Manx Gaelic Bible

Matthew 22

Matthew

Return to Index

Chapter 23

1

Eisht loayr Yeesey rish y pobble, as rish e ostyllyn,

2

Gra, Ta ny scrudeyryn as ny Phariseeyn nyn soie ayns stoyl Voses.

3

Ooilley er-y-fa shen cre-er-bee nee ad y oardaghey diu dy reayll, freill-jee, as jean-jee eh; agh ny jean-jee lurg ny obbraghyn oc: son t'ad gra, agh cha vel ad jannoo.

4

Son t'ad kiangley erraghyn tromey as doillee dy ve er nyn ymmyrkey, as dyn goyrt ad er geayltyn deiney, agh cha lhie ad hene wheesh mair roo dy hroggal ad.

5

Agh ooilley nyn obbraghyn t'ad dy yannoo dy ve cronnit liorish deiney: t'ad jannoo lhean ny phylactereeyn oc, as ceau chemmallyn mooarey er nyn gharmadyn,

6

As shynney lhieu ny ard ynnydyn-soie ec cuirraghyn, as ny ard-stuill ayns ny synagogueyn,

7

As sleih dy vannaghey daue ayns ny margaghyn, as dy ve enmyssit liorish deiney, Rabbi, Rabbi.

8

Agh ny bee-jee shiuish enmyssit Rabbi: son ta un vainshter eu, ta shen dy ghra, Creest, as ta shiuish ooilley nyn mraaraghyn.

9

As ny enmys-jee dooinney erbee ny mast' eu, Yn ayr: son ta un er ynrycan nyn Ayr, eer eh t'ayns niau.

10

Chamoo gow-jee erriu dy ve mainshteryn, son ta un er nyn Mainshter, eer Creest.

11

Agh eshyn syrjey ta nyn mast' eu, bee eh nyn shirveishagh.

12

Son quoi-erbee ta dy mooaralagh soiaghey seose eh-hene, bee eh er ny injillaghey, agh eshyn ta dy injillaghey eh-hene, bee eh er ny hoiaghey seose.

13

Agh smerg diuish scrudeyryn as Phariseeyn, chrauee oalsey; son ta shiu dooney seose reeriaght niau noi deiney: cha vel shiu goll stiagh shiu hene, as ta shiu dyn lhiettal adsyn ta aggindagh er goll stiagh.

14

Smerg diu scrudeyryn as Phariseeyn, chrauee-oalsey; son ta shiu cleiy fo thieyn mraane-treoghe, as son scaa dy chraueeaght lhiggey erriu dy ve kinjagh ayns padjer: shen-y-fa ta kerraghey strimmey nyn gour.

15

Smerg diu scrudeyryn as Phariseeyn, chrauee-oalsey; son ta shiu goll mygeayrt keayn as thalloo, dy hayrn agh un yoarree gys y chredjue eu hene, as tra t'eh er jyndaa hiu, ta shiu dy yannoo eh ny lhiannoo dy niurin ghaa wheesh smessey na shiu hene.

16

Smerg diu leeideilee doal, ta gra, Quoi-erbee looys liorish y chiamble, nagh vel eh veg: agh quoi-erbee looys liorish airh y chiamble, t'eh kianlt gys e vreearrey.

17

O shiuish vee-cheeayllee as doail: son quoi s'ooasle ta, yn airh, ny'n chiamble ta casherickey yn airh.

18

As quoi-erbee looys liorish yn altar, nagh vel eh veg: agh quoi-erbee looys liorish y gioot t'er yn altar, t'eh kianlt gys e vreearrey.

19

O shiuish vee-cheayllee as doail: son quoi s'ooasle ta yn gioot, ny'n altar ta casherickey'n gioot?

20

Quoi-erbee er-y-fa shen looys liorish yn altar, t'eh loo liorish yn altar hene, as liorish dy chooilley nhee ta chebbit er.

21

As quoi-erbee looys liorish y chiamble, t'eh loo liorish y chiamble, as liorishyn ta cummal ayn.

22

As eshyn looys liorish niau, t'eh loo liorish stoyl-reeoil Yee, as liorishyn ta ny hoie er.

23

Smerg diu scrudeyryn as Phariseeyn, chrauee-oalsey; son ta shiu geeck jaghee jeh mynthey, anise as cummin, agh cha vel shiu er chooilleeney currymyn s'ymmyrchee yn leigh, cairys, myghin as firrinys: ad shoh lhisagh shiu v'er n'yannoo, fegooish y chooid elley y aagail gyn jannoo.

24

Shiuish leeideilee doal, ta sheeley veue yn char-chuilag, agh sluggee shiu camel.

25

Smerg diu scrudeyryn as Phariseeyn, chrauee-oalsey: son ta shiu glenney yn cappan as y claare er cheu-mooie, agh cheu sthie t'ad lane dy hranlaase as dy neu-heeltys.

26

Pharisee ghoal, glen hoshiaght cheu-sthie yn chappan as y chlaare, dy vod y cheu-mooie ve glen myrgeddin

27

Smerg diu scrudeyryn as Phariseeyn, chrauee-oalsey; son ta shiu goll-rish oaiagh yn t'er nyn ghiallaghey, ta dy jarroo jeeaghyn aalin er cheu-mooie, agh cheu-sthie t'ad lane dy chraueyn ny merriu, as jeh dy chooilley eajeeys.

28

Shen myr ta shiuish neesht er cheu-mooie cairagh ayns shilley deiney, agh cheu-sthie ta shiu lane dy chraueeaght-oalsey as dy vee-chairys.

29

Smerg diu scrudeyryn as Phariseeyn, chrauee oalsey, son dy vel shiu troggal oaiaghyn ny phadeyryn, as soiaghey magh lhiaghtyn ny deiney cairagh.

30

As gra, Dy beagh shinyn er ve ayns laghyn nyn ayraghyn, cha beagh shin er ve nyn baarteeasyn maroosyn ayns fuill ny phadeyryn.

31

Shen-y-fa ta shiu nyn veanishyn noi eu hene, ny nee shiuish yn sluight ocsyn hug ny phadeyryn dy baase.

32

Lhieen-jee seose eisht towse nyn ayraghyn.

33

Shiuish ard-nieughyn, sheeloghe dy ard-nieughyn, kys oddys shiu kerraghey niurin y scapail?

34

Shen-y-fa, cur-my-ner, ta mish coyrt hiu phadeyryn, as deiney creeney, as scrudeyryn; as paart jeu nee shiu y varroo, as y chrossey, as paart jeu nee shiu y scuitchal ayns nyn guaiylyn, as geiyrt ad veih ard-valley gys ard-valley:

35

Dy vod ooilley yn uill chairagh hie er deayrtey er y thalloo tuittym erriu, veih fuilt Abel cairagh, gys fuill Zecharias, mac Varachias, eh ren shiu y varroo eddyr y chiamble as yn altar.

36

Dy firrinagh ta mee gra riu, Dy jig dy-chooilley nhee jeu shoh er y cheeloghe shoh.

37

O Yerusalem, Yerusalem, uss ta cur dy baase ny phadeyryn, as claghey adsyn t'er nyn goyrt er chaghteraght hood, cre cha mennick as va mish aggindagh v'er haglym dty chloan cooidjagh, myr ta kiark goaill stiagh e hein, fo my skianyn, as cha jinnagh shiu!

38

Cur-my-ner, ta'n thie eu faagit diu follym-faase.

39

Son ta mee gra riu, Nagh vaik shiu mish maghey shoh, derrey jirrys shiu, Bannit ta eshyn ta cheet ayns ennym y Chiarn.

Matthew 24

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web