Manx Gaelic Bible

Matthew 18

Matthew

Return to Index

Chapter 19

1

As haink eh gy-kione, erreish da Yeesey v'er loayrt ny goan shoh, dy jimmee eh veih Galilee, as dy daink eh gys ardjyn Yudea, er cheu elley dy Yordan:

2

As deiyr earrooyn mooarey dy leih er, ren eh ad y lheihys ayns shen.

3

Haink ny Phariseeyn huggey myrgeddin dy phrowal eh, as dooyrt ad rish, Vel eh lowal da dooinney e ven y chur er sooyl son dy chooilley oyr?

4

Dreggyr eshyn, as dooyrt eh roo, Nagh vel shiu er lhaih, eshyn chroo ad ec y toshiaght, dy chroo eh ad fyrrynagh as bwoirrynagh?

5

As dooyrt eh roo, Er-yn-oyr shoh nee dooinney faagail e ayr as e voir, as lhiannee eh gys e ven: as bee ad ny-neesht un eill.

6

Shen-y-fa cha vel ad ny sodjey jees, agh yn un eill. Cre-erbee er-y-fa shen ta Jee er chur cooidjagh, ny lhig da dooinney erbee y scarrey veih-my-cheilley.

7

Dooyrt adsyn rish, Cre'n-oyr eisht doardee Moses screeuyn-scarree y choyrt, as y ven y chur ersooyl?

8

Dooyrt eshyn roo, kyndagh rish creoghys nyn greeaghyn, lhow Moses diu nyn mraane y chur ersooyl: agh ec y toshiaght cha row eh myr shen.

9

As ta mish gra riu, Quoi-erbee scarrys rish e ven, cheu-mooie jeh son maarderys, as phoosys ben elley, t'eh brishey-poosey: as quoi-erbee phoosys ish ta scarrit, t'eh brishey poosey:

10

Dooyrt e ostyllyn rish, My she shoh yn chooish eddyr dooinney as e ven, cha vel eh mie dy phoosey.

11

Agh dooyrt eshyn roo, Cha nee dy chooilley ghooinney oddys shen y ghoaill er, agh adsyn ny-lomarcan daue te er ny choyrt.

12

Son ta deiney gennish ayn, rug myr shen veih brein nyn mayrey: as ta deiney gennish ayn, v'er nyn yannoo gennish liorish deiney: as ta deiney gennish ayn, t'er n'yannoo ad-hene gennish er graih reeriaght niau. Eshyn oddys shoh y ghoaill er, lhig da 'ghoaill eh.

13

Eisht hug ad lhieu huggey cloan veggey, dy chur e laueyn orroo, as dy vannaghey ad: as hug e ostyllyn oghsan daue.

14

Agh dooyrt Yeesey, Sur-jee cloan aegey, as ny jean-jee ad y lhiettal dy heet hym's: son jeh nyn lheid ta reeriaght niau.

15

As hug eh e laueyn orroo, as jimmee eh veih shen.

16

As cur-my-ner, haink fer huggey, as dooyrt eh rish, Vainshter vie, cre'n obbyr ne lhisins y yannoo dy chosney yn vea veayn?

17

As dooyrt eshyn rish, Cre'n-fa t'ou genmys mish mie? cha vel ayn ny ta mie, agh unnane, ynrycan Jee: agh my sailts goll stiagh ayns bea, freill ny annaghyn.

18

Dooyrt eshyn rish, Cre ny annaghyn? Dooyrt Yeesey, Cha jean oo dunverys, Cha brish oo poosey, Cha jean oo geid, Cha n'ymmyrk oo feanish foalsey,

19

Cur arrym da dty ayr as da dty voir: as, Ver oo graih da dty naboo myr dhyt hene.

20

Dooyrt y dooinney aeg rish, Ooilley ny annaghyn shoh ta mee er vreayll veih my aegid: cre sodjey t'orrym dy vannoo?

21

Dooyrt Yeesey rish, My sailt ve dy firrinagh mie, immee, as creck, as cur ny t'ayd da ny boghtyn, as bee berchys ayd ayns niau; as tar as eiyr orrym's.

22

Agh tra cheayll yn dooinney aeg yn raa shen, hie eh ersooyl dy trimshagh: son va state mooar hallooin echey.

23

Eisht dooyrt Yeesey rish e ostyllyn, Dy firrinagh ta mee gra riu, S'doillee hed dooinney berchagh stiagh ayns reeriaght niau.

24

As reesht ta mee gra riu, Te ny sassey da camel goll trooid croae snaidey, na da dooinney berchagh dy gholl stiagh ayns reeriaght Yee.

25

Tra cheayll e ostyllyn shoh, ghow ad yindys erskyn-towse, gra, Quoi eisht oddys ve er ny hauail?

26

Agh yeeagh Yeesey orroo, as dooyrt eh roo, Gys deiney ta shoh neu-phossible, agh da Jee ta dy chooilley nhee possible.

27

Eisht dreggyr Peddyr, as dooyrt eh rish, Cur-my-ner, ta shinyn er dreigeil ooilley, as er n'eiyrt ort's; cre yiow mainyn er-y-fa shen.

28

Dooyrt Yeesey roo, Dy firrinagh ta mee gra riu, 'Sy stayd noa, tra nee Mac y dooinney soie er stoyl-reeoil e ghloyr, dy jean shiuish myrgeddin t'er n'eiyrt orrym's soie er daa stoyl-reeoil yeig, briwnys daa heeloghe yeig Israel.

29

As dy chooilley unnane t'er hreigeil thieyn, ny braaraghyn, ny shayraghyn, ny ayr, ny moir, ny ben, ny cloan, ny thalloo, er graih m'ennym's, yiow ad keead filley, as eiraght ayns y vea veayn.

30

Agh bee ymmodee jeusyn ta hoshiaght, er-jerrey; as jeusyn ta er-jerrey hoshiaght.

Matthew 20

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web