Manx Gaelic Bible

Matthew 7

Matthew

Return to Index

Chapter 8

1

Tra v'eh er jeet neose jeh'n clieau, deiyr earrooyn mooarey dy leih er.

2

As cur-my-ner haink lourane, as hug eh ooashley da, gra, Hiarn, my she dt'aigney eh, foddee oo mish y yannoo glen.

3

As heeyn Yeesey magh e laue, as venn eh rish, gra, My aigney's eh, bee er dty ghlenney. As chelleeragh va'n louraanys echey er ny ghlenney.

4

As dooyrt Yeesey rish, Jeeagh nagh n'insh oo shoh da dooinney erbee, agh immee royd, as jeeagh oo hene da'n taggyrt, as cheb yn oural doardee Moses son feanish daue.

5

As tra va Yeesey er n'gholl stiagh ayns Capernaum, haink centurion huggey, guee er,

6

As gra, Hiarn, ta my er-mooinjerey ny lhie ching ec y thie jeh'n chingys-craaee, ayns stayd feer treih.

7

As dooyrt Yeesey rish, Hig-yms, as nee'm eh y lheihys.

8

As dreggyr yn centurion, gra, Hiarn, cha vel mee feeu oo dy heet stiagh fo my chlea: agh ynrycan loayr y fockle, as bee my harvaant er ny lheihys.

9

Son ta mish mee hene my ghooinney ayns pooar, as sidooryn aym foym: as ta mee gra rish y dooinney shoh, Immee, as t'eh goll: as rish fer elley, Tar, as t'eh cheet: as rish my harvaant, Jean shoh, as t'eh dy yannoo eh.

10

Tra cheayll Yeesey shoh, ghow eh yindys, as dooyrt eh roosyn va geiyrt er, Dy firrinagh ta mee gra riu, Lheid y credjue lajer shoh, cha vel mee er gheddyn ayns Israel hene.

11

As ta mee gra riu, dy jig ymmodee veih yn niar as veih yn neear, as dy soie ad sheese marish Abraham, as Isaac, as Jacob, ayns reeriaght niau.

12

Agh bee cloan y reeriaght er nyn yiooldey magh gys y dorraghys sodjey-mooie: ayns shen vees keayney as snaggeraght feeacklyn.

13

As dooyrt Yeesey rish y centurion, Immee royd, as 'naght myr t'ou er chredjal, myr shen dy jig oo jeh. As va e er-mooinjerey er ny lheihys ayns yn oor cheddin.

14

As tra va Yeesey er jeet stiagh ayns thie Pheddyr, honnick eh moir e ven ny lhie, as ching ayns y chiassaghey.

15

As venn eh rish y laue eck, as daag yn chiassaghey ee: as ren ee girree, as shirveish orroo.

16

Tra va'n fastyr er jeet, hug ad lhien huggey ymmodee va drogh-spyrrydyn ayndoo: as deiyr eh magh ny spyrrydyn lesh fockle, as laanee eh ooilley ny va ching.

17

Myr shoh va cooilleenit shen ny loayr Esaias y phadeyr, gra, Ghow eh-hene er ny aslayntyn ainyn, as dymmyrk eh nyn ghoghanyn.

18

Nish tra honnick Yeesey earrooyn mooarey dy leih mygeayrt y mysh, hug eh sarey dy gholl gys y cheu elley.

19

As haink scrudeyr dy row huggey, as dooyrt eh rish, Vainshter, eiyr-yms ort raad erbee dy jed oo.

20

As dooyrt Yeesey rish, Ta tuill ec ny shynnee, as idd ec eeanlee yn aer, agh cha vel ec mac y dooinney wheesh boayl aaght son e chione.

21

As dooyrt fer elley jeh e ynseydee rish, Hiarn, lhig dou hoshiaght goll thie dy oanluckey my ayr.

22

Agh dooyrt Yeesey rish, Eiyr orrym's, as lhig da ny merriu nyn merriu y oanluckey.

23

As tra v'eh er ghoaill lhuingys, hie e ynseydee marish.

24

As cur-my-ner hrog sterrym mooar ayns yn aarkey, myr shen dy row ny tonnyn brishey harrish y lhong: agh v'eshyn ny chadley.

25

As haink e ynseydee huggey, as ghooisht ad eh, gra, Hiarn, saue shin: bee mayd caillit.

26

As dooyrt eh roo, Cre'n-fa ta shiu agglagh, shiuish dy chredjue moal? Eisht dirree eh, as hug eh yn gheay, as yn aarkey fo-harey as va kiuney vooar ayn.

27

Agh ghow ny deiney yindys, gra, Cre'n dooinney eh shoh, dy vel ny eer geayghyn as y faarkey ayns biallys da!

28

As tra v'eh er jeet gys y cheu elley, gys cheer ny Gergesenee haink daa ghooinney va drogh-spyrrydyn ayndoo magh ny whail, veih mastey ny hoiaghyn, as cha keoi shen v'ad, nagh by-lhoys da dooinney erbee goaill yn raad shen.

29

As cur-my-ner deie ad, gra, Cre'n eie t'ayd orrin, Yeesey Vac Yee? vel oo er jeet dy nyn dorchaghey roish y traa?

30

As tammylt voue va beiyhaghey griagh mooar dy vuckyn.

31

As ghuee ny drogh-spyrrydyn er, gra, My eiyrys oo magh shin, lhig dooin goll stiagh ayns ny muckyn.

32

As dooyrt eh roo, Gow-jee reue. As tra v'ad er jeet ass ny deiney, hie ad stiagh ayns y ghriagh dy vuckyn: as cur-my-ner roie yn slane griagh gour nyn mullee lesh yn eaynee gys y cheayn, as v'ad baiht ayns ny ushtaghyn.

33

As roie ny bochillyn roue, as haink ad gys yn ard-valley, as dinsh ad dy chooilley nhee: as mychione ny deiney va seaghnit lesh ny drogh-spyrrydyn.

34

As cur-my-ner, haink y slane ard-valley magh quail Yeesey, as tra honnick ad eh, ghuee ad er, eh dy gholl roish ass ny ardjyn oc.

Matthew 9

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web