Manx Gaelic Bible

Esther 4

Esther

Return to Index

Chapter 5

1

Nish haink eh gy-kione er y trass laa, dy dug Esther urree e coamrey reeoil, as hass ee ayns y chooyrt sodjey stiagh jeh thie yn ree, jeeragh er thie yn ree: as va'n ree ny hoie er e stoyl-reeoil ayns thie yn ree, jeeragh er giat y thie.

2

As ve myr shen, tra honnick y ree Esther yn ven-rein shassoo ayns y chooyrt, dy dooar ee foayr ayns e hilley: as heeyn y ree magh da Esther yn lorg airh reeoil v'ayns e laue: myr shen hayrn Esther er gerrey, as venn ee rish kione y lorg-reeoil.

3

Eisht dooyrt y ree, Cre ta dty yeearree, ven-rein Esther? as cre ta dty aghin? bee eh eer er ny choyrt dhyt, gys derrey lieh yn reeriaght.

4

As dreggyr Esther, My s'gooidsave lesh y ree, lhig da'n ree as Haman cheet yn laa jiu gys ny cuirraghyn ta mec er chiarail er e hon.

5

Eisht dooyrt y ree, ny lhig da Haman lhiggey shaghey dy yannoo myr ta Esther er ghra: myr shen haink y ree as Haman gys ny cuirraghyn, va Esther er n'aarlaghey.

6

As dooyrt y ree rish Esther, ec y yien feeyney, Cre ta dty accan? as bee eh giallit dhyt: as cre ta dty yeearree? gys eer y derrey lieh jeh'n reeriaght, vees eh cooilleenit.

7

Eisht dreggyr Esther, as dooyrt ee, My accan, as my yeearree te;

8

My ta mee er gheddyn foayr ayns shilley yn ree, as my s'gooidsave lesh y ree dy yialdyn dou my accan, as dy chooilleeney my yeearree, lhig da'n ree as Haman cheet gys y yien ta mee kiarail er nyn son, as neem's mairagh myr ta'n ree er ghra.

9

Eisht hie Haman magh yn laa shen ayns ard-voggey, as gennallys e chree: agh tra honnick Haman Mordecai ayns giat y ree, nagh hass eh seose, as nagh chroym eh huggey, v'eh ayns farg dewil noi Mordecai.

10

Ny-yeih, chum Haman er hene, as tra haink eh thie, hug eh fys er e chaarjyn, as Zeresh e ven.

11

As dinsh Haman daue mychione gloyr e verchys, as earroo mooar e chloan, as ooilley yn ooashley va'n ree stowal er, as kys v'eh er hoiaghey seose eh erskyn ny princeyn, as ard-gheiney yn ree.

12

Dooyrt Haman ny sodjey, Cha ren Esther y ven-rein cuirrey dooinney erbee marish y ree gys y yien v'ee er n'aarlaghey agh mee hene, as mairagh myrgeddin t'ee er m'y chuirrey dy ve marish y ree.

13

Ny-yeih cha vel ooilley shoh jannoo ven y vie dou, choud as ta mee fakin Mordecai yn Ew ny hoie ec giat y ree.

14

Eisht dooyrt Zeresh e ven, as ooilley e chaarjyn rish, Lhig da criy ve troggit jeih cubityn as da-eed er yrjid, as mairagh loayr uss rish y ree, son Mordecai dy ve croghit er: eisht immee uss dy gennal marish y ree gys y yien. As by-laik lesh Haman y choyrle shoh, as doardee eh criy dy ve jeant.

Esther 6

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web