Manx Gaelic Bible

Matthew 17

Matthew

Return to Index

Chapter 18

1

Ec y traa cheddin haink e ostyllyn gys Yeesey, gra, Quoi syrjey ta ayns reeriaght niau?

2

As deie Yeesey er lhiannoo beg, as hoie eh eh kiongoyrt roo

3

As dooyrt eh, Dy firrinagh ta mee gra riu, Mannagh jean shiu chyndaa, as cheet dy ve myr cloan veggey, cha jed shiu stiagh ayns reeriaght niau.

4

Quoi-erbee er-y-fa shen, nee eh-hene y injillaghey myr y lhiannoo beg shoh, eh syrjey vees ayns reeriaght niau.

5

As quoi-erbee nee soiaghey jeh lheid y lhiannoo beg shoh ayns yn ennym aym's, t'eh jannoo soiaghey jeem's.

6

Agh quoi-erbee ver oyr da unnane jeh'n vooinjer veggey shoh ta credjal aynym's dy huittym (veih'n chredjue) veagh eh ny baare da dy beagh clagh-wyllin er ve croghit mysh e wannal, as eh dy ve baiht ayns diunid ny marrey.

7

Smerg da'n theihll kyndagh rish oyryn peccah: son shegin da nyn lheid 've ayn; agh smerg da'n dooinney, liorish ta'n loght cheet.

8

Shen-y-fa my ta dty laue ny dty chass hene dy dty hayrn gys yn olk, giare jeed, as tilg void ad; te ny share dhyt goll stiagh ayns bea croobagh ny baccagh, na daa laue ny daa chass y ve ayd, as oo dy ve tilgit ayns yn aile dy bragh farraghtyn.

9

As my ta dty hooill dy dty hayrn gys peccah, pluck assyd, as tilg void ee: te ny share dhyt goll stiagh ayns bea lesh un hooill, na daa hooill y ve ayd, as oo dy ve tilgit ayns aile niurin.

10

Cur-jee twoaie nagh soie shiu beg jeh unnane jeh'n vooinjer veggey shoh: son ta mee gra riu, dy vel ny ainleyn ocsyn ayns niau, kinjagh cur-my-ner eddin my Ayr flaunyssagh.

11

Son ta Mac y dooinney er jeet dy hauail shen ny va caillit.

12

Cre ta shiu smooinaghtyn? My ta keead keyrrey ec dooinney, as unnane jeu v'er n'gholl er-shaghryn, nagh vel eh faagail yn chiare-feed as yn nuy-jeig, as goll gys ny sleityn, as shirrey yn cheyrrey chailjey?

13

As my she shen dy vel eh dy gheddyn ee, dy firrinagh ta mee gra riu, dy vel eh goaill ny smoo dy voggey jeh'n cheyrrey shen, ny jeh'n chiare-feed as yn nuy-jeig, nagh jagh er-shaghryn.

14

Er yn aght cheddin, cha nee aigney nyn Ayr t'ayns niau eh, unnane jeh'n vooinjer veggey shoh dy herraghtyn.

15

Myrgeddin my nee dty vraar aggair dhyt, immee as insh da e oill eddyr shiu hene nyn-lomarcan: my eaishtys eh rhyt, t'ou er chosney dty vraar.

16

Agh mannagh n'eaisht eh rhyt, eisht gow mayrt fer ny jees elley, ayns beeal ghaa ny three dy eanishyn dy vod dy chooilley ockle ve jeant mie.

17

As mannagh der eh geill dauesyn, insh eh da'n agglish: agh mannagh der eh geill da'n agglish, jeeagh er myr an-chreestee as myr publican.

18

Dy firrinagh ta mee gra riu, Cre erbee nee shiuish y chiangley er y thalloo, bee eh kianlt ayns niau: as cre-erbee nee shiu y eaysley er y thalloo, bee eh er ny eaysley ayns niau.

19

Reesht ta mee gra riu, my nee jees jiuish coardail er y thalloo 'syn un aghin bee nyn aghin er ny chooilleeney liorish my Ayr t'ayns niau.

20

Son raad ta ghaa ny three er nyn jaglym cooidjagh ayns m'ennym's, shen y raad ta mish nyn mastey.

21

Eisht haink Peddyr huggey, as dooyrt eh, Hiarn, cre cha mennick as ta orrym's leih da my vraar, tra yioym aggair liorish? nee choud as shiaght keayrtyn?

22

Dooyrt Yeesey rish, Cha vel mish gra rhyt, Choud as shiaght keayrtyn: agh choud as three-feed as jeih keayrtyn shiaght.

23

Shen-y-fa ta reeriaght niau er ny hoylaghey gys ree dy row, baillish coontey rish e harvaantyn.

24

As tra v'eh er n'yannoo toshiaght dy choontey, haink fer huggey va lhiastyn da jeih thousane talent.

25

Agh son wheesh as nagh row echey dy eeck, doardee e hiarn eh dy ve creckit as e ven, as e chloan, as ooilley ny v'echey, as e eeaghyn dy ve eeckit.

26

Huitt y charvaant er-y-fa shen sheese, as ghuee eh er, gra, Cur daill dou, Hiarn, as nee'm ooilley y eeck dhyt.

27

Eisht va chiarn y charvaant shen er ny veiyghey lesh chymmey, as ren eh feaysley er, as leih eh da ny v'eh dy lhiastyn.

28

Agh hie yn charvaant cheddin magh, as hooar eh fer jeh e heshaghyn-sharvaant va lhiastyn keead ping da: as haare eh greme er, as ghow eh eh er y scoarnagh, gra, Eeck shen ny t'ou dy lhiastyn.

29

As huitt e heshey-harvaant sheese ec e chassyn, as ghuee eh er, gra, Cur daill dou as nee'm ooilley y eeck dhyt.

30

Agh cha lhiggagh eh lesh: agh hie eh, as hilg eh eh ayns pryssoon, derrey eeckagh eh ny v'eh dy lhiastyn.

31

Myr shen tra honnick e heshaghyn-sharvaant kys hie eh er, ghow ad dy feer olk rish, as haink ad, as dinsh ad da nyn jiarn ooilley ny va er daghyrt.

32

Eisht deie e hiarn er, as dooyrt eh rish, O ghrogh harvaant, leih mish dhyt's yn slane lhiastynys shen, er-yn-oyr dy ren oo lheid yn aghin hym:

33

Nagh lhisagh uss myrgeddin as chymmey er ve ayd er dty heshey-harvaant, eer myr va chymmey aym's ort's?

34

As va e hiarn jymmoosagh, as livrey eh seose eh gys laue y tidoor ny phryssoonagh, derrey eeckagh eh ooilley ny v'eh dy lhiastyn.

35

Er yn aght shoh myrgeddin nee my Ayr flaunyssagh riuish, mannagh leihee shiu veih nyn greeaghyn dy chooilley ghooinney da e vraar e loghtyn.

Matthew 19

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web