lheh: as va'n pobble briaght er e hon, as cheet huggey, as chionney er, eh dy uirriaght mâroo.

43

As dooyrt eh roo, Shegin dooys reeriaght Yee y phreacheil gys ard-valjyn elley myrgeddin: son er yn oyr shen ta mee er my choyrt.

44

As ren eh preacheil ayns kialteenyn Ghalilee.

Luke 5

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web