Manx Gaelic Bible

Matthew 23

Matthew

Return to Index

Chapter 24

1

As hie Yeesey magh as jimmee eh veih'n chiamble; as haink e ostyllyn huggey dy ghoaill baght marish jeh aalid y chiamble.

2

As dooyrt Yeesey roo, Nagh vaik shiu ooilley ny reddyn shoh? dy firrinagh ta mee gra riu, Nagh bee faagit un chlagh er clagh elley, nagh bee er ny lhieggal.

3

As myr v'eh ny hoie er cronk ny Oliveyn, haink e ostyllyn huggey er-lheh, gra, Insh dooin, cuin vees ny reddyn shoh? as cre'n cowrey vees jeh'n cheet ayd, as jeh jerrey yn theihll?

4

As dreggyr Yeesey as dooyrt eh roo, Cur-jee twoaie nagh moll dooinney erbee shiu.

5

Son hig ymmodee ayns my ennym's, gra, Mish yn Creest: as nee ad ymmodee y volley.

6

As cluinnee shiu jeh caggaghyn, as jeh imraaghyn dy chaggaghyn: jeeagh nagh bee shiu seaghnit: son shegin da dy chooilley nhee jeu shoh cheet gys kione, agh cha bee yn jerrey foast.

7

Son nee ashoon girree-magh noi ashoon, as reeriaght noi reeriaght: as bee gennaghyn as crampyn, as craaghyn-thallooin ayns ymmodee ynnydyn.

8

Bee ooilley shoh toshiaght seaghyn diu.

9

Eisht livreyee ad shiu seose dy ve seaghnit, as marree ad shiu: as bee dy chooilley ashoon dwoaiagh erriu er coontey yn ennym aym's.

10

As eisht nee ymmodee scarrey rish nyn gredjue, as brahee ad, as ver ad feoh yn derrey yeh da'n jeh elley.

11

As nee ymmodee phadeyryn-foalsey girree seose, as mooarane y volley.

12

As er-yn-oyr dy jean olkys bishaghey, nee graih-ghiastyllagh ymmodee feayraghey.

13

Agh bee eshyn, nee tannaghtyn firrinagh gys y jerrey, er ny hauail.

14

As bee sushtal yn reeriaght er ny phreacheil ayns ooilley yn seihll, son feanish da dy chooilley ashoon, as eisht nee yn jerrey cheet.

15

Tra hee shiu er-y-fa shen eajeeys yn traartys, ta loayrit jeh liorish Daniel y phadeyr, ny hassoo ayns yn ynnyd casherick, (eshyn ta lhaih, lhig da tastey 'ghoaill).

16

Eisht lhig dauesyn t'ayns Judea chea gys ny sleityn.

17

Eshyn t'er mullagh y thie, ny lhig da cheet neose dy ghoaill marish nhee erbee ass e hie:

18

As ny lhig dasyn t'ayns y vagher chyndaa back, dy chur lesh e eaddagh.

19

As smerg dauesyn ta torragh, as dauesyn ta cur keeagh ayns ny laghyn shen.

20

Agh guee-jee shiuish nagh bee shiu eginit dy hea ayns y gheurey, ny er y doonaght.

21

Son bee seaghyn mooar ec y traa shen, lheid as nagh row er-dy hoshiaght y theihll gys y traa t'ayn nish, as lheid as nagh bee dy bragh arragh.

22

As mannagh beagh ny laghyn shen dy leah harrish, cha beagh dooinney bio er ny hauail: agh er graih yn chloan reiht, bee ny laghyn shen dy leah harrish.

23

Eisht my jir dooinney erbee riu, Cur my-ner, ta Creest ayns shoh, ny ayns shid; ny cred-jee eh.

24

Son nee Creestyn foalsey, as phadeyryn foalsey girree, as cowraghyn mooarey as yindyssyn y hoilshaghey, ayns wheesh (my oddagh eh ve) dy jinnagh ad molley yn eer chloan reiht.

25

Cur-my-ner, ta mish er n'insh diu ro laue.

26

Shen-y-fa my jir ad riu, T'eh ayns yn aasagh, ny gow-jee magh: cur-my-ner, t'eh ayns ny shamyryn follit, ny cred-jee eh.

27

Son myr ta'n tendreil cheet ass y shiar, as cur soilshey choud as gys y sheear: myr shen neesht vees cheet Mac y dooinney.

28

Son cre-erbee yn raad vees yn convayrt, shen y raad bee ny urlee er nyn jaglym cooidjagh.

29

Chelleeragh lurg seaghyn ny laghyn shen, hig dorraghys er y ghrian, as cha der yn eayst e soilshey, as tuittee rollageyn yn aer, as bee pooaraghyn yn aer er nyn graa.

30

As eisht bee cowrey Mac y dooinney er ny akin ayns yn aer as ec y traa shen nee ooilley sheelogheyn y thallooin dobberan, as hee ad yn Mac dooinney cheet ayns bodjallyn yn aer, lesh pooar as gloyr vooar.

31

As ver eh magh e ainleyn lesh yn trumpet dy ard-choraa, as nee ad e chloan reiht y haglym cooidjagh veih ny kiare geayghyn, veih'n derrey ard fo'n aer gys yn ard elley.

32

Ynsee-jee eisht coraa-dorraghey veih'n villey-figgagh: tra ta'n banglane echey foast oor, as cur magh duillagyn, ta fys eu dy vel y sourey er-gerrey.

33

Er yn aght cheddin shiuish, tra hee shiu ooilley ny reddyn shoh, toig-jee dy vel eh er-gerrey, dy jarroo ec ny dorryssyn.

34

Dy firrinagh ta mee gra riu, Cha bee yn cheeloghe shoh harrish, derrey vees dy chooilley nhee jeu shoh cooilleenit.

35

Nee yn aer as yn ooir cherraghtyn, agh my ghoan's cha jean cherraghtyn.

36

Agh er y laa as yn oor shen, cha vel fys ec dooinney erbee, cha vel ec ainleyn niau, agh ec my Ayr ny-lomarcan.

37

Agh myr va laghyn Noe, myr shen myrgeddin vees cheet Mac y dooinney.

38

Son myr ayns ny laghyn va roish y thooilley, v'ad gee as giu, poosey as coyrt ayns poosey, derrey yn laa hie Noe stiagh ayns yn arg,

39

As cha dug ad tastey, derrey haink y thooilley as ghow eh ad ooilley ersooyl; myr shen myrgeddin vees cheet Mac y dooinney.

40

Shen y traa vees daa ghooinney ayns y vagher, bee fer goit as fer faagit.

41

Bee daa ven blieh ec y wyllin, yn derrey yeh goit, as y jeh elley faagit.

42

Shen-y-fa bee-jee er nyn arrey, son cha vel fys eu er yn oor tra hig nyn Jiarn.

43

Agh shoh toig-jee, dy beagh fys er ve ec mainshter y thie cre'n oor veagh y maarliagh er jeet, veagh eh er e arrey, as cha beagh eh er lhiggey da brishey stiagh er hie.

44

Shen-y-fa bee-jee shiuish myrgeddin ullee: son ec lheid yn oor as nagh vel shiu smooinaghtyn er, hig yn Mac dooinney.

45

Quoi eisht yn charvaant firrinagh as creeney shen, ta e Hiarn er n'yannoo ny er reill er e vooinjer, dy chur daue nyn meaghey ayns traa cooie?

46

Bannit ta'n charvaant cheddin. yiow e Hiarn, tra hig eh, jannoo myr shen.

47

Dy firrinagh ta mee gra riu, dy livreyee eh gys y churrym echeysyn ooilley e chooid.

48

Agh my jir y drogh-harvaant shen ayns e chree, Ta my Hiarn lhiggey shaghey yn cheet echey,

49

As toshiaght y yannoo dy woalley e heshaghyn-sharvaant, as dy ee as dy iu marish ny meshtallee.

50

Hig Chiarn y charvaant shen ec laa nagh bee eh jeeaghyn er e hon, as ayns oor nagh bee eh twoaiagh jeh;

51

As giaree eh eh veih-my-cheilley, as pointee eh e chronney marish ny crauee oalsey: ayns shen vees keayney as snaggeraght feeacklyn.

Matthew 25

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web