Manx Gaelic Bible

Matthew 12

Matthew

Return to Index

Chapter 13

1

Yn laa cheddin hie Yeesey magh ass y thie, as hoie eh sheese rish oirr ny marrey.

2

As va earrooyn mooarey dy leih er nyn jaglym cooidjagh huggey, myr shen dy jagh eh er board lhong, as hoie eh sheese, as va ooilley yn pobble nyn shassoo er y traie.

3

As loayr eh mooarane reddyn roo ayns coraaghyn-dorraghey, gra, Cur-jee my-ner, hie correyder magh dy chuirr.

4

As myr v'eh cuirr, huitt paart jeh'n rass rish oirr y raad, as haink ny eeanlee, as d'ee ad seose eh.

5

Huitt paart er thalloo cloaie, raad nagh row mooarane ooir as daase eh er-y-chooyl, er-yn-oyr nagh row diunid hallooin echey:

6

As tra ghow yn ghrian niart, ve fiojit; as er-yn-oyr nagh row eh er n'ghoaill fraue, ren eh shymley ersooyl.

7

As huitt paart mastey drineyn: as daase ny drineyn seose as phloogh ad eh.

8

Agh huitt cooid elley jeh ayns thalloo mie, as dymmyrk eh mess, paart keead-filley paart three-feed-filley, as paart jeih fillaghyn as feed.

9

Eshyn ta cleayshyn echey dy chlashtyn, lhig da clashtyn.

10

As haink e ostyllyn huggey, as dooyrt ad rish, Cre'n-fa t'ou loayrt roo ayns coraaghyn-dorraghey?

11

Dreggyr eshyn, as dooyrt eh roo, Er-yn-oyr dy vel eh er ny choyrt diuish folliaghtyn reeriaght niau y hoiggal, agh dauesyn cha vel eh er ny choyrt.

12

Son quoi-erbee ta echey, dasyn vees er ny choyrt, as bee towse s'feoiltey er ny choyrt da: agh quoi-erbee nagh vel echey, veihsyn vees shen ny ta echey, er ny ghoaill ersooyl.

13

Shen-y-fa ta mee loayrt roo ayns coraaghyn-dorraghey: er-yn-oyr, ga dy vel ad fakin, cha vel ad cur-my-ner: as clashtyn cha vel ad cur geill, chamoo t'ad toiggal.

14

As ayndoosyn ta cooilleenit phadeyrys Esaias, ta gra, Ayns clashtyn, cluinnee shiu, agh cha jean shiu toiggal: as ayns fakin, hee shiu, agh cha der shiu my-ner

15

Son ta cree yn phobble shoh er n'aase roauyr, as ta ny cleayshyn oc moal dy chlashtyn, as ny sooillyn oc t'ad er n'yeigh; er-aggle dy vaikagh ad lesh nyn sooillyn, as dy gluinnagh ad lesh nyn gleayshyn, as dy doiggagh ad lesh nyn gree, as dy beagh ad er nyn jyndaa, as dy jinnin ad y lheihys

16

Agh bannit ta ny sooillyn euish, son t'ad fakin, as ny cleayshyn eu, son t'ad clashtyn.

17

Son dy firrinagh ta mee gra riu, dy vel ymmodee phadeyryn as deiney cairagh er ve aignagh dy akin ny reddyn ta shiuish dy akin, agh cha vel ad er vakin ad: as dy chlashtyn ny reddyn ta shiuish dy chlashtyn, agh cha vel ad er chlashtyn ad.

18

Clasht-jee er-y-fa shen coraa-dorraghey yn chorreyder.

19

Quoi-erbee ta clashtyn goo yn reeriaght, as nagh vel dy hoiggal eh, ta'n drogh er cheet, as tayrtyn lesh shen ny va cuirt ayns e chree: shoh eh ghow yn rass rish oirr y raad.

20

Agh eshyn ghow yn rass ayns ynnydyn claghagh, shen eh ta clashtyn y goo, as jeeragh lesh boggey dy ghoaill eh:

21

Foast cha vel fraue echey ayn hene agh t'eh cummal rish son tammylt: agh tra ta seaghyn as tranlaase cheet er, er coontey yn ghoo chelleeragh ta e chredjue failleil.

22

Eshyn myrgeddin ghow yn rass mastey ny drineyn, yn fer ta clashtyn y goo: as ta kiarail y theihll shoh, as molteyrys berchys plooghey yn goo, as te cheet dy ve ne vessoil.

23

Agh eshyn ghow yn rass ayns thalloo mie, shen eh ta clashtyn y goo as dy hoigg eh, as t'eh tilgey mess, as gymmyrkey, paart keead-filley, paart three feed, as paart jeih fillaghyn as feed.

24

Coraa-dorraghey elley loayr eh roo gra, Ta reeriaght niau er ny hoylaghey gys dooinney chuirr rass mie ayns e vagher:

25

Agh choud as va sleih nyn gadley haink e noid, as chuirr eh coggyl mastey y churnaght, as jimmee eh roish.

26

Agh tra va'n chass er n'aase, as e n'gholl my-yeish, eisht haink y coggyl rish myrgeddin.

27

Er shen haink fir-vooinjerey yn er-thie, as dooyrt ad rish, Vainshter, nagh chuirr uss rass mie ayns dty vagher? cre voish eisht ta'n coggyl t'ayn?

28

Dooyrt eshyn roo, Noid t'er n'yannoo shoh. Dooyrt ny fir-vooinjerey rish, Nailt eisht shin dy gholl as dy ghaartlian ass eh?

29

As dooyrt eshyn, Cha naill-ym; er aggle ayns gaartlian yn coggyl, dy n'astyrt shiu yn churnaght myrgeddin ass ny fraueyn marish.

30

Lhig-jee daue ny-neesht gaase cooidjagh derrey'n fouyr: as ayns earish yn ouyr jir-yms rish ny beayneeyn, Chymsee-jee cooidjagh hoshiaght yn coggyl ayns bunneeyn ry-hoi lostey; agh tayrn-jee yn churnaght stiagh ayns my hoalt.

31

Coraa-dorraghey elley loayr eh roo, gra, Ta reeriaght niau goll-rish grine dy rass mustard ghow dooinney, as chuirr eh ayns e vagher eh.

32

As ga dy nee eh sloo jeh dy chooilley rass: foast tra te er n'aase, eh smoo ta mastey lossreeyn, as te cheet dy ve ny villey: myr shen dy vel eeanlee yn aer cheet as goaill fastee ayns ny banglaneyn echey.

33

Coraa-dorraghey elley loayr eh roo, Ta reeriaght niau goll-rish soorid ren ben y ghoaill as coodaghey seose ayns three towseyn dy veinn, derrey va'n clane soorit.

34

Ooilley ny goan shoh loayr Yeesey rish y pobble ayns coraaghyn-dorraghey, as fegooish coraa-dorraghey, cha loayr eh roo:

35

As shoh myr va cooilleenit shen loayr y phadeyr, gra, Foshlym my veeal dy loayrt coraaghyn-dorraghey, soilshee-ym magh reddyn t'er ve follit er-dy hoshiaght y theihll.

36

Eisht hug Yeesey yn cheshaght ersooyl, as hie eh stiagh ayns y thie: as haink huggey adsyn va sheer marish, gra, Soilshee dooin coraa dorraghey coggyl yn vagheragh.

37

Dreggyr eshyn as dooyrt eh roo Eshyn chuirr yn rass mie, Mac yn dooinney:

38

Yn magher yn seihll: yn rass mie cloan y reeriaght: agh y coggyl cloan y drogh-er:

39

Yn noid chuirr ad yn Jouyl: yn fouyr jerrey yn theihll: as ny beayneeyn ny ainleyn.

40

Myr, er-y-fa shen, ta'n coggyl er ny haglym, as er ny lostey ayns yn aile; shen myr vees eh ec jerrey'n theihll.

41

Ver yn Mac dooinney magh e ainleyn, as teiyee ad ass e reeriaght dy chooilley nhee ta tayrn sleih gys peccah, as adsyn ta cur rish yn olk;

42

As tilgee ad ad ayns coirrey aileagh: ayns shen vees keayney as snaggeraght feeacklyn.

43

Eisht nee yn chloan chairagh soilshean magh myr y ghrian, ayns reeriaght nyn Ayrey. Eshyn ta cleayshyn echey dy chlashtyn, lhig da clashtyn.

44

Reesht ta reeriaght niau goll-rish berchys follit ayns magher: yn verchys cheddin tra ta dooinney dy gheddyn magh t'eh dy choodaghey eh, as ayns boggey jeh t'eh goll as creck ooilley ny t'echey, as kionnaghey yn magher cheddin.

45

Reesht ta reeriaght niau dy ve soylit rish marchan va shirrey pearlyn costal:

46

As tra v'eh er gheddyn un phearl dy phrice vooar, hie eh, as chreck eh ooilley ny v'echey, as chionnee eh eh.

47

Reesht ta reeriaght niau goll-rish lieen va cuirt 'sy cheayn as haare jeh dy chooilley horch dy eeast.

48

As tra ve lane, hayrn ad eh gys thalloo, as hoie ad sheese, as haggil ad yn eeast mie ayns siyn, agh cheau ad yn drogh eeast ersooyl.

49

Shen myr vees eh ec jerrey yn theihll: hig ny ainleyn magh, as scarree ad yn vee chrauee veih mastey yn chloan chairal;

50

As tilgee ad ad ayns coirrey dy aile: ayns shen vees keayney as snaggeraght feeacklyn.

51

Dooyrt Yeesey roo, Vel shiu er hoiggal ooilley ny reddyn shoh? Dooyrt adsyn rish, Ta shin, Hiarn.

52

Eisht dooyrt eh roo, Shen-y-fa ta dy chooilley scrudeyr, ta ynsit gys reeriaght niau, goll-rish dooinney ta ny er-thie (mie) ta cur magh ass e hashtaghyn reddyn noa as shenn.

53

As haink eh gy-kione, tra va Yeesey erreish ny coraaghyn-dorraghey shoh y loayrt, dy jimmee eh veih shen.

54

As tra v'eh er jeet gys e heer hene, dynsee eh ad ayns ny synagogueyn oc, ayns wheesh as dy row ad atchimagh, as dy dooyrt ad, Cre voish ta creenaght as mirrillyn y dooinney shoh?

55

Nagh nee shoh mac y teyr? Nagh vel e voir enmyssit Moirrey, as e vraaraghyn Jamys as Joses, as Simon, as Judas?

56

As nagh vel ny shayraghyn echey ooilley marin? cre voish eisht ta ooilley ny reddyn t'ec y dooinney shoh?

57

As v'ad jymmoosagh rish. Agh dooyrt Yeesey roo, Cha vel phadeyr gyn ooashley, agh ayns e heer hene, as ayns e hie hene.

58

As cha nhimmey mirril dobbree eh ayns shen, kyndagh rish y vee-chredjue oc.

Matthew 14

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web