Manx Gaelic Bible

Matthew 3

Matthew

Return to Index

Chapter 4

1

Eisht va Yeesey er ny leeideil liorish Spyrryd Yee gys yn aasagh, dy v'er ny violaghey liorish y drogh-spyrryd.

2

As tra v'eh er drostey da-eed laa as da-eed oie v'eh ny lurg shen accryssagh.

3

As haink y mioleyder huggey, gra, My she mac Yee oo, cur sarey da ny claghyn shoh dy ve jeant nyn arran.

4

Agh dreggyr eshyn, gra, Te, scruit, Cha nee liorish arran ny lomarcan nee dooinney beaghey, agh liorish dy chooilley ockle ta cheet magh ass beeal Yee.

5

Eisht ghow y drogh-spyrryd lesh seose eh gys yn ard-valley casherick, as hoie eh eh er beinn toor syrjey yn chiamble,

6

As dooyrt eh rish, My she Mac Yee oo tilg oo hene sheese: son te scruit, Ver eh currym da e ainleyn my-dty-chione, as ayns nyn laueyn nee ad oo y ymmyrkey, nagh bwoaill oo ec traa erbee dty chass noi chlagh.

7

Dooyrt Yeesey rish, Te scruit myrgeddin, Cha jean oo yn Chiarn dty Yee y violaghey.

8

Reesht hug y drogh-spyrryd lesh eh seose er slieau feer ard, as yeeagh eh da ooilley reeriaghtyn y theihll as y ghloyr oc:

9

As dooyrt eh rish, Ooilley shoh ver-ym's dhyt's, my huittys oo sheese, as ooashley chur dou.

10

Eisht dooyrt Yeesey rish, Ass my enish oo, Noid-ny-hanmey: son te scruit, Ver oo ooashley da'n Chiarn dty Yee, as eshyn ynrycan nee oo shirveish.

11

Eisht daag y drogh-spyrryd eh, as cur-my-ner haink ainleyn as ren ad shirveish er.

12

Nish tra cheayll Yeesey dy row Ean ny phryssoonagh, jimmee eh dy lhiattee gys Galilee.

13

As faagail Nazareth, haink eh dy chummal ayns Capernaum, ta rish oirr ny marrey, rish ardjyn Zabulon as Nephthalim:

14

As shoh myr va cooilleenit shen ny loayr Esaias yn phadeyr, gra

15

Thalloo Zabulon, as thalloo Nephthalim, er slyst ny marrey, cheu elley dy Yordan, Galilee ny Ashoonee:

16

Ta'n pobble va nyn soie ayns dorraghys, er vakin soilshey mooar: as orroosyn va nyn soie ayns cheer as scadoo'n vaaish, ta soilshey er n'irree seose.

17

Veih yn traa shen ren Yeesey toshiaght dy phreacheil, as dy ghra, Gow-jee arrys, son ta reeriaght niau er-gerrey.

18

As myr va Yeesey shooyl liorish keayn Ghalilee, honnick eh daa vraar, Simon va enmyssit Peddyr, as Andreays e vraar, cur magh lieen 'sy cheayn: (son v'ad nyn eeasteyryn)

19

As dooyrt eh roo, Eiyr-jee orrym's, as neem's shiu nyn eeasteyryn dy gheiney.

20

As chelleeragh daag ad nyn lieenteenyn, as deiyr ad er.

21

As goll er e hoshiaght veih shen, honnick eh daa vraar elley, Jamys mac Zebedee as Ean e vraar, ayns lhong marish Zebedee nyn ayr, karraghey nyn lieen: as deie eh orroo.

22

As chelleeragh daag ad y lhong as nyn ayr, as deiyr ad er.

23

As hie Yeesey mygeayrt ooilley Galilee, gynsaghey ayns nyn gialteenyn, as preacheil sushtal y reeriaght, as lheihys dy chooilley hingys, as dy chooilley ghoghan mastey'n pobble.

24

As hie goo jeh magh trooid ooilley Syria: as hug ad lhieu huggey ooilley ny aslayntee, fo doghanyn as pianyn, adsyn va seaghnit lesh drogh-spyrrydyn, sleih ass nyn geeayl, as an-lheiltee, as ren eh ad y lheihys.

25

As deiyr er chaglym mooar dy leih veih Galilee, as Decapolis, as Jerusalem, as Judea, as veih cheu elley dy Yordan.

Matthew 5

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web