Manx Gaelic Bible

Esther 7

Esther

Return to Index

Chapter 8

1

Er y laa shen livrey ree Ahasuerus thie Haman noid ny Hewnyn, gys Esther yn ven-rein: as haink Mordecai kionfenish y ree; son va Esther er hoilshaghey cre v'eh jeeish.

2

As ghow yn ree yn fainey v'eh er ghoaill voish Haman, as hug eh eh da Mordecai. As hoie Esther Mordecai harrish thie Haman.

3

As loayr Esther reesht fenish y ree, as huitt ee sheese ec e chassyn, as ghuee ee lesh jeir, dy lhiettal olkys Haman yn Agagite, as e ghrogh choyrle va ayns e chree noi

4

As heeyn y ree magh yn lorg airh reeoil gys Esther. Er shoh dirree Esther, as hass e kiongoyrt rish y ree:

5

As dooyrt ee, My s'gooidsave lesh y ree, as my ta mee er gheddyn foayr ayns e hilley, as my chooish cairagh kiongoyrt rish y ree, as mee hene pleasal ayns e hooillyn, lhig da order 've jeant dy yannoo dyn bree ny screeunyn currit magh liorish Haman mac Hammedatha yn Agagite, dy stroie ny Hewnyn t'ayns ooilley rheamyn y ree:

6

Son kys oddym's surranse dy akin lheid y chragh dy heet er my phobble? ny kys oddym's gymmyrkey toyrt-mow my chynney.

7

Eisht dooyrt ree Ahasuerus rish Esther yn ven-rein, as rish Mordecai yn Ew, Cur-my-ner, ta mee er livrey gys Esther thie Haman, as eh-hene t'ad er chroghey er y chriy, son dy hrog eh e laue noi ny Hewnyn.

8

Scrieu-jee myrgeddin ayns lieh ny Hewnyn, myr sailliu, ayns ennym y ree, as seal-jee eh lesh fainey yn ree: son yn order ta scruit ayns ennym y ree, as sealit lesh fainey yn ree, cha jig lesh dooinney er bee goll n'oi.

9

Eisht va scrudeyryn y ree er nyn eam ec y traa cheddin 'sy trass vee (ta shen yn vee Sivan) er y trass laa as feed jeh'n vee cheddin, as ve scruit (cordail rish ooilley ny va Mordecai er harey) gys ny Hewnyn, as gys ny kiannoortyn, as ny briwnyn, as fir reill ny cheeraghtyn, voish India gys Ethiopia, shey-feed as shiaght rheamyn, gys dagh rheam cordail rish y scrieu oc hene, as gys dy chooilley phobble lurg nyn ghlare, as gys ny Hewnyn cordail rish y scrieu, as y ghlare oc hene.

10

As scrieu eh ayns ennym ree Ahasuerus, as seal eh eh lesh fainey yn ree, as hug eh screeunyn lesh postyn er cabbil, as markee er muleyn, camelyn, as dromedareeyn aegey:

11

Lioroo va'n ree er lowal da ny Hewnyn, va ayns dy chooilley ard-valley, dy haglym ad-hene cooidjagh, as dy hassoo son nyn mioys, dy stroie, dy varroo, as dy choyrt mow slane pooar y pobble, as y rheam yinnagh soiagh orroo, chammah cloan veggey as mraane, as dy ghoaill yn chooid oc son spooilley:

12

Er un laa, ayns ooilley rheamyn ree Ahasuerus, ta shen dy ghra, er yn trass laa yeig jeh'n nah vee yeig ta shen, yn vee Adar.

13

Va copy jeh'n order son sarey dy ve er ny choyrt ayns dy chooilley rheam, focklit magh gys dy chooilley phobble: as dy beagh ny Hewnyn aarloo ry-hoi yn laa shen, dy ghoaill cooilleen er nyn noidyn:

14

Myr shen hie ny postyn va markiagh er muleyn, as camelyn magh, ayns dy chooilley hiyr, myr v'ad eginit liorish sarey yn ree; as va'n decree focklit magh ec Shushan y phlaase.

15

As hie Mordecai magh veih fenish y ree, ayns coamrey reeoil dy ghorrym as bane, as lesh crown mooar dy airh, as lesh garmad sheeidey purple: as va ard-voggey as gennallys trooid ooilley ard-valley Shushan:

16

Va ec ny Hewnyn, soilshey, as gennallys, as boggey, as ooashley.

17

As ayns dy chooilley rheam, as ayns dy chooilley ard-valley, raad erbee dy daink sarey as decree yn ree, va boggey as gennallys, cuirraghyn as laa dy yien mie: as haink ymmodee jeh pobble y cheer harrish gys credjue ny Hewnyn: as v'ad ayns aggle roish ny Hewnyn.

Esther 9

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web