Manx Gaelic Bible

Matthew 13

Matthew

Return to Index

Chapter 14

1

Ec y traa shen cheayll Herod yn Tetrarch jeh goo Yeesey,

2

As dooyrt eh rish e ir-oik, Shoh Ean Bashtey, t'eh er n'irree veih ny merriu, as er-yn-oyr shen ta mirrillyn er nyn obbraghey

3

Son va Herod er ghoaill Ean, as er choyrt eh ayns geulaghyn 'sy phryssoon, er coontey Herodias ben e vraar Philip.

4

Son va Ean er ghra rish, Te noi yn leigh, ee dy ve ayd son ben.

5

As tra baillish v'er choyrt eh gy-baase v'eh ayns aggle roish y pobble, er-yn-oyr dy row ad dy ghoaill eh son phadeyr.

6

Agh er y laa v'er ny reayll corrym rish y laa ruggyr Herod, ghaunse inneen Herodias ayns yn enish oc, as ghow Herod lane boggey j'ee.

7

Er shen ghiall eh lesh breearrey, dy choyrt-jee cre erbee hirragh ee.

8

As dooyrt ish, myr va e moir er chur roee, Cur dou ayns shoh kione Ean Bashtey er claare.

9

As by-hrimshey lesh y ree: ny-yeih e coontey yn vreearrey, as y vooinjer v'ec gien marish, doardee eh (yn kione) dy v'er ny livrey huic.

10

As hug eh fys yn kione dy ve giarit jeh Ean ayns y phryssoon.

11

As va'n kione er ny choyrt er claare as livreit gys y ven-aeg, as hug ish lh'ee eh gys e moir.

12

As haink e ynseydee, as hrog ad y corp, as doanluck ad eh, as hie ad, as dinsh ad da Yeesey.

13

Tra cheayll Yeesey jeh, ghow eh lhuingys, as jimmee eh veih shen gys ynnyd faasagh er-lheh: as tra cheayll y pobble jeh, deiyr ad er ry nyn gosh ass ny ard-valjyn.

14

As hie Yeesey magh, as honnick eh chaglym mooar dy leih, as v'eh er ny veiyghey lesh chymmey orroo, as laanee eh adsyn va ching.

15

As tra va'n fastyr er, haink e ostyllyn huggey, gra, She boayl faasagh shoh, as te nish lesh yn anmys; lhig y raad da'n cheshaght, dy vod ad goll roue gys ny baljyn cheerey, as beaghey y chionnaghey daue hene.

16

Agh dooyrt Yeesey roo, Cha lhiass daue goll roue cur-jee shiuish beaghey daue

17

As dooyrt ad rish, Cha vel ain ayns shoh agh queig bwilleenyn, as daa eeast.

18

Dooyrt eshyn, Cur-jee lhieu ad ayns shoh hym's.

19

As doardee eh yn pobble dy hoie sheese er y faiyr, as ghow eh ny queig bwilleenyn as y daa eeast, as yeeagh eh seose gys niau, as vannee eh, as vrish eh, as hug eh ny bwilleenyn da ny ostyllyn, as hirveish adsyn ad er y pobble.

20

As ren ad ooilley gee, as v'ad jeant magh: as hrog ad jeh'n fooilliagh daag ad, lane daa vaskad jeig.

21

As adsyn v'er n'ee v'ad queig thousane dooinney, cheu-mooie jeh mraane as cloan.

22

As chelleeragh hug Yeesey er e ostyllyn goaill lhuingys, as goll harrish gys y cheu elley roish, choud as v'eshyn lhiggey yn raad da'n pobble.

23

As tra v'eh er chur y pobble ersooyl, hie eh-hene er-lheh seose er slieau, dy ghoaill padjer: as tra va'n fastyr er jeet, v'eh ayns shen ny-lomarcan.

24

Agh va'n lhong nish ayns mean ny marrey, eiyrit noon as noal lesh ny tonnyn: son va'n gheay nyn 'oi.

25

As ayns y chiarroo arrey jeh'n oie, haink Yeesey huc, shooyll er y cheayn.

26

As tra honnick ny ostyllyn eh shooyll er y cheayn, v'ad atchimagh, gra, She scaan t'ayn; as deie ad magh ayns aggle.

27

Agh chelleeragh loayr Yeesey roo, gra, Bee-jee dy yien mie, she mish t'ayn, ny gow-jee aggle.

28

As dreggyr Peddyr eh, gra, Hiarn, my she oo t'ayn, abbyr rhym cheet hood er yn ushtey.

29

As dooyrt eh, Tar royd. As tra va Peddyr er jeet neose ass y lhong, huill eh er yn ushtey, dy gholl gys Yeesey.

30

Agh gennaghtyn yn gheay rastagh, v'eh agglit: as aarloo dy gholl fo, dyllee eh, gra, Hiarn, saue mee.

31

As ayns y tullogh, heeyn Yeesey magh e laue, as haare eh eh, as dooyrt eh rish, O ghooinney faase-chredjuagh, cre'n-fa v'ou mee-ouryssagh?

32

As tra v'ad er n'gholl er-board y lhong, huitt yn gheay.

33

Eisht haink yn cheshaght-lhuingey, as hug ad ooashley da, gra, Ayns firrinys oo Mac Yee.

34

As tra v'ad er jeet harrish, haink ad gys cheer Ghennesaret.

35

As tra hoig cummaltee yn voayl shen quoi v'eh, hug ad fys magh gys ooilley yn cheer mygeayrt, as hug ad lhieu huggey ooilley adsyn va doghanit.

36

As ghuee ad er, ynrycan dy ventyn rish oirr e gharmad: as whilleen as venn rish, v'ad er nyn lheihys.

Matthew 15

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web