Manx Gaelic Bible

Luke 1

Luke

Return to Index

Chapter 2

1

As haink eh gy-kione ayns ny laghyn shen, dy jagh sarey magh veih Cesar Augustus, dy beagh coontey er ny ghoaill jeh'n slane rheam.

2

(As va'n recortys shoh jeant magh roish my va Cyremus ny chiannoort er Syria.)

3

As hie ad ooilley dy chur stiagh nyn enmyn, dagh unnane gys e ard-valley hene.

4

As hie Joseph myrgeddin seose veih Galilee, veih ard-valley Nazareth, gys Judea, gys ard-valley Ghavid, ta enmyssit Bethlehem (son dy row eh jeh thie as kynney Ghavid.)

5

Dy chur stiagh e ennym hene as ennym Moirrey yn ven va nasht rish, va trome torragh.

6

As shen myr ve, choud as v'ad ayns shen, dy row yn traa er jeet jeeish dy ve livreit.

7

As hug ee son y theihll yn chied mac rug jee, as hoill ee eh ayns aanrityn soïllee, as hug ee eh ny lhie ayns manjoor, er-y-fa nagh row room er nyn son ayns y thie-oast.

8

Nish v'ayns y cheer cheddin bochilley mooie er y vagher freayll arrey er nyn shioltaneyn 'syn oie.

9

As cur-my-ner haink ainle y Chiarn neose orroo, as ren gloyr y Chiarn soilshean mygeayrt-y-moo; as v'ad fo aggle feer atchimagh.

10

As dooyrt yn ainle roo, Ny bee aggle erriu: son cur-my-ner, ta mish coyrt lhiam hiu naightyn mie dy voggey mooar vees gys dy chooilley phobble.

11

Son diuish t'er ny ruggey jiu ayns ard valley Ghavid, Saualtagh, ta shen Creest yn Chiarn.

12

As bee shoh son cowrey diu; Yiow shiu yn oikan ayns aanrityn soillee, as ny lhie ayns manjoor.

13

As ayns y tullogh va marish yn ainle ymmodee jeh'n cheshaght flaunyssagh cur moylley da Jee, as gra,

14

Gloyr dy row gys Jee ayns yn yrjid, as er y thalloo shee, aigney-mie gys deiney.

15

As haink eh gy-kione, cha leah as va ny ainleyn er n'gholl ersooyl voue gys niau, dy dooyrt ny bochillyn yn derrey yeh rish y jeh elley, Lhig dooin goll nish derrey Bethlehem, dy akin yn red shoh t'er jeet gy-kione, ta'n Chiarn er hoilshaghey dooin.

16

As haink ad lesh siyr, as hooar ad Moirrey as Joseph, as yn oikan ny lhie ayns manjoor.

17

As tra honnick ad eh, hoilshee ad magh yn raa va er ny insh daue mychione y lhiannoo shoh.

18

As ghow dy chooilley unnane cheayll eh, yindys jeh ny reddyn va inshit daue liorish ny bochillyn.

19

Agh hasht Moirrey ooilley ny raaghyn shoh (ayns e haigney) as smooinee ee orroo dy dowin ayns e cree.

20

As haink ny bochillyn roue, cur gloyr as moylley da Jee son dy chooilley nhee v'ad er chlashtyn as er vakin, myr ve inshit daue.

21

As tra va hoght laa ec kione son giarey-chymmylt y lhiannoo, v'eh enmyssit YEESEY, son shen yn ennym hug yn ainle er, roish my row eh er ny ghiennaghtyn 'sy vrein.

22

As tra va laghyn nyn ghlenney, cordail rish leigh Voses, er jeet, hug ad lhieu eh gys Jerusalem, dy hebbal eh gys y Chiarn,

23

(Myr te scruit ayns leih yn Chiarn, Bee dy chooilley chied-ruggit yrrynagh er ny chasherickey gys y Chiarn.)

24

As dy hebbal yn oural t'er ny harey ayns leigh yn Chiarn, Piyr dy chalmaneyn turtle, ny daa chalmane aegey.

25

As cur-my-ner va dooinney ayns Jerusalem va enmyssit Simeon; as va'n dooinney cheddin cairagh as crauee, farkiaght son gerjagh Israel: as va'n Spyrryd Noo ersyn.

26

As ve er ny hoilshaghey da liorish y Spyrryd Noo, nagh noghe eh baase, roish da v'er vakin Creest yn Chiarn.

27

As haink eh liorish y Spyrryd stiagh ayns y chiamble: as tra va'n ayr as y voir er chur lhieu yn lhiannoo Yeesey stiagh, dy yannoo er e hon, lurg cliaghtey yn leigh;

28

Eisht ghow eh seose eh ayns e roihaghyn, as hug eh moylley da Jee, as dooyrt eh,

29

Hiarn nish t'ou cur kied da dty harvaant paartail ayns she, cordail rish dty ghoo.

30

Son ta my hooillyn er vakin dty haualtys;

31

T'ou er chiarail dy ve er ny hoilshaghey fenish dy chooilley phobble;

32

Soilshey dy hoilshean er ny Ashoonee as gloyr dty phobble Israel.

33

As ghow Joseph as e voir yindys jeh ny reddyn va loayrit my-e-chione,

34

As vannee Simeon ad, as dooyrt eh rish Moirrey e voir, Cur-my-ner ta'n lhiannoo shoh soit dy chur sheese as dy hoiaghey seose ymmodee ayns Israel; as son cowrey dy oltooan.

35

(As dy jarroo hed cliwe trooid dty annym hene neesht) dy vod smooinaghtyn ymmodee creeaghyn v'er ny chronnaghey.

36

As va myrgeddin phadeyrben enmyssit Anna, inneen Phanuel, jeh kynney Aser: v'ee dy eash vooar, as v'ee er veaghey marish e sheshey shiaght bleeaney neayr as v'ee ny moidyn.

37

As v'ee ny ben-treoghe mysh kiare feed as kiare bleeaney dy eash, as v'ee dy kinjagh taaghey yn chiamble, shirveish Jee lesh trostey as padjeryn oie as laa.

38

As haink ish stiagh ec y traa cheddin, as hug ee booise myrgeddin da'n Chiarn, as loayr ee jeh roosyn ooilley va jeeaghyn son livrey-ys ayns Jerusalem.

39

As tra v'ad er chooilleeney dy chooilley nhee cordail rish leigh yn Chiarn, haink ad reesht gys Galilee, gys yn ard-valley oc hene Nazareth.

40

As daase y lhiannoo, as v'eh er ny niartaghey 'sy spyrryd, as lhieent lesh creenaght, as va grayse Yee mârish.

41

Nish va e ayr as e voir goll seose gys Jerusalem dy chooilley vlein ec feailley ny caisht.

42

As tra v'eh daa vlein jeig dy eash, hie ad seose gys Jerusalem lurg cliaghtey ny feailley.

43

As tra va ny laghyn harrish, as ad goll thie reesht, duirree yn lhiannoo Yeesey nyn yei ayns Jerusalem, gyn-yss da Joseph as e voir.

44

Agh smooinaghtgn dy row eh ayns y cheshaght, hie ad jurnah laa; as v'ad briaght er e hon mastey nyn gheiney mooinjerey as nyn ainjys.

45

As tra nagh dooar ad eh, hie ad reesht gys Jerusalem shirrey er e hon.

46

As haink eh gy-kione, lurg three laa dy dooar ad eh ayns y chiamble, ny hoie mastey ny fir-ynsee, chammah geaishtagh roo, as cur feyshtyn orroo.

47

As ghow ooilley ny va geaishtagh rish yindys jeh'n toiggal as jeh ny ansooryn echey.

48

As tra honnick ad eh, v'ad fo mooarane atchim; as dooyrt e voir rish, Vac, cre'n-fa t'ou er n'yannoo myr shoh rooin? cur-my-ner, ta dty ayr as mish er ve briaght dy trimshagh er dty hon.

49

As dooyrt eh roo, Kys dy row shiu briaght er my hon's? nagh row fys eu dy beign dou ve mysh obbyr my Ayrey ?

50

As cha row toiggyl oc jeh'n raa loayr eh roo.

51

As hie eh sheese mâroo, as haink eh gys Nazareth, as v'eh biallagh daue: as hasht e voir ooilley ny raaghyn shoh ayns e cree.

52

As ren Yeesey bishaghey ayns creenaght as aase, as ayns foayr rish Jee as dooinney.

Luke 3

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web