Manx Gaelic Bible

Matthew 9

Matthew

Return to Index

Chapter 10

1

As tra v'eh er n-eamagh er e ghaa ostyl jeig huggey, hug eh daue pooar harrish spyrrydyn neu-ghlen dy chastey ad, as dy lheihys dy chooilley vonney dy hingys, as dy chooilley ghoghan.

2

As shoh va enmyn yn daa ostyl yeig; Yn chied-er, Simon, ta enmyssit Peddyr, as Andreays e vraar, Jamys mac Zebedee, as Ean y braar echeysyn

3

Philip as Parlane, Thomase, as Mian yn publican, Jamys mac Alpheus, as Lebbeus va slennooit Thaddeus.

4

Simon yn Canaanite, as Yuaase Iscariot, ren myrgeddin eh y vrah.

5

Yn ghaa-yeig shoh hug Yeesey magh, as doardee eh daue, gra, Ny immee-jee raad ny Hashoonee, ny gys ard-valjyn ny Samaritanee.

6

Agh immee-jee hoshiaght gys kirree cailjey thie Israel.

7

As myr vees shiu goll, jean-jee preacheil, gra, Ta reeriaght niau er-gerrey.

8

Slaanee-jee sleih chingey, glen-jee ny louranee, jean-jee ny merriu y aa-vioghey, as drogh-spyrrydyn y chastey: nastee ta shiu er gheddyn, as dy nastee cur-jee veue.

9

Ny kiare-jee son airh, ny argid, ny prash y ve eu ayns nyn sporranyn:

10

Ny spagey son y raad, ny daa chooat, ny braagyn, ny lorg: (son ta'n obbree toilliu e veaghey).

11

As ard-valley ny balley erbee dy jed shiu stiagh ayn, Jean-jee briaght quoi ayn ta feeu, as marishyn gow-jee aaght derrey hed shiu reue.

12

As tra hed shiu stiagh ayns thie, bannee-jee daue.

13

As my vees y thie feeu, lhig da'n shee eu cheet er: agh mannagh bee eh feeu, lhig da'n shee eu chyndaa hiu hene reesht.

14

As quoi-erbee nagh der oltaghey bea diu, as nash der geill da ny goan eu: tra aagys shiu yn thie ny'n ard-valley shen, crie-jee veue joan nyn goshey.

15

Dy firrinagh ta mee gra riu, Dy bee eh ny sassey da cheer Sodom as Gomorrah, ec laa ny briwnys, na da'n ard-valley shen.

16

Cur-my-ner ta mish dy choyrt shiu magh myr kirree mastey moddee oaldey: Bee-jee er-y-fa shen tastagh myr ard-nieughyn, as oney myr calmaneyn.

17

Agh bee-jee er nyn dwoaie roish deiney, son livrey-ee ad shiu seose gys ny coonceilyn, as scuitchee ad shiu ayns nyn quaiylyn oc.

18

As bee shiu er nyn goyrt fenish kiannoortyn as reeaghyn er y choontey aym's, myr shoh gymmyrkey feanish dauesyn, as da ny Ashoonee.

19

Agh tra ver ad stiagh shiu, ny bee-jee imneagh cre'n aght, ny cre nee shiu gra, son bee eh er ny choyrt diu ayns yn oor cheddin cre nee shiu y ghra.

20

Son cha nee shiuish ta loayrt, agh spyrryd yn Ayr eu ta loayrt ayndiu.

21

As livreyee braar seose e vraar gys baase, as yn ayr e lhiannoo: as nee cloan girree magh noi nyn ayr as nyn moir, as bee ad feanishyn baaish orroo.

22

As ver yn ymmodee feoh diu er coontey yn ennym aym's: agh eshyn nee shassoo magh gys y jerrey, bee eh er ny hauail.

23

Agh tra nee ad tranlaase erriu ayns un ard-valley, cosne-jee reue gys ard-valley elley: son ta mee shickyrys diu, nagh bee shiu er n'gholl harrish ard-valjyn Israel derrey vees Mac y dooinney er jeet.

24

Cha vel y scoillar erskyn e vainshter ny'n charvaant erskyn e hiarn.

25

S'lioar da'n scoillar dy ve myr e vainshter, as y charvaant myr e hiarn: my t'ad er cheau Beelzebub er mainshter y thie, cre woad smoo nee ad e vooinjer y oltooaney.

26

Ny gow-jee er-y-fa shen aggle roue: son cha vel nhee erbee follit nagh jir gys soilshey: ny nhee erbee keillit, nagh jig er-ash.

27

Shen ta mish dy insh diu ayns folliaght fockle-jee shiuish magh eh dy foshlit: as shen ta shiu er chlashtyn myr hannish voym's, jean-jee y phreacheil er mullagh ny dhieyn.

28

As ny bee aggle erriu rouesyn varrys y corp, agh nagh jarg er yn annym y varroo: agh bee-jee ayns aggle smoo roishyn oddys annym as callin neesht y stroie ayns niurin.

29

Nagh vel daa sparroo er nyn greck son farling? as cha duitt unnane oc marroo er y thalloo fegooish oardagh yn Ayr eu.

30

Agh ta eer renaigyn nyn ghing ooilley er nyn earroo.

31

Ny bee-jee shiuish er-y-fa shen ayns aggle, ta ny smoo dy ve soit jiuish na jeh ymmodee sperriu.

32

Quoi-erbee er-y-fa shen ghoys rhym's kiongoyrt rish deiney, goym's rishyn myrgeddin kiongoyrt rish my Ayr t'ayns niau.

33

Agh quoie-erbee obbys mish kiongoyrt rish deiney, eshyn neem's myrgeddin y obbal kiongoyrt rish my Ayr t'ayns niau.

34

Ny smooinee-jee dy daink mish dy chur lhiam shee er y thalloo: cha daink mee dy chur lhiam shee, agh cliwe.

35

Son ta mish er jeet dy scarrey dooinney veih e ayr, as yn inneen veih e moir, as y ven-chleuin veih e moir-'sy-leigh

36

As noidyn dooinney vees adsyn jeh'n lught-thie echey hene.

37

Eshyn ta ny s'graihee er ayr ny moir na orrym's, cha vel eh feeu jee'm: as eshyn ta ny s'graihee er mac ny inneen na orrym's cha vel eh feeu jee'm.

38

As eshyn nagh jean e chrosh y ymmyrkey, as geiyrt orrym's, cha vel eh feeu jee'm.

39

Eshyn ta aggindagh e vioys y hauail, caillee eh eh: agh eshyn chaillys e vioys er my ghraih's, nee eh eh y hauail.

40

Eshyn ta soiaghey jiuish, t'eh soiaghey jeem's: as eshyn ta soiaghey jeem's, t'eh soiaghey jehsyn t'er my choyrt.

41

Eshyn ta cur oltaghey-bea da phadeyr ayns ennym phadeyr, yiow eh leah phadeyr as eshyn ta cur oltaghey-bea da dooinney cairagh ayns ennym dooinney cairagh, yiow eh leagh dooinney cairagh.

42

As quoi-erbee ver agh cappan dy ushtey feayr da unnane jeh'n vooinjer veggey shoh dy iu, son dy vel eh credjal aynym's, dy firrinagh ta mee gra riu, nagh jean eh er aght erbee e leagh y choayl.

Matthew 11

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web