Manx Gaelic Bible

Matthew 15

Matthew

Return to Index

Chapter 16

1

As haink ny Phariseeyn as ny Sadduceeyn dy phrowal eh, as hir ad er, eh dy yeeaghyn cowrey ennagh daue veih niau.

2

Dreggyr eshyn, as dooyrt eh roo, Tra ta'n fastyr er, jir shiuish, Bee emshyr aalin ayn: son dy vel jirgid 'syn aer.

3

As ayns y voghrey, Bee emshyr vroghe ayn jiu; son ta'n aer jiarg as dullyr. O shiuish chrauee-oalsey, ta toiggal eu kys dy ghoaill baght jeh neeal yn aer, as nagh vod shiu baght y ghoaill jeh cowraghyn ny hearishyn?

4

She drogh-heeloghe as neu-ghooghyssagh ta shirrey cowrey, as cha bee cowrey er ny chur daue, agh cowrey yn adeyr Jonas. As daag eh ad, as jimmee eh roish.

5

Nish tra va e ostyllyn er n'aagail y cheu elley, v'ad er yarrood arran y chur

6

Eisht dooyrt Yeesey roo, Gow-jee twoaie, as bee-jee er nyn arrey noi soorid ny Phariseeyn as ny Sadduceeyn.

7

As loayr ad re-cheilley, gra, Ta shoh er yn oyr nagh dug shin lhien arran.

8

Tra hoig Yeesey shoh, dooyrt eh roo, Gheiney faase-chredjuagh, cre'n-fa ta shiu resooney riu hene son nagh dug shiu lhieu arran?

9

Nagh vel shiu foast toiggal, as nagh vel cooinaghtyn eu er ny queig bwilleenyn ren magh ny queig thousaneyn, as cre whilleen baskad d'ooilliagh v'eu?

10

Ny er ny shiaght bwilleenyn ren magh ny kiare thousaneyn, as cre-woad baskad hrog shiu?

11

Kys te nagh vel shiu goaill eu hene nagh nee er arran va mee cheet, agh shiu dy ghoaill twoaie jeh soorid ny Phariseeyn as ny Sadduceeyn?

12

Eisht hoig ad nagh dug eh raaue daue noi soorid arran, agh noi ynsagh ny Phariseeyn as ny Sadduceeyn.

13

Tra va Yeesey er jeet gys ardjyn Cesarea Philippi, denee eh jeh e ostyllyn, gra, Cre ta deiney dy ghra my-mychione's, Mac y dooinney, quoi mee hene?

14

Dooyrt adsyn, Ta paart gra dy nee Ean Bashtey oo, as paart Elias, as ta feallagh elley gra dy nee Jeremias oo, ny fer jeh ny phadeyryn.

15

Dooyrt eshyn roo, Agh quoi ta shiuish gra, dy vel mee?

16

Dreggyr Simon Peddyr, as dooyrt eh, Uss yn Creest, Mac y Jee bio.

17

Dansoor Yeesey, as dooyrt eh rish, Bannit t'ou uss Simon mac Jona: son cha nee feill as fuill t'er hoilshaghey shoh dhyt's agh my Ayr t'ayns niau.

18

As ta mee myrgeddin gra rhyt, Dy nee uss Peddyr, as dy nee er y chreg shoh trog-ym's my agglish: as cha vow giattyn niurin yn varriaght urree.

19

As ver-yms dhyt's ogheryn reeriaght niau: as cre-erbee chianglys oo er y thalloo, bee eh kianlt ayns niau: as cre-erbee eayslys oo er y thalloo, bee eh er ny eaysley ayns niau.

20

Eisht hug eh currym er e ostyllyn gyn ad dy insh da dooinney erbee, dy nee eshyn va Yeesey yn Creest.

21

Veih yn traa shen magh ren Yeesey toshiaght dy hoilshaghey da e ostyllyn, kys dy beign da goll seose gys Jerusalem, as goll fo mooarane surranse veih'n chanstyr, as ny ard-saggyrtyn, as ny scrudeyryn, as dy beagh eh er ny choyrt gy baase, agh dy n'irragh eh reesht er y trass laa.

22

Eisht ghow Peddyr eh er-lheh, as ghow eh toshiaght dy choyrlaghey eh, gra, Foddey dy row eh void, Hiarn, lheid shoh dy haghyrt dhyt.

23

Agh hyndaa eshyn, as dooyrt eh rish Peddyr, Ass my enish, y violeyder, t'ou cur ribbey ayns my raad: son cha vel ennaghtyn ayd jeh ny reddyn ta bentyn rish Jee, agh jeh ny reddyn ta bentyn rish deiney.

24

Eisht dooyrt Yeesey rish e ostyllyn My ta dooinney erbee aggindagh geiyrt orrym's, lhig da eh-hene y obbal, as e chrosh y hroggal, as geiyrt orrym.

25

Son quoi-erbee baillish e vioys y hauail, caillee eh eh: as quoi-erbee chaillys e vioys er my ghraih's, sauee eh eh.

26

Son cre'n vondeish t'ec dooinney, my chosnys eh yn seihll ooilley, as e annym hene y choayl? ny cre nee dooinney y choyrt ayns coonrey son e annym?

27

Son hig Mac y dooinney ayns gloyr e Ayrey, as e ainleyn casherick marish: as ec y traa shen cooilleenee eh da dy chooilley ghooinney cordail rish e obbraghyn.

28

Dy firrinagh ta mee gra riu, Dy vel paart nyn shassoo ayns shoh, nagh jean blashtyn er y baase, derrey hee ad Mac y dooinney cheet ayns e reeriaght.

Matthew 17

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web