Manx Gaelic Bible

Esther 8

Esther

Return to Index

Chapter 9

1

Nish ayns y nah vee yeig (ta shen yn vee Adar) er y trass laa yeig jeh'n vee cheddin, myr va'n traa tayrn er-gerrey, dy row sarey as decree yn ree dy ve cooilleenit, er y laa va noidyn ny Hewnyn treishteil dy gheddyn barriaght harrystoo, (ga dy row eh kiarit er aght elley, dy row ec ny Hewnyn laue yn eaghtyr harrish nyn noidyn.)

2

Haggil ny Hewnyn ad-hene cooidjagh ayns nyn ard-valjyn, trooid magh ooilley rheamyn ree Ahasuerus, dy gholl laue roosyn va son cur mow ad; as cha dod dooinney erbee shassoo roue: son huitt yn aggle oc er dy chooilley phobble.

3

As ren ooilley fir-reill ny rheamyn, as ny kiannoortyn, as ny briwnyn, as offishearyn y ree, cooney lesh ny Hewnyn: er-yn-oyr dy row aggle Vordecai er duittym orroo.

4

Son va Mordecai pooaral ayns thie yn ree, as hie goo jeh magh trooid ooilley ny cheeraghyn: son daase y chooilley shoh Mordecai ny smoo as ny smoo.

5

Myr shoh woaill ny Hewnyn ooilley nyn noidyn lesh foyr y chliwe, as lesh cragh, as toyrt-mow, as ren ad cre bailloo rish nyn noidyn.

6

As ayns Shushan y phlaase, varr as stroie ny Hewnyn queig cheead dooinney.

7

As Parshandatha, as Dalphon, as Aspatha,

8

As Poratha, as Adalia, as Aridatha,

9

As Parmashta as Arisai as Aridai, as Vejezatha,

10

Jeih mec Haman mac Hanmedatha, noid ny Hewnyn, ren ad y varroo; agh er y spooilley cha dug ad nyn laue.

11

Er y laa shen, va'n earroo ocsyn va stroit ayns Shushan y phlaase, er ny choyrt stiagh gys v ree.

12

As dooyrt y ree rish Esther yn ven-rein, Ta ny Hewnyn er varroo as er stroie queig cheead dooinney ayns Shushan y phlaase, as jeih mec Haman; cre t'ad er n'yannoo ayns rheamyn elley yn ree? nish cre ta dty accan? as bee eh ayd: as cre sodjey t'ou dy yeearree? as bee eh cooilleenit.

13

Eisht dooyrt Esther, My s'gooidsave lesh y ree, lhig da ve lowit da ny Hewnyn t'ayns Shushan dy yannoo mairagh, cordail rish decree yn laa shoh, as lhig da jeih mec Haman ve croghit er y chriy.

14

As doardee yn ree shen dy ve jeant: as haink y decree magh ayns Shushan, as hrogh ad jeih mec Haman.

15

As haggil ny Hewnyn v'ayns Shushan ad-hene cooidjagh, er y chiarroo laa yeig myrgeddin jeh'n vee Adar, as varr ad three cheead dooinney ayns Shushan: agh er y spooilley cha dug ad laue.

16

Agh ny Hewnyn elley v'ayns rheamyn y ree, haggil ad ad-hene cooidjagh, as hass ad seose son nyn mioys, as va fea oc veih nyn noidyn, as varr ad jeh nyn noidyn three-feed as queig thousaneyn jeig; agh cha dug ad laue er y spooilley.

17

Er y trass laa yeig jeh'n vee Adar, as er y chiarroo laa yeig jeh'n vee cheddin, ghow ad fea, as ren ad eh laa son cuirraghyn as gien mie.

18

Agh haggil ny Hewnyn va ec Shushan cooidjagh er y trass laa yeig as er y chiarroo laa yeig jeh'n vee cheddin, as er y wheiggoo laa yeig ghow ad fea, as ren ad eh laa son cuirraghyn as gennallys.

19

Er shoh ren Hewnyn ny baljyn-cheerey, as cummaltee ny baljyn-foshlit, yn chiarroo laa yeig jeh'n vee Adar, laa son gennallys, as cuirraghyn, as ard feailley, as dy stowal giootyn er y cheilley.

20

As scrieu Mordecai ny reddyn shoh,as hug eh screeunyn gys ooilley ny Hewnyn v'ayns ooilley rheamyn ree Ahasuerus, chammah foddey as gerrit,

21

Shoh dy gholl myr leigh ny mast' oc, ad dy reayll yn chiarroo laa yeig jeh'n vee Adar, as y wheiggoo laa yeig jeh'n vee cheddin dy chooilley vlein;

22

Son dy dooar ny Hewnyn er ny laghyn shen fea veih nyn noidyn, as dy row yn vee shen er ny hyndaa veih trimshey gys gennallys, as veih dobberan, gys laa bannee: dy yannoo laghyn dy chuirraghyn as gien mie, as dy choyrt giootyn yn derrey yeh gys y jeh elley, as cooney gys ny boghtyn.

23

As chiare ny Hewnyn dy yannoo myr v'ad er n'ghoaill toshiaght, as myr va Mordecai er scrieu huc.

24

Er-yn-oyr dy row Haman, mac Hammedatha yn Agagite, ard noid ooilley ny Hewnyn, er chiarail olk noi ny Hewnyn dy stroie ad, as dy row eh er cheau Pur (ta shen yn lot) dy chur mow as dy yiarey ad jeh.

25

Agh tra haink Esther fenish y ree, doardee eh liorish screeunyn, dy beagh yn olk v'eh er chiarail noi ny Hewnyn chyndait er e chione hene, as dy beagh eh-hene as e vec croghit er y chriy.

26

Er-y-fa shen, denmys ad ny laghyn shen Purim, lurg ennym Pur, er coontey ooilley focklyn y screeuyn shoh, as shen ny v'ad er n'akin mychione y chooish shoh, as ny va er jeet orroo,

27

Doardee ny Hewnyn, as ghow ad orroo hene, as er nyn sluight, as er ooilley ny ren lhiantyn huc; nagh lhiggagh ad sheese yn daa laa shoh, dy reayll ad feailley cordail rish yn order, as cordail rish yn traa pointit dy chooilley vlein;

28

As dy beagh ny laghyn shoh er nyn vreayll ayns imraa as cooinaghtyn, trooid dy chooilley heeloghe, ayns dy chooilley lught-thie, as dy chooilley rheam, as dy chooilley ard-valley: as nagh row ny laghyn shoh jeh Purim dy ve lhiggit sheese mastey ny Hewnyn, ny yn chooinaghtyn jeu dy herraghtyn veih nyn sluight.

29

Eisht scrieu Esther yn ven-rein, inneen Abihail, as Mordecai yn Ew, lesh slane pooar, dy choyrt ayns bree yn screeuyn elley shoh son Purim.

30

As hug eh ny screeunyn magh gys ooilley ny Hewnyn v'ayns ny shey-feed as shiaght rheamyn jeh reeriaght Ahasuerus, lesh goan dy hee as dy hickyrys;

31

Dy reayll ny laghyn shoh jeh Purim, ayns nyn imbagh cooie, myr va Mordecai yn Ew, as Esther yn ven-rein er choyrt currym orroo, as myr v'ad er n'oardaghey er nyn son hene, as son nyn sluight er coontey yn trostey as y dobberan oc.

32

As va ny cooishyn shoh mychione Purim jeant mie liorish decree Esther: as ve currit er recort.

Esther 10

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web