Manx Gaelic Bible

Matthew 10

Matthew

Return to Index

Chapter 11

1

As haink eh gy-kione, erreish da Yeesey v'er choyrt ny curmyn shoh da e ghaa ostyl jeig dy jagh eh veih shen dy ynsaghey, as dy phreacheil ayns ny ard-valjyn mygeayrt.

2

Nish tra va Ean er chlashtyn ayns y phryssoon jeh obbraghyn Chreest, hug eh jees jeh e ynseydee hene er chaghteraght huggey,

3

Dy ghra rish, Nee uss eh va dy heet ny vel shin dy yeeaghyn son fer elley?

4

Dreggyr Yeesey as dooyrt eh roo, Immee-jee, as soilshee-jee da Ean ny reddyn ta shiu dy chlashtyn as dy akin:

5

Ta ny doail geddyn nyn soilshey, as ny croobee shooyll, ny louraanee er nyn ghlenney, ny beuyr clashtyn, ny merriu er nyn mioghey, as yn sushtal er ny phreacheil da ny boghtyn.

6

As bannit ta eshyn nagh jean beg y hoiaghey jeem's.

7

As myr v'ad goll roue, ren Yeesey toshiaght dy ghra rish y pobble mychione Ean, Cre hie shiu magh gys yn aasagh dy akin? Nee cuirtlagh criht lesh y gheay?

8

Agh cre hie shiu magh dy akin? Dooinney coamrit ayns garmad moyrnagh? Cur-my-ner, t'adsyn ta ceau coamrey moyrnagh ayns cooyrtyn reeoil.

9

Agh cre hie shiu magh dy akin? Nee phadeyr? dy jarroo ta mee gra riu, as fer syrjey na phadeyr.

10

Son shoh eh, my-e-chione te scruit, Cur-my-ner ta mee cur my haghter magh royd, dy chiartaghey'n raad kiongoyrt rhyt.

11

Dy firrinagh ta mee gra riu, ny mast' ocsyn t'er ve ruggit jeh mraane, cha vel fer syrjey na Ean Bashtey er droggal: ny-yeih ta'n fer sloo t'ayns reeriaght niau ny syrjey na eshyn.

12

As er-dy laghyn Ean Bashtey derrey nish, ta sleih chionney stiagh gys reeriaght niau, as t'adsyn ta cheet lesh jeeanid cosney stiagh ayn.

13

Son ren ooilley ny phadeyryn as y leigh phadeyrys derrey Ean.

14

As my ta shiu booiagh goaill-rish, shoh Elias va ry-hoi cheet.

15

Eshyn ta cleayshyn echey dy chlashtyn lhig da clashtyn.

16

Agh cre gys nee'm yn cheeloghe shoh y hoylaghey? T'ad goll-rish cloan ta nyn soie ayns ny margaghyn, as geamagh da ny sheshaghyn oc.

17

As gra, Ta shin er n'yannoo bingys diu, as cha vel shiu er ghaunsin: ta shin er hroggal bardoon diu, as cha vel shiu er ghobberan.

18

Son cha daink Ean gee ny giu, as t'ad gra, Ta drogh-spyrryd ayn.

19

Haink Mac yn dooinney gee as giu, as t'ad gra, Cur-my-ner dooinney jollyssagh, as iuder feeyney, carrey dy publicanee as dy pheccee: agh ta creenaght er ny heyrey liorish e cloan hene.

20

Eisht ren eh toshiaght dy phlaiynt er ny ard-valjyn, ayndoo va'n chooid smoo jeh e obbraghyn yindyssagh er nyn yannoo, er-yn-oyr nagh ghow ad arrys.

21

Smerg dhyt's Chorazin, smerg dhyt's Vethsaida: son dy beagh ny obbraghyn yindyssagh er ny ve jeant ayns Tyre as Sidon t'er ny ve jeant ayndiuish, veagh ad er ghoaill arrys foddey er-dy-henney ayns aanrit-sack as leoie

22

Agh ta mee gra riu, Dy bee kerraghey s'eddrym er ny choyrt er Tyre as Sidon ec laa ny briwnys, na vees er ny choyrt erriuish.

23

As uss, Chapernaum, ta dty ooashley roshtyn gys niau, bee oo er dty hilgey sheese gys niurin: son dy beagh ny obbraghyn yindyssagh er ve jeant ayns Sodom, t'er ve jeant aynyd's, veagh eh er ve er-mayrn gys y laa t'ayn jiu.

24

Agh ta mee gra riu, dy bee kerraghey sassey er ny choyrt er thalloo Sodom ec laa ny briwnys, na vees ort's.

25

Ec y traa shen dreggyr Yeesey as dooyrt eh, Ta mee cur booise dhyt, O Ayr, Hiarn niau as thalloo, er-yn-oyr dy vel oo er cheiltyn ny reddyn shoh vouesyn ta creeney as tushtagh, as dy vel oo er hoilshaghey ad da oikanyn.

26

Shen dy jarroo myr te, Ayr, son shen myr ve mie ayns dty hilley's.

27

Ta dy chooilley nhee er ny livrey dooys liorish my Ayr: as cha nhione da dooinney erbee yn Mac, agh yn Ayr: chamoo shione da dooinney erbee yn Ayr, agh y Mac, as eshyn da s'gooidsave lesh yn Mac eh y hoilshaghey.

28

Tar-jee hym's ooilley shiuish ta deinagh as trome laadit, as neem's shiu y ooraghey.

29

Gow-jee my whing erriu, as ynsee-jee voym's, son ta mee meen as imlee ayns cree: as yiow shiu fea da nyn amneenyn.

30

Son ta my whing aashagh, as my errey eddrym.

Matthew 12

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web