Manx Gaelic Bible

Matthew 5

Matthew

Return to Index

Chapter 6

1

Gow-jee tastey, nagh jean shiu nyn ghiastyllys fenish deiney, dy ve er ny akin lioroo: er-nonney cha vow shiu leagh veih'n Ayr eu t'ayns niau.

2

Shen-y-fa tra t'ou jannoo dty ghiastyllys, ny jean cayrn y heidey royd, myr ny crauee oalsey ayns ny margaghyn, as ayns ny straidyn, er-chee cosney moylley'n theay. Dy firrinagh ta mee gra riu, Shen nyn leagh.

3

Agh tra t'ou uss jannoo dty ghiastyllys, ny lhig da fys y ve ec dty laue-chiare cre ta dty laue yesh dy yannoo:

4

Dy vod dty yeirk ve follit: as nee dty Ayr ta fakin ny ta jeant dy follit, dty leagh y chur dhyt dy foshlit.

5

As tra vees oo goaill padjer, cha jean oo myr ny crauee-oalsey: son shynney lhieu syn shassoo seose ayns ny margaghyn, as ayns king ny straidyn dy ghoaill padjer, er-chee dy v'er ny akin liorish deiney. Dy firrinagh ta mee gra riu, dy vel ad er gheddyn nyn leagh.

6

Agh uss, tra t'ou goaill padjer, immee stiagh ayns dty hiamyr; as dooney dty ghorrys, guee gys dty Ayr dy follit, as nee dty Ayr ta fakin ny ta jeant dy follit, leagh y chur dhyt dy foshlit.

7

As ayns nyn badjeryn, ny gow-jee lhieu harrish as harrish myr ny Ashoonee: son er-lhieu dy vow ad clashtyn liorish nyn ymmodee goan fardalagh.

8

Ny bee-jee shiuish er-y fa shen goll roosyn: son ta fys ec nyn Ayr cre ta nyn ymmyrch, roish my jean shiu aghin huggey

9

Shen y fa er yn aght shoh gow-jee padjer: Ayr ain t'ayns niau, Casherick dy row dty ennym.

10

Dy jig dty reeriaght. Dty aigney dy row jeant er y thalloo, myr te ayns niau.

11

Cur dooin nyn arran jiu as gagh laa.

12

As leih dooin nyn loghtyn, myr ta shin leih dauesyn ta jannoo loghtyn nyn 'oi.

13

As ny leeid shin ayns miolagh, agh livrey shin veih olk: Son lhiat's y reeriaght, as y phooar, as y ghloyr, son dy bragh, Amen.

14

Son my leihys shiuish da deiney nyn loghtyn, leihee nyn Ayr flaunyssagh myrgeddin diuish.

15

Agh mannagh leihee shiuish da deiney nyn loghtyn, cha jean yn Ayr eu nyn loghtyn y leih diuish.

16

As tra vees shiu trostey, ny bee-jee groymagh myr ny crauee-oalsey, son t'adsyn caghlaa cummey nyn eddin, er-chee deiney dy chur tastey da'n trostey oc. Ta mee shickyrys diu, dy nee shoh (ooilley) nyn leagh.

17

Agh uss, tra t'ou trostey, jean dty chione y ooillaghey, as dty eddin y oonlaghey:

18

Nagh bee oo ry-akin liorish deiney dy hrostey, agh liorish dty Ayr t'ayns folliaght: as nee dty Ayr ta fakin ayns folliaght, uss y chooilleeney dy foshlit.

19

Ny stoyr-jee seose berchys diu hene er y thalloo, raad ta'n lhemeen as y mergey cur-mow, as raad ta maarlee brishey stiagh as geid:

20

Agh stoyr-jee seose berchys diu hene ayns niau, raad nagh vel y lhemeen ny'n mergey cur mow, as raad nagh vel maarlee brishey stiagh as geid.

21

Son raad ta nyn stoyr, shen-y-raad vees y cree eu myrgeddin.

22

Ta yn tooill soilshey yn chorp: shen-y-fa my ta'n tooill gyn foill, bee soilshey ec ooilley dty chorp.

23

Agh my ta assee er dty hooill, bee dty slane corp ayns dorraghys. My ta'n soilshey ta aynyd's er-y-fa shen ny ghorraghys, nagh mooar yn dorraghys eh!

24

Cha vod dooinney erbee daa vainshter y hirveish: son edyr ver eh dwoaie da'n derrey yeh, as graih da'n jeh elley; ny bee eh jeidjagh da'n derrey yeh,ny soiaghey beg jeh'n jeh elley. Cha vod shiu Jee as Mammon y hirveish.

25

Er-yn-oyr shoh ta mee gra riu, Ny bee Jee ro-imneagh son nyn mea, cre ee-ys, ny cre iu-ys shiu: ny foast son nyn girp cre ver shiu miu: Nagh vel y vea ny smoo dy ve soit jeh na'n beaghey, as y corp na'n coamrey?

26

Cur-jee my-ner eeanlee yn aer: son cha vel ad cuirr ny buinn, ny chymsaghey stiagh ayns soaltyn; foast ta nyn Ayr flaunyssagh dyn meaghey ad. Nagh vel shiuish foddey share na adsyn?

27

Quoi jiuish liorish imnea erbee oddys un chubit y chur gys e yrjid hene?

28

As cre'n-fa ta shiu imneagh son coamraghyn? Gow-jee tastey jeh lilleeyn ny magheragh kys t'ad gaase; cha vel ad tooilleil, chamoo t'ad sneeu.

29

As foast ta mee gra riu, nagh row Solomon hene ayns ooilley e ghloyr er ny choamrey myr unnane jeu shoh.

30

My ta Jee er-y-fa shen myr shoh coamrey blaa ny magheragh, ta jiu ayn, as mairagh ceaut ayns yn oghe, nagh jean eh foddey smoo shiuish y choamrey, O gheiney faase chredjuagh?

31

Ny bee-jee er-y-fa shen imneagh, gra, Cre nee mayd gee? ny cre nee mayd giu? ny kys yiow mayd coamrey?

32

(Son lurg ooilley ny reddyn shoh ta ny Ashoonee imneagh) agh ec yn Ayr flaunyssagh euish ta fys, dy vel shiu feme dy chooilley nhee jeu shoh.

33

Agh shir-jee hoshiaght reeriaght Yee as e chairys, as bee shiu jeant magh lesh ooilley ny reddyn shoh.

34

Ny bee-jee er-y-fa shen ayns imnea erbee son y laa mairagh, son tra hig y laa mairagh, hig e chiarail marish s'lioar da'n laa t'ayn e heaghyn hene.

Matthew 7

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web