Manx Gaelic Bible

Luke 2

Luke

Return to Index

Chapter 3

1

NISH ayns y wheiggoo vlein jeig jeh reill, Tiberius Cesar, tra va Pontius Pilate ny chiannoort er Judea, as Herod ny hetrarch er Galilee, as e vraar Philip reill ayns Iturea as cheer Trachonitis, as Lysanias reill ayns Abilene.

2

Tra va Annas as Caiaphas nyn ard-saggyrtyn, haink goo Yee gys Ean mac Zacharias ayns yn aasagh.

3

As haink eh gys ooilley yn cheer my geayrt Jordan, preacheil bashtey arrys son leih peccaghyn.

4

Myr te scruit ayns lioar goan Esaias yn phadeyr, gra, Coraa fer geamagh ayns yn aasagh, Kiartee-jee raad y Chiarn, jean-jee ny cassanyn echey jeeragh.

5

Bee dy chooilley choan er ny lhieeney as dy chooilley slieau as cronk er nyn injillaghey, as ny ynnydyn cammey er nyn yannoo jeeragh, as ny raaidyn garroo er nyn yannoo rea.

6

As hee dy chooilley eill saualtys Yee.

7

Eisht dooyrt eh rish y pobble v'er jeet magh huggey dy ve er nyn mashtey, O shiuish heeloghe dy ard-nieughyn, quoi t'er chur raaue diu dy hea veih yn jymmoose ta ry-heet?

8

Cur-jee magh nish er-y-fa shen messyn cooie dy arrys, as ny jean-jee toshiaght dy ghra riu hene, Ta Abraham ain son nyn ayr: son ta mee gra riu, dy vel pooar ec Jee eer jeh ny claghyn shoh cloan y hroggal seose da Abraham.

9

As nish hannah ta'n teigh er ny choyrt gys fraue ny biljyn: shen-y-fa ta dy chooilley villey nagh vel gymmyrkey mess mie, dy ve giarit sheese as tilgit ayns yn aile.

10

As denee yn pobble jeh, gra, Cre ta orrinyn dy yannoo?

11

Dreggyr eh as dooyrt eh roo, Eshyn ta daa chooat echey, lhig da y choyrt dasyn nagh vel cooat eddyr echey as eshyn ta beaghey echey, lhig da jannoo er yn aght cheddin.

12

Eisht haink myrgeddin ny publicanee dy ve er nyn mashtey, as dooyrt ad rish, Vainshter, cre ta orrinyn dy yannoo?

13

As dooyrt eh roo, Ny trog-jee ny smoo na ta er nyn gurrym.

14

As dênee ny sidooryn myrgeddin, jeh, gra, As cre ta orrinyn dy yannoo? As dooyrt eh roo, Ny jean-jee tranlaase er dooinney erbee, ny jean-jee cassid vreagagh er dooinney erbee, as bee-jee booiagh lesh nyn vaill.

15

As myr va'n pobble ayns imnea, as dy chooilley ghooinney smooinaghtyn ayns nyn greeaghyn mychione Ean, nee eh va'n Creest mannagh nee;

16

Dreggyr Ean as dooyrt eh roo ooilley, Ta mish dy jarroo bashtey shiu lesh ushtey; agh ta fer s'pooaral na mish cheet kiangley ny braagyn echey cha vel mee feeu dy eaysley: nee eshyn shiu y vashtey lesh y Spyrryd Noo, as lesh aile.

17

Ta'n cleayst echey ayns e laue, as fasnee eh dy bollagh e laare-vooie, as gowee eh yn churnaght stiagh ayns e hie tashtee; agh yn coau nee eh y lostey lesh aile nagh bee er ny vooghey.

18

As ymmodee dy reddyn elley ren eh y choyrlaghey as y phreacheil gys y pobble.

19

Agh tra v'eh er choyrt oghsan da Herod yn Tetrarch kyndagh rish Herodias ben e vraar Philip, as ooilley ny huilk va Herod er n'yannoo,

20

Ren eh shoh marish y chooid elley, dy dug eh Ean ayns pryssoon.

21

Nish tra va ooilley'n pobble er nyn mashtey, haink eh gy-kione dy row Yeesey myrgeddin er ny vashtey, as ghow eh padjer, as va niau er ny osley;

22

As haink y Spyrryd Noo neose er, myr ayns cummey dooghyssagh calmane, as haink coraa veih niau, gra, Oo my vac ennoil, jeed ta mee dy mooar soiaghey.

23

As ghow Yeesey eh-hene toshiaght dy ve mysh jeih bleeaney as feed dy eash, as (goit dy ve) mac Yoseph, mac Heli,

24

Mac Matthat, mac Leyi, mac Melchi, mac Janna, mac Joseph,

25

Mac Mattathias, mac Amos,mac Naum, mac Esli, mac Nagge,

26

Mac Maath, mac Mattathias, mac Semei, mac Joseph, mac Juda,

27

Mac Joanna, mac Rhesa, mac Zorobabel, mac Salathiel, mac Neri,

28

Mac Melchi, mac Addi, mac Cosam, mac Elmodam, mac Er,

29

Mac Jose, mac Eliezer, mac Jorim, mac Matthat, mac Levi,

30

Mac Simeon, mac Juda, mac Joseph, mac Jonan, mac Eliakim,

31

Mac Melea, mac Menan, mac Mattatha, mac Nathan, mac David,

32

Mac Jesse, mac Obed, mac Booz, mac Salmon, mac Naasson,

33

Mac Aminadab, mac Aram, mac Esrom, mac Phares, mac Juda

34

Mac Jacob, mac Isaac, mac Abraham, mac Thara, mac Nachor,

35

Mac Saruch, mac Ragan, mac Phalec, mac Heber, mac Sala.

36

Mac Cainan, mac Arphaxad, mac Sem, mac Noe, mac Lamech,

37

Mac Mathusala. mac Enoch, mac Ja red, mac Maleleel, mac Cainan,

38

Mac Enos, mac Seth, mac Adam, mac Yee.

Luke 4

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web