Manx Gaelic Bible

Matthew 20

Matthew

Return to Index

Chapter 21

1

As tra v'ad tayrn er-gerrey da Jerusalem, as dy row ad er jeet gys Bethphage, gys cronk ny Oliveyn, hug Yeesey jees jeh e ostyllyn er chaghteraght,

2

As dooyrt eh roo, Immee-jee gys y balley-cheerey ta shiu dy akin, as chelleeragh yiow shiu assyl kianlt as lhiy maree: feayshil-jee as cur-jee lhieu ad hym's.

3

As my loayrys dooinney erbee veg riu, abbyr-jee shiuish, Ta feme ec y Chiarn orroo; as chelleeragh lhiggee eh yn raad daue.

4

Va ooilley shoh jeant, dy voddagh shen ve cooilleenit va loayrit liorish y phadeyr gra,

5

Insh-jee da inneen Sion, Cur-my-ner, ta dty ree cheet hood dy imlee, as ny hoie er assyl, as er lhiy sharragh assyl.

6

As hie adsyn rhymboo, as ren ad myr va Yeesey er n'oardaghey daue.

7

As hug ad lhieu yn assyl as y lhiy, as hug ad orroo nyn eaddeeyn, as hug ad eshyn ny hoie orroo.

8

As ren earrooyn mooarey dy leih skeayley nyn gharmadyn er y raad; yiare feallagh elley banglaneyn jeh ny biljyn, as skeayl ad ad er y raad.

9

As deie yn pobble hie roish, as adsyn haink ny yei, gra, Hosanna gys mac Ghavid: bannit t'eshyn ta cheet ayns ennym y Chiarn, Hosanna ayns yn yrjid.

10

As tra v'eh er jeet gys Jerusalem, va ooilley yn ard-valley ayns anvea, gra, Quoi eh shoh?

11

Dooyrt y pobble, Shoh Yeesey yn phadeyr, ta veih Nazareth ayns Galilee.

12

As hie Yeesey stiagh ayns chiamble Yee, as deiyr eh magh ooilley adsyn va creck as kionnaghey ayns y chiamble, as hilg eh harrish ny buird ocsyn va caghlaa argid, as ny stuill ocsyn va creck calmaneyn.

13

As dooyrt eh roo, Te scruit, Bee my hie's enmyssit thie yn phadjer, agh ta shiuish er n'yannoo eh ny ooig dy vaarlee.

14

As haink ny doail as ny croobee huggey gys y chiamble, as ren eh ad y lheihys.

15

As tra honnick ny ard-saggyrtyn as ny scruderyn ny reddyn yindyssagh v'eh dy yannoo, as ny paitchyn geamagh ayns y chiamble, as gra, Hosanna gys mac Ghavid, v'ad feer chorree.

16

As dooyrt ad rish, Vel oo clashtyn cre t'ad shoh dy ghra? Dooyrt Yeesey roo, Ta mee; nagh lhaih shiuish rieau, Magh ass beill oikanyn as cloan er y cheeagh t'ou er gheddyn moylley firrinagh?

17

As daag eh ad, as hie eh magh ass yn ard-valley gys Bethany, as ghow eh aaght ayns shen.

18

Nish ayns y voghrey, myr v'eh goll reesht gys yn ard-valley, v'eh accryssagh.

19

As tra honnick eh billey-figgagh er y raad, haink eh huggey, as cha dooar eh monney er, agh ynrycan duillagyn, as dooyrt eh rish, Nar aase mess erbee ort's veih shoh magh er son dy bragh. As chelleeragh ren y billey-figgagh fioghey ersooyl.

20

As tra honnick e ostyllyn shoh, ghow ad yindys, gra, Cre cha leah as ta'n billey figgagh er chreenagh roish?

21

Dreggyr Yeesey, as dooyrt eh roo, Dy firrinagh ta mee gra riu, My vees shiu credjuagh, as gyn ve fo mee-ourys erbee, nee shiu cha nee ynrycan shoh ta jeant rish y villey-figggagh, agh my jir shiu rish y slieau shoh, Bee er dty scughey, as er dty hilgey ayns y cheayn; bee eh er ny yannoo.

22

As cre-erbee nee shiu geearree ayns padjer, lesh credjue, yiow shiu eh.

23

As tra v'eh er jeet stiagh ayns y chiamble, haink ny ard-saggyrtyn as shanstyr yn phobble huggey myr v'eh gynsaghey, gra, Cre'n phooar t'ayd's dy yannoo ny reddyn shoh? as quoi hug yn phooar shoh dhyt?

24

As dreggyr Yeesey as dooyrt eh roo, Fenym's jiuish un red; as my inshys shiu dou eh, inshym's myrgeddin diuish, cre'n phooar t'aym dy yannoo ny reddyn shoh.

25

Bashtey Ean, cre voish ve? veih niau, ny veih deiney? As loayr ad nyn mast' oc hene, gra, My jir mayd, Veih niau; jir eshyn rooin, Cre'n-fa eisht nagh chred shiu eh?

26

Agh my jir mayd, Veih deiney; ta aggle orrin roish y pobble; son ta dy chooilley ghooinney goaill Ean son phadeyr.

27

As dreggyr ad Yeesey, as dooyrt ad, Cha vod mayd ginsh. As dooyrt eh roo, Chamoo ta mish ginsh diuish, cre'n phooar t'aym, dy yannoo ny reddyn shoh.

28

Agh cre ta shiu dy smooinaghtyn? Va dooinney dy row as daa vac echey, as haink eh gys yn er-shinney, as dooyrt eh, Vac, Immee as obbree jiu ayns my gharey-feeyney.

29

Dreggyr eshyn as dooyrt eh, Cha jem: agh ny lurg shen ghow eh arrys, as hie eh.

30

As haink eh gys e vac saa, as loayr eh rish myrgeddin. As dreggyr eshyn, as dooyrt eh, Hem, vainshter; as cha jagh eh.

31

Quoi jeu shoh ny-neesht ren aigney e ayrey? Dooyrt adsyn rish, Yn mac shinney. Dooyrt Yeesey roo, Dy firrinagh ta mee gra riu, dy jed ny publicanee as ny drogh. vraane stiagh ayns reeriaght Yee reue-ish.

32

Son haink Ean hiuish ayns raad y chairys, as cha chred shiu eh: agh chred ny publicanee as ny drogh-vraane eh. As ga dy vaik shiu shoh, cha ghow shiu arrys ny lurg shen, dy chredjal ayn.

33

Eaisht-jee rish coraa-dorraghey elley: Va fer-thie dy row ren garey-feeyney y hoiaghey, as ren eh cleigh y yannoo mysh, as chleiy eh press-feeyney ayn, as hrog eh toor, as hoie eh eh rish tannys, as hie eh gys cheer foddey.

34

As tra va earish ny mess tayrn er-gerrey, hug eh e ir-vooinjerey gys y tannys, dy gheddyn jeh'n mess echey.

35

As ghow yn tannys e ir-vooinjerey, as woaill ad fer, as varr ad fer elley, as chlagh ad fer elley.

36

Reesht hug eh magh sharvaantyn elley ny s'lhee na'n chied eallagh: as ghell ad roosyn er yn aght cheddin.

37

Agh er-jerrey ooilley hug eh huc e vac, gra, Bee ad arrymagh da my vac.

38

Agh tra honnick y tannys yn mac dooyrt ad nyn mast' oc hene, Shoh'n eirey, tar-jee, lhig dooin eh y varroo, as bee'n eiraght echey lhien hene.

39

As ghow ad eh, as hilg ad eh magh ass y gharey-feeyney, as varr ad eh.

40

Tra hig er-y-fa shen Chiarn y gharey-feeyney, Cre nee eh rish yn tannys shen?

41

Dooyrt adsyn rish, Stroie-ee eh fegooish myghin ny drogh-gheiney shen, as nee eh soiaghey yn garey-feeyney rish tannys elley, livrey-ys ny messyn da ayns nyn imbagh cooie.

42

Dooyrt Yeesey roo, Nagh lhaih shiu rieau ayns goo Yee, Yn chlagh ren ny masoonee y vee-lowal, ta'n chlagh cheddin er jeet dy ve yn ard-chlagh chorneilagh: shoh jannoo yn Chiarn, as te yindyssagh ayns ny sooillyn ainyn?

43

Shen-y-fa ta mish gra riu, Dy bee reeriaght Yee er ny ghoaill veue-ish, as er ny choyrt da ashoon ymmyrkys magh yn mess echey.

44

As quoi-erbee huittys er y chlagh shen bee eh er ny vroo: agh er quoi-erbee huittys y chlagh shen, nee ee cha meen as joan jeh.

45

As tra va ny ard-saggyrtyn as ny Phariseeyn erreish ny coraaghyn-dorraghey echey y chlashtyn, dennee ad dy nee jeusyn v'eh loayrt.

46

Agh tra v'ad shleeuit er goaill eh v'ad ayns aggle roish y pobble, er-yn-oyr dy row ad jeeaghyn er dy ve ny adeyr.

Matthew 22

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web