Manx Gaelic Bible

Matthew 26

Matthew

Return to Index

Chapter 27

1

Tra va'n moghrey er jeet rish, hug ooilley ny ard-saggyrtyn as shanstyr yn phobble nyn goyrle dy cheilley, dy choyrt eh gy-baase.

2

As erreish daue v'er chiangley eh, leeid ad eh ersooyl, as livrey ad eh gys Pontius Pilate yn kiannoort,

3

Tra honnick eisht Yuaase ren y vrah eh, dy row eh er ny gheyrey, ghow eh arrys, as hug eh lesh reesht ny jeih peeshyn as feed dy argid gys ny ard-saggyrtyn as y chanstyr,

4

Gra, Ta mee er n'yannoo peccah, ayns dy vel mee er vrah yn uill neu-chyndagh. As dooyrt adsyn, Cre ta shen dooinyn? jeeagh uss da shen.

5

As hilg eh sheese ny peeshyn argid ayns y chiamble, as jimmee eh roish, as hie eh as ren eh eh-hene y chroghey.

6

As ghow ny ard-Saggyrtyn ny peeshyn argid, as dooyrt ad, Cha vel eh lowal dy choyrt ad mastey tashtaghyn y chiamble er-yn-oyr dy nee leagh foalley t'ayn.

7

As ghow ad coyrle, as chionnee ad lhieu magher yn phasheyder, dy oanluckey joarreeyn ayn.

8

Shen-y-fa va'n magher shen enmyssit, Yn magher-foalley, gys y laa t'ayn jiu.

9

(Shen y traa va cooilleenit ny va loayrit liorish Jeremy yn phadeyr, gra, As ghow ad ny jeih peeshyn as feed dy argid, yn phrice echeysyn v'er ny phriceil, eshyn hug cloan Isra price er:

10

As hug ad ad son magher yn phasheyder, myr va'n Chiarn er n'oardaghey dou).

11

As hass Yeesey fenish y chiannoort, as denee yn kiannoort jeh, gra, Nee uss ree ny Hewnyn? As dooyrt Yeesey rish, T'ou uss dy ghra eh.

12

As tra v'eh er ny chassid liorish ny ard-saggyrtyn as y chanstyr, cha dug eh ansoor erbee daue.

13

Eisht dooyrt Pilate rish, Nagh vel oo clashtyn cre whilleen red t'ad shoh cur stiagh

14

As cha dug eh un ockle dy ansoor da, ayns wheesh as dy ghow yn kiannoort yindys mooar.

15

Nish ec y feailley shen va'n kiannoort cliaghtey feaysley daue pryssoonagh erbee dy bailloo.

16

As va oc ec y traa shen ard-phryssoon agh va enmyssit Barabbas.

17

Shen-y-fa tra v'ad er nyn jaglym cooidjagh, dooyrt Pilate roo, Quoi sailliu mee dy eaysley diu? Barabbas, ny Yeesey, ta enmyssit Creest?

18

Son va fys echey dy nee ayns goanlys v'ad er chur stiagh eh.

19

Erreish da soie er stoyl y vriwnys, hug e ven fys huggey, gra, Ny bee veg ayd's dy yannoo rish y dooinney cairagh shen: son s'mooar ta mee er hurranse jiu ayns my chadley, er y choontey echeysyn.

20

Agh choyrlee ny ard-saggyrtyn as shanstyr y phobble ad dy yannoo aghin son Barabbas, as Yeesey y choyrt gy-baase.

21

Dansoor y kiannoort as dooyrt eh roo, Quoi jeh'n jees sailliu mee dy eaysley diu? Dooyrt adsyn, Barabbas.

22

Dooyrt Pilate roo, Cre nee'm eisht rish Yeesey, ta enmyssit Creest? Dooyrt ad ooilley rish, Lhig da v'er ny chrossey.

23

As dooyrt y kiannoort, Cre'n-oyr, cre'n olk t'eh er n'yannoo? Agh deie adsyn ny smoo, gra, Lhig da v'er ny chrossey.

24

Tra honnick Pilate nagh dug ad geill da e choyrle, agh dy row ad aarloo dy irree-magh, ghow eh ushtey, as niee eh e laueyn kiongoyrt rish y pobble, gra, Ta mish neu-chyndagh jeh fuill yn phersoon cairagh shen, jeeagh-jee shiuish da.

25

Eisht dansoor ooilley yn pobble, gra, Yn uill echey dy row orrinyn, as er nyn gloan.

26

Eisht deayshil eh Barabbas daue; as erreish da Yeesey ve scuitchit, hug eh briwnys er dy v'er ny chrossey.

27

Eisht hug sidooryn y chiannoort lhieu Yeesey gys halley ny briwnys, as deie ad er slane sheshaght ny sidooryn.

28

As rooisht ad eh, as hug ad er coamrey scarleod.

29

As fee attey dy ghrineyn hug ad eh mysh e chione, as cuirtlagh ayns e laue-yesh: as gliooney kiongoyrt rish dooyrt ad ayns craid, Dy vannee dhyt, Ree ny Hewnyn.

30

As cheau ad shellaghyn er, as ghow ad y chuirtlagh, as woaill ad eh er y chione

31

As erreish daue v'er n'yannoo (nyn saie) craid er, ghow ad yn coamrey reeoil jeh as hug ad e gharmad hene er, as leeid ad eh ersooyl dy chrossey eh.

32

As myr haink ad magh, hooar ad dooinney jeh Cyrene, enmyssit Simon: eshyn ren ad y eaginaghey dy ymmyrkey e chrosh.

33

As tra v'ad er jeet gys ynnyd ta enmyssit Golgotha, ta shen dy ghra, Ynnyd bollag.

34

Hug ad da vinegar dy iu, as gall ny-chione: as tra v'eh er vlashtyn eh, cha baillish giu.

35

As ren ad eh y chrossey, as rheynn ad e gharmadyn, tilgey lottyn: as shoh myr va cooilleenit shen loayr y phadeyr, Rheynn ad my gharmadyn nyn mast' oc, as er my chooat ren ad lottyn y hilgey.

36

As hoie ad sheese as dreill ad arrey er ayns shen.

37

As hoie ad erskyn e chione oyr e vaaish scruit, SHOH YEESEY REE NY HEWNYN.

38

Eisht va daa vaarliagh er ny chrossey marish: yn derrey yeh er y laue-yesh, as y jeh elley er y laue-chiare.

39

As doltooan y vooinjer va goll shaghey eh, craa nyn ghing.

40

As gra, Uss ta lhieggal y chiamble, as dy hroggal eh reesht ayns three laa, saue oo hene: my she mac Yee oo, tar neose jeh'n chrosh.

41

Myr shen neesht ren ny ard saggyrtyn craidey mysh, marish ny scrudeyryn as y chanstyr, as dooyrt ad,

42

Haue eh feallagh elley, eh-hene cha vod eh sauail: my she ree Israel eh, lhig da cheet neose jeh'n chrosh, as nee mayd credjal ayn.

43

Hreisht eh ayns Jee; lhig da eh y livrey nish my saillish eh: son dooyrt eh, She mac Yee mee.

44

Hilg ny maarlee myrgeddin v'er nyn grossey marish yn lheid cheddin er.

45

Nish veih yn cheyoo oor, va dorraghys harrish ooilley yn cheer, gys yn nuyoo oor.

46

As mygeayrt yn nuyoo oor, deie Yeesey lesh ard-choraa, gra, ELI, ELI, LAMA SABACTHANI? ta shen dy ghra, My Yee, My Yee, cre'n-fa t'ou er my hreigeil?

47

Dooyrt paart jeusyn va nyn shassoo ayns shen, tra cheayll ad shen, Ta'n dooinney shoh geamagh er Elias.

48

As chelleeragh roie fer jeu, as ghow eh sponge as lhieen eh eh lesh vinegar, as hug eh eh er cuirtlagh, as heeyn eh eh huggey dy iu.

49

Dooyrt y vooinjer elley, Faag-jee veue eh, hee mayd jig Elias dy hauail eh.

50

Tra va Yeesey er n'eamagh reesht lesh ard-choraa, phaart eh..

51

As cur-my-ner, va'n coodaghey va eddyr, y chiamble as yn ynnyd casherick raipit veih-my-cheilley, veih'n vullagh gys y laare; as ren y thalloo craa, as ny creggyn scoltey.

52

As va ny oaiaghyn er nyn vosley, as ren ymmodee jeh kirp ny nooghyn va nyn gadley, girree seose,

53

As cheet ass ny oaiaghyn oc lurg yn irree-seose-reesht echey, hie ad stiagh ayns yn ard-valley casherick, as hoilshee ad ad hene da ymmodee.

54

Nish tra honnick yn captan, as adsyn va marish freayll arrey er Yeesey, yn craa thallooin, as ny reddyn v'er jeet gy-kione, ghow ad aggle mooar, gra, Dy firrinagh shoh va Mac Yee.

55

As va ymmodee mraane ayns shen (va jeeaghyn er tammylt voue) va er n'eiyrt er Yeesey veih Galilee dy hirveish er.

56

Nyn mast' oc va Moirrey Malaine, as Moirrey moir Yamys as Voses, as moir cloan Zebedee.

57

Tra va'n fastyr er jeet, haink dooinney berchagh ass Arimathea, va enmyssit Joseph va myrgeddin eh-hene credjal ayns Yeesey.

58

Hie eh shoh gys Pilate, as ren eh aghin son corp Yeesey: eisht doardee Pilate yn corp dy ve er ny livrey.

59

As tra va Joseph er n'ghoaill y corp hoill eh eh ayns aanrit glen,

60

As doanluck eh eh ayns yn oaie noa echey hene, v'eh er chleiy ass y chreg: as rowl eh clagh vooar er beeal yn oaie, as jimmee eh roish.

61

As va Moirrey Malaine, as Moirrey elley, nyn soie jeeragh er yn oaie.

62

Nish yn nah laa lurg laa yn aarlaghey haink ny ard-saggyrtyn as ny Phariseeyn cooidjagh gys Pilate,

63

Gra, Vainshter, ta cooinaghtyn ain dy dooyrt yn molteyr shen, choud as v'eh foast bio, Lurg three laa neem's girree reesht.

64

Cur sarey er-y-fa shen yn oaie dy ve jeant shickyr, derrey yn trass laa, er-aggle dy jig e ostyllyn ayns yn oie, as dy geid ad eh ersooyl, as dy jir ad rish yn pobble, T'eh er n'irree veih ny merriu: myr shen bee yn molteyrys s'jerree ny smessey na'n chied volteyrys.

65

Dooyrt Pilate roo, Ta watch eu immee-jee reue, jean-jee cha shickyr jeh as oddys shiu.

66

Myr shen hie ad, as ren ad yn oaie shickyr, sealal y chlagh, as soiaghey watch.

Matthew 28

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web