Manx Gaelic Bible

Matthew 25

Matthew

Return to Index

Chapter 26

1

As haink eh gy-kione erreish da Yeesey ve er loayrt ooilley ny goan shoh, dy dooyrt eh rish e ostyllyn,

2

Ta fys eu lurg daa laa dy bee feailley ny caisht, as dy bee yn Mac dooinney er ny vrah dy ve er ny chrossey.

3

Eisht va ny ard-saggyrtyn as ny scrudeyryn as shanstyr y phobble er nyn jaglym cooidjagh gys thie yn ard-saggyrt va enmyssit Caiaphas.

4

As hug ad nyn goyrle dy cheilley, my chione Yeesey y ghoaill dy follit, as dy choyrt eh gy-baase.

5

Agh dooyrt ad, Cha nee er laa ny feailley, er-aggle dy bee irree-magh ayn mastey'n pobble.

6

Nish tra va Yeesey ayns Bethany, ayns thie Simon yn lourane,

7

Haink huggey ben lesh box alabaster dy ooil feer chostal, as gheayrt ee eh er e chione, myr v'eh ny hoie ec bee.

8

Agh tra honnick e ostyllyn shoh, v'ad jymmoosagh, gra, Cre'n-fa va'n jummal shoh jeant?

9

Son oddagh yn ooil shoh v'er ny ve creckit son mooarane, as er ny choyrt da ny boghtyn.

10

Tra hoig Yeesey shoh, dooyrt eh roo, Kys dy vel shiu boirey yn ven? son t'ee er n'yannoo obbyr vie orrym's.

11

Son ta ny boghtyn eu kinjagh meriu, agh mish cha vel eu kinjagh.

12

Son liorish dy vel ee er gheayrtey yn ooil shoh er n y chorp, t'ee er n'yannoo eh cour my oanluckey.

13

Dy firrinagh ta mee gra riu, Cre theihll y raad vees yn sushtal shoh er ny phreacheil, dy bee shoh myrgeddin ta'n ven shoh er n'yannoo, er ny imraa ayns cooinaghtyn j'ee.

14

Eisht hie fer jeh'n daa ostyl yeig, va enmyssit Yuaase Iscariot, gys ny ard-saggyrtyn.

15

As dooyrt eh roo, Cre ver shiu dooys, as livrey-ym diuish eh? As choard ad rish son jeih peeshyn as feed dy argid.

16

As veih'n traa shen v'eh shirrey caa dy vrah eh.

17

Nish er y chied laa jeh feailley yn arran-caisht, haink e ostyllyn gys Yeesey as dooyrt ad rish, Cre'n raad sailt shin dy yannoo aarloo er dty hon dy ee yn eayn caisht?

18

As dooyrt eh, Gow-jee gys yn ard-valley gys lheid y dooinney shen, as abbyr-jee rish, Ta'n mainshter gra, Ta my hraa er gerrey, freill-ym y chaisht ec dty hie's marish my ostyllyn.

19

As ren adsyn myr va Yeesey er n'oardaghey daue, as daarlee ad yn eayn-caisht.

20

Nish tra va'n fastyr er-jeet, hoie eh sheese marish yn daa ostyl yeig.

21

As myr v'ad gee, dooyrt eh, Dy firrinagh ta mee gra riu, dy jean fer jiuish mish y vrah.

22

As v'ad dy mooar seaghnit, as ren ad toshiaght dagh fer jeu dy ghra rish, Hiarn, nee orrym's t'ou cheet?

23

As dansoor eshyn, gra, eshyn ta thummey e laue marym ayns y chlaare, eh shen nee mish y vrah.

24

Ta Mac y dooinney goll, myr te scruit jeh: agh smerg da'n dooinney shen liorish vees Mac y dooinney er ny vrah: s'mie veagh eh son y dooinney shen mannagh row eh rieau er jeet er y theihll.

25

Eisht dansoor Yuaase, ren y vrah eh, as dooyrt eh, Vainshter, nee mish eh? Dooyrt eshyn rish, T'ou er ghra eh.

26

As myr v'ad gee, ghow Yeesey arran as vannee eh as vrish eh eh, as hug eh eh da ny ostyllyn, gra, Gow-jee, ee-jee, shoh my chorp's.

27

As ghow eh yn cappan, as hug eh booise, as hug eh eh daue, gra, iu-jee ooilley jeh shoh.

28

Son shoh my uill's jeh'n conaant noa, t'er ny gheayrtey son ymmodee son leih peccaghyn.

29

Agh ta mee gra riu, Nagh n'iu-ym maghey shoh jeh mess y villey-feeyney, derrey'n laa iu-ym eh ass-y-noa meriu ayns reeriaght my Ayrey.

30

As tra v'ad er ghoaill arrane-moyllee hie ad magh gys cronk ny Oliveyn.

31

Eisht dooyrt Yeesey roo, Failee yn credjue euish ooilley noght kyndagh rhym's: son te scruit, Bwoaill-ym's yn bochilley, as bee kirree yn chioltane er nyn skeayley.

32

Agh erreish dou v'er n'irree reesht, hem reu gys Galilee.

33

Dansoor Peddyr as dooyrt eh rish, Ga dy vaill credjue dy chooilley ghooinney kyndagh rhyt's, cha vaill my chredjue's dy bragh.

34

Dooyrt Yeesey rish, Dy firrinagh ta mee gra rhyt , Noght hene roish gerrym chellee, dy nob uss mish three keayrtyn.

35

Dooyrt Peddyr rish, Dy beign dou goll dy baase mayrt, cha nobbin oo. As er yn aght cheddin loayr ooilley ny ostyllyn.

36

Eisht haink Yeesey maroo gys ynnyd va enmyssit Gethsemane, as dooyrt eh rish ny ostyllyn, Soie-jee shiuish ayns shoh, choud as hem's gys padjer 'sy voayl shid.

37

As ghow eh marish Peddyr, as daa vac Zebedee, as ren eh toshiaght dy ve trimshagh as trome-chreeagh.

38

Eisht dooyrt eh roo, Ta my annym feer trimshagh, dy jarroo gys y baase: fuirree-jee ayns shoh as freill-jee arrey marym.

39

As hie eh red beg sodjey, as huitt eh sheese er e eddin, as ghow eh padjer, as dooyrt eh, O my Ayr, my oddys eh 've, lhig da'n cappan shoh goll shagh-ym: ny-yeih cha nee m'aigney's, agh dty aigney's dy row jeant.

40

As haink eh gys ny ostyllyn, as hooar eh ad nyn gadley, as dooyrt eh rish Peddyr, Kys ta shoh, nagh voddagh shiu arrey y reayll marym un oor?

41

Bee-jee er nyn dwoaie as gow-jee padjer, nagh duitt shiu ayns miolagh: ta'n spyrryd dy jarroo arryltagh, agh ta'n eill annoon.

42

Hie eh roish reesht yn nah cheayrt, as ghow eh padjer, gra, O my Ayr, mannagh vod yn cappan shoh goll shagh-ym, fegooish mee dy iu eh, dty aigney's dy row jeant.

43

As haink eh as hooar eh ad nyn gadley reesht: son va ny sooillyn oc trome.

44

As daag eh ad, as hie eh roish reesht as ghow eh padjer yn trass cheayrt, gra ny goan cheddin.

45

Eisht haink eh gys e ostyllyn, as dooyrt eh roo, Caddil-jee nish, as gow-jee nyn vea; cur-my-ner ta'n oor tayrn er-gerrey, as ta'n Mac dooinney er ny vrah gys laueyn peccee.

46

Irree-jee, as lhig dooin goll: cur-my-ner t'eshyn er-gerrey dooin ta dy my vrah.

47

As choud as v'eh foast loayrt, cur my-ner, haink Yuaase, fer jeh'n daa ostyl yeig, as va sheshaght vooar marish lesh cliwenyn as luirg veih ny ard-saggyrtyn as shanstyr y phobble

48

Nish hug eshyn v'er vrah eh, cowrey daue, gra, Quoi-erbee ver-yms paag da, shen eh, cum-jee eh dy shickyr.

49

As chelleeragh haink eh gys Yeesey, as dooyrt eh, Dy vannee dhyt, Vainshter; as phaag eh eh.

50

As dooyrt Yeesey rish, My heshey, cre'n-fa t'ou er jeet? Eisht haink ad, as ghreimm ad er Yeesey, as ghow ad eh.

51

As cur-my-ner heeyn fer jeusyn va marish Yeesey magh e laue, as hayrn eh e chliwe, as woaill eh fer-mooinjerey yn ard saggyrt, as ghiare eh yn chleaysh jeh.

52

Eisht dooyrt Yeesey rish, Cur seose dty chliwe reesht 'sy fine: son nee adsyn ooilley ta goaill y cliwe, cherraghtyn liorish y chliwe.

53

Vel uss smooinaghtyn nagh voddym's nish guee gys my Ayr, as yinnagh eh chelleeragh hym erskyn daa legion jeig dy ainleyn?

54

Agh kys eisht vees ny scriptyryn er nyn gooilleeney, dy nee shoh myr te dy ve?

55

Ayns yn oor cheddin dooyrt Yeesey rish y pobble, Vel shiu er jeet magh myr noi maarliagh, lesh cliwenyn as luirg dy my ghoaill? hoie mee meriu gagh-laa gynsaghey ayns y chiamble, as cha ren shiu my ghoaill.

56

Agh va ooilley shoh jeant, dy voddagh scriptyryn ny phadeyryn ve cooilleenit. Eisht ren ooilley ny ostyllyn treigeil eh, as cosney roue.

57

As leeid y vooinjer v'er ghoaill Yeesey eh ersooyl gys Caiaphas yn ard saggyrt, raad va ny scrudeyryn as y chanstyr er nyn jaglym cooidjagh.

58

Agh deiyr Peddyr er foddey ny yei, gys thie yn ard-saggyrt, as hie eh stiagh, as hoie eh marish y vooinjer dy yeeaghyn cre'n erree harragh er.

59

Nish yn ny ard-saggyrtyn as y chanstyr as ooilley yn choonceil, shirrey feanishyn foalsey noi Yeesey dy choyrt eh gy-baase.

60

Agh cha dooar ad veg: ga dy daink ymmodee feanishyn foalsey, foast cha dooar ad veg. Ec y jerrey haink daa eanish foalsey,

61

As dooyrt ad, T'eh shoh er ghra, Ta'n phooar aym's dy lhieggal chiamble Yee, as dy hroggal eh reesht ayns three laa.

62

As hass yn ard-saggyrt seose, as dooyrt eh rish, Nagh vel oo cur ansoor? cre shoh t'ad dy lhiassaghey dt'oi?

63

Agh va Yeesey ny-host. As dreggyr yn ard-saggyrt as dooyrt eh rish, Ta mee cur currym ort liorish y Jee bio, oo dy insh dooin, nee oo yn Creest mac Yee?

64

Dooyrt Yeesey rish, T'ou uss er ghra eh: ny-yeih ta mish gra riu, Ny lurg shoh hee shiu Mac y dooinney ny hoie er laue yesh yn phooar, as cheet ayns bodjallyn yn aer.

65

Eisht raip yn ard-saggyrt e choamrey, gra, ren er loayrt goan mollaghtagh, cre'n feme sodjey t'ain er feanishyn? cur-my-ner, nish ta shiu er chlashtyn e ghoan mollaghtagh.

66

Cre ta shiu smooinaghtyn jeh? Dansoor ad, as dooyrt ad, T'eh toilchin dy ve er ny choyrt gy-baase.

67

Eisht cheau ad shellaghyn ayns e eddin, as woaill ad eh, as woaill feallagh elley eh lesh bassyn nyn laueyn.

68

Gra, Jean phadeyrys dooin, uss yn Creest, quoi ta dy dty woalley?

69

Nish va Peddyr ny hoie cheu-mooie jeh'n cheshaght ayns y halley: as haink ben aeg huggey, gra, V'ou uss myrgeddin marish Yeesey dy Ghalilee.

70

Agh dob eh kiongoyrt roo ooilley, gra, Cha s'aym cre t'ou dy ghra.

71

As tra v'eh er gholl magh ayns y phorch, honnick ben-aeg elley eh, as dooyrt ee roosyn v'ayns shen, V'eh shoh myrgeddin marish Yeesey dy Nazareth.

72

As reesht dob eh lesh loo, Cha nione dou yn dooinney.

73

As tammylt ny lurg shen haink huggey paart jeh'n cheshaght, as dooyrt ad rish Peddyr, Shickyr she fer jeu oo, son ta dty ghlare dy dty vrah.

74

Eisht ren eh toshiaght dy ghweeaghyn as dy loo, gra, Cha nione dou yn dooinney. As chelleeragh ren y kellagh gerrym.

75

As chooinee Peddyr er ny goan va Yeesey er ghra rish, Roish gerrym y chellee, obbee uss mish three keayrtyn. As hie eh magh as cheayn eh dy sharroo.

Matthew 27

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web