Manx Gaelic Bible

Matthew 8

Matthew

Return to Index

Chapter 9

1

As ghow eh lhuingys, as hioill eh harrish, as haink eh gys e ard-valley hene.

2

As cur-my-ner, hug ad lhieu huggey dooinney doghanit lesh y chingys craaee, ny lhie er lhiabbee: as Yeesey goaill tastey jeh'n chredjue oc, dooyrt eh rish y varter, Vac, bee dy yien mie, ta dty pheccaghyn er ny leih dhyt.

3

Er shoh, dooyrt shiartanse jeh ny scrudeyryn roo hene, T'eh shoh loayrt goan mollaghtagh.

4

As Yeesey toiggal ny smooinaghtyn oc, dooyrt, Cre'n-fa ta drogh smooinaghtyn troggal ayns ny creeaghyn eu?

5

Son cre sassey dy ghra, Ta dty pheccaghyn er ny leih dhyt? ny dy ghra, Irree seose as shooill?

6

Agh dy vod fys y ve eu, dy vel pooar ec Mac y dooinney er y thalloo dy leih peccaghyn: (eisht dooyrt eh rish y varter) Irree, trog lhiat dty lhiabbee, as immee royd gys dty hie.

7

As dirree eh seose as jimmee eh gys e hie.

8

Agh tra honnick y pobble shoh, ghow ad yindys, as hug ad moylley da Jee, v'er choyrt lheid y phooar da deiney.

9

As tra yn Yeesey er n'gholl veih shen, honnick eh dooinney va enmyssit Mian, ny hoie ec boayrd y cheesh: as dooyrt eh rish, Eiyr orrym's. As dirree eh seose, as deiyr eh er.

10

As haink eh gy-kione, myr va Yeesey ny hoie ec bee ayns y thie, cur-my-ner haink ymmodee publicanee as peccee, as hoie ad sheese marishyn as marish e ynseydee.

11

Tra honnick ny Phariseeyn shoh, dooyrt ad rish e ynseydee, Cre'n-fa ta'n mainshter eu gee marish publicanee as peccee?

12

Agh cheayll Yeesey ad, as dooyrt eh roo, Cha vel feme ocsyn ta slane er yn er-lhee, agh ec sleih chingey.

13

Agh immee-jee shiuish, as ynsee-jee cre ta dy ve toiggit liorish y raa shoh, S'bare lhiam myghin na oural: son cha daink mish dy eamagh er y vooinjer chairagh, agh er peccee gys arrys.

14

Eisht haink huggey ynseydee Ean, as dooyrt ad, Cre'n-fa ta shinyn as ny Phariseeyn trostey dy mennick, agh cha vel y vooinjer ayd's trostey?

15

As dooyrt Yeesey roo, Vod caarjyn y dooinney-poosee dobberan, choud as ta dooinney yn phoosee maroo? agh hig ny laghyn, tra vees dooinney yn phoosee er ny ghoaill ersooyl voue, as shen y traa nee ad trostey.

16

Cha vel dooinney erbee cur peesh dy eaddagh noa er shenn gharmad: son ta'n pheesh goaill e laane ass y gharmad, as ta'n assee wheesh shen smessey,

17

Chamoo ta sleih coyrt feeyn noa ayns shenn voteilyn: er-nonney ta ny boteilyn scoltey, as ta'n feeyn er ny gheayrtey, as ta ny boteilyn dy choayl orroo; agh t'ad cur feeyn noa ayns boteilyn noa, as t'ad ny neesht sauchey.

18

Choud as v'eh loayrt ny goan shoh roo, cur-my-ner haink fer-reill, as hug eh ooashley da, gra, Ta m'inneen eer nish paartail: agh tar, as cur dty laue urree, as bee ee bio.

19

As hrog Yeesey, as deiyr eh er, as myr shen ren e ynseydee.

20

(As cur-my-ner haink ben cheu-e-chooylloo, va doghanit lesh roie-folley rish daa vlein jeig, as venn ee rish oirr e gharmad.

21

Son dooyrt ee r'ee hene, My oddym agh bentyn rish e gharmad bee-ym er my lheihys.

22

Agh hyndaa Yeesey mygeayrt, as tra honnick eh ee, dooyrt eh, Inneen bee dy yien mie; ta dty chredjue er dty laanaghey. As va'n ven er ny lheihys veih yn oor shen magh.)

23

As tra va Yeesey er jeet stiagh ayns thie yn er-reill, as tra honnick eh ny bardoonee, as y cheshaght ooilley 'syn un chiaull.

24

Dooyrt eh roo, Scugh-jee, son cha vel y ven-aeg marroo, agh ny cadley. As hie ad son craidey mysh.

25

As tra va'n sleih er skeayley, hie eh stiagh, as ghow eh ee er laue, as dirree yn ven-aeg.

26

As hie goo magh jeh shoh trooid ooilley yn cheer.

27

As tra va Yeesey er n'immeeaght veih shen, deiyr daa ghooinney doal er gyllagh as gra, Jean myghin orrin, Vac

28

As tra v'eh er jeet stiagh ayns y thie, haink ny deiney doal huggey: as dooyrt Yeesey roo, Vel shiu credjal dy voddym shoh y yannoo? Dooyrt adsyn rish, Ta Hiarn.

29

Eisht venn eh rish ny sooillyn oc, gra Cordail rish nyn gredjue dy row nyn aghin eu.

30

As va ny sooillyn oc er nyn vosley, as hug Yeesey currym gyere orroo, gra, Jeeagh Jee nagh vow dooinney erbee fys er.

31

Agh tra v'adsyn er n'gholl roue, hug ad goo jeh magh trooid ooilley yn cheer shen.

32

Erreish daue shoh v'er n'gholl ersooyl, cur-my-ner, hug ad lhieu huggey dooinney balloo va drogh-spyrryd ayn.

33

As tra va'n drogh-spyrryd er ny chastey, ren y balloo loayrt: as ghow yn pobble yindys, gra, Cha row rieau lheid shoh er ny akin ayns Israel.

34

Agh dooyrt ny Phariseeyn, Liorish yn ard ghrogh-spyrryd t'eshyn castey drogh-spyrrydyn.

35

As hie Yeesey mygeayrt ooilley ny ard-valjyn as ny baljyn-cheerey oc, gynsaghey ayns ny kialteenyn oc, as preacheil sushtal yn reeriaght, as lheihys dy chooilley hingys, as dy chooilley ghoghan mastey'n pobble.

36

Agh tra honnick eh yn chaglym mooar dy leih, v'eh er ny veiyghey lesh chymmey orroo, er-yn-oyr dy row ad tooillit, as er nyn skeayley noon as noal, myr kirree fegooish bochilley.

37

Eisht dooyrt eh rish e ynseydee, Ta'n fouyr dy jarroo palchey, agh s'coan ta ny beayneeyn.

38

Guee-jee shiuish, er-y-fa shen, er Chiarn y fouyr, eh dy chur magh labreeyn gys y fouyr echey.

Matthew 10

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web